Patirtis

Pati medžioklė nekliudoma, tačiau puolami esminiai jos elementai0


CIC generalinis direktorius Tamásu Marhescu
CIC generalinis direktorius Tamásu Marhescu
Nuoteauk: Kataryna Šterna

Pati medžioklė nekliudoma, tačiau puolami esminiai jos elementai

Interviu žurnalui Medžioklė Tarptautinės medžioklės ir medžiojamosios faunos apsaugos tarybos (CIC) generalinis direktorius Tamásas Marghescu aiškino, kad antimedžiotojai puola ne medžioklę kaip tokią, tačiau esminius jos elementus. „Pavyzdžiui, pasiūlymas uždrausti švino amuniciją vien švinu neapsiriboja“, – aiškino T. Marghescu, kalbėdamas apie tai, kad uždraudus amuniciją medžioklė tampa neįmanoma. Tas pats galioja ir ypač demonizuotai trofėjų medžioklei.

Interviu su CIC generaliniu direktoriumi Tamásu Marhescu

Tai, kad Europos Sąjunga stipriai pasiryžusi apriboti švino amunicijos naudojimą, o kartu ir medžioklę, rodo metodai, kuriais šio tikslo siekiama. Europos ombudsmenas atskleidė, kad Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), teikdama pranešimą apie švino amunicijos keliamus pavojus, padarė esminių administracinių klaidų, dėl kurių laiku nebuvo pristatyti svarbūs dokumentai ir FACE negalėjo pateikti svarių argumentų dėl švino amunicijos draudimo. Ombudsmenas pripažino, kad tokio tipo klaidos gali sukompromituoti sprendimus priimančių institucijų veiksmus ir daryti žalą Europos Sąjungos institucijų reputacijai.

Tokių situacijų būtų galima nesunkiai išvengti laikantis nustatytų procedūrų. Jau ir taip daug diskusijų sukėlęs pasiūlymas uždrausti švino amuniciją sukėlė dar vieną didelę problemą. EFSA veiksmai visiškai tiesiogiai daro įtaką mažiausiai septynių milijonų Europos Sąjungos šalių piliečių teisėms, kaip ir tuo pat metu kvestionuoja principus, pagal kuriuos tie patys piliečiai turi teisę dalyvauti leidžiant įstatymus bei formuojant politiką. EFSA administracinės klaidos tiesiogiai paveikė galutines Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamento (REACH) nuostatas.

Rengiant reglamento REACH pakeitimų pasiūlymą, EFSA turėjo įvertinti švino amunicijos įtaką žmonių sveikatai, atsižvelgdama į sumedžiotos žvėrienos apimtis. Remdamasi EFSA vertinimu, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) apskaičiavo riziką medžiotojams ir jų artimiesiems (bendrai apie 13,8 mln. asmenų) savo ilgesnėje nei 1000 puslapių apimties išsamioje ataskaitoje, kurios pagrindu ECHA taip pat susidarė požiūrį į švino amunicijos draudimą.
Procedūros metu FACE iškilo įvairių klausimų dėl ECHA naudojamų duomenų, gerokai besiskiriančių nuo publikuotų įvairių Europoje atliktų švino koncentracijos sumedžiotoje žvėrienoje tyrimų duomenų.

Nuotrauka: iš archyvo

Paprastai duomenys, kuriais remiamasi ataskaitose, prieš pateikiant konsultacijoms su visuomene tuo klausimu, pareikalavus turėtų būti prieinami visiems.

Praėjusių metų vasario 23 dieną FACE paprašė priėjimo prie EFSA dokumentų, kurie buvo pateikti ECHA. Tačiau, pateikus užklausą, FACE susidūrė su vilkinimu, taip pat ir bandymais pasiteisinti, kodėl tie dokumentai vis dar nėra prieinami. Priėjimą prie šių dokumentų FACE gavo tik praėjusių metų spalio 13 dieną, kai jau buvo pasibaigusios viešosios konsultacijos.

Dėl tokių veiksmų FACE buvo užkirsta galimybė peržiūrėti duomenis apie švino koncentraciją sumedžiotoje žvėrienoje. Peržiūrėjusi šią informaciją, FACE tučtuojau atskleidė, kad EFSA pateikti duomenys reikšmingai skiriasi, palyginti su įvairių prieinamų šios srities tyrimų duomenimis. Pavyzdžiui, EFSA duomenų rinkinyje, pakeitus įvairius esminius rodiklius, švino koncentracija žvėrienoje, sumedžiotoje graižtvavamzdžiu, buvo žymiai mažesnė už Europos Komisijos direktyvų nustatytą maksimalią leistiną reikšmę.

