Patirtis

Video. Meška išdrasko vilkų guolį0

Ekrano nuotrauka

Meškos nėra tokios, kokias matote filmukuose ir vaizdeliuose su prijaukintais gyvūnais. Gamtoje jos negailestingos, labai teritoriškos ir agresyvios. Jeigu badas ar konkurencija spaudžia, meška gali pašalinti net vilkų šeimą.

Gausėjant šių plėšrūnų Baltijos šalyse, ne tik turi keistis žmonių elgesys miške, bet keisis ir kitų gyvūnų elgesys ten, kur atsirado meškų.

Vaizdo įrašo šaltinis

2021 metų gegužę Baltarusijos vidurio vakarų dalyje – Nalibokų girioje, kur nuo 2004 metų tiriamas vilkų elgesys prie savo guolio, – buvo nufilmuota unikalių kadrų. Nuo 2018 metų čia atsirado meškų, kurios ten gyvena nuolat. Tai sudarė galimybę tyrinėti santykius tarp meškų ir vilkų bei net pavyko nufilmuoti, kaip lokys sudrasko vilkų guolį.

Reikia pradėti nuo to, kad jau 2019 metais buvo rastas nugalabytas vilkiukas, ir pagrįstai įtarta, kad dėl to kaltas lokys. Pastebėta ir tai, kad dvi meškos (tuometinė pora) sekė vilkų porą netoli jų guolio, ir tada vilkiukai dingo. Panašus elgesys pastebėtas ir 2018 metais, kai kita meška atsekė kitą vilkų porą.

Urve buvo buvo šeši 10–12 dienų vilkiukai.
Ekrano nuotrauka

Pernai gegužę kamera buvo pastatyta šalia vilkų guolio. Vilkai guolį įsirengė lapių urvyne. Ten buvo šeši 10–12 dienų vilkiukai. Urvas buvo maždaug 1,5 metro gylyje. Peržiūrėjus kameros įrašus paaiškėjo, kad meška guolį išdraskė. Suradusi ji pradėjo jį draskyti ir tai jai truko pusvalandį.

Susiję straipsniai

Vilkų pora mešką pastebėjo, bet bijojo artintis ir pulti. Meškai nuėjus, vilkai atsargiai patikrino guolį, bet nuėjo šalin ir grįžo naktį. Atrodė, kad vilkiukai nugalabyti, galbūt meška juos suėdė. Vilkai dar grįžo kelis kartus, bet paskui šią vietą paliko ir nuėjo į savo žiemojimo teritoriją.

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.