Kadangi EFSA būtiną informaciją FACE pateikti prireikė aštuonių mėnesių, kai įprastai privaloma atsakyti per 15 darbo dienų, FACE nusprendė pateikti skundą Europos ombudsmenui. Kadangi ombudsmenas atskleidė, kad EFSA padarė administracinių klaidų, FACE pareikalavo, kad būtų pakartotos viešosios konsultacijos.

Trofėjų medžioklės puolimas kelia grėsmę medžioklei kaip reiškiniui

Grįžtant prie trofėjų medžioklės, Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija (IUCN) savo pranešime nurodo, kad nors yra neigiamų trofėjų medžioklės praktikų, kurias būtina reformuoti, vis dėlto tvari medžioklė ne tik gali, bet ir daro pozityvią įtaką gamtos apsaugos iniciatyvoms, gerindama vietos bendruomenių pragyvenimą.

Tame pačiame dokumente taip pat pabrėžiama, kad legalios trofėjų medžioklės programos vaidina labai svarbų vaidmenį saugant gyvūnus, taip pat ir vietos bendruomenių gerovę, užtikrinant sugyvenimo galimybes. Gyvūnams grėsmę kelia ne medžioklė, o buveinių nykimas ir prastėjanti jų būklė. Trofėjų medžioklė, vykstanti daugelyje pasaulio valstybių, atneša reikšmingų pajamų tiek valstybėms, tiek privatiems verslams, tiek ir žemės savininkams, be to, teikia priemonių, leidžiančių apsaugoti konkrečių gyvūnų populiacijas, pavyzdžiui, raganosių, taip pat, pavyzdžiui, atkurti dėl intensyvaus ūkininkavimo sunaikintas buveines.

Tačiau antimedžiotojų tikslas vienas: jei bus uždrausta į šalį įvežti trofėjus, kokia prasmė liks keliauti medžioti? Draudimas įvežti trofėjus į Europos Sąjungą iš esmės priverstų atsisakyti pačios medžioklės, nes niekam nebebūtų įdomu keliauti medžioti į kitą šalį. Viename susirinkime Europos Komisija buvo pateikusi nuomonę, kad juk galima namo parsivežti trofėjų 3D kopijas… Tačiau kyla klausimas: jei jau gyvūnas sumedžiotas, kam gi drausti jį panaudoti? Todėl ir nesuprantamas antimedžiotojų požiūris, kai medžioklė pramogai ir malonumui pateikiama kaip moralinių vertybių degradacija.

Grįžtant prie Humane Society International, kuri tviteryje savo reklamai prieš trofėjų medžioklę išleidžia gana daug lėšų, reikia pabrėžti, kad tai organizacija, kurios metinis biudžetas siekia kone 100 mln. eurų. Tačiau šios lėšos skiriamos ne tiesioginei gyvūnų apsaugai, o įvairioms kampanijoms, filmams, reklamoms, skirtoms savo tikslams pasiekti. Tai įvertinus, tampa aišku, kodėl medžiotojų vykdomos priemonės neturi tiek daug įtakos ir nesulaukia tokio pasisekimo – paprasčiausiai finansavimo apimtys daugelį kartų mažesnės.

CIC Generalinėje asamblėjoje buvo pristatytas vienas visiškai nuoseklus filmukas apie tai, kad Afrikai pačiai reikėtų spręsti, ką daryti ir kaip tvarkytis su savo gyvūnų populiacijomis, nors tiek Europos Sąjungai, tiek JAV tenka dalis Afrikoje legaliai sumedžiotų gyvūnų. Šis filmukas Youtube kanale nuo praėjusių metų rugsėjo sulaukė vos 8500 peržiūrų. Jei tokią kampaniją būtų surengusi ta pati pirmiau minėta gyvūnų teisių apsaugos organizacija, greičiausiai šis filmukas būtų buvęs pasiūlytas milijonams žmonių, o peržiūrų skaičius būtų siekęs kelis šimtus tūkstančių.

Vis dėlto reikia pasakyti, kad medžiotojai iš esmės pavargę nuo neigiamo nusistatymo, kaip ir nuo jausmo, kad niekas neturi reikšmės, kad ir ką jie darytų. Žinoma, toks įspūdis gali susidaryti supratus, kokiomis priemonėmis stumiami įvairūs medžioklės draudimai. Tačiau kalbant apie medžioklės ateitį, reikia suprasti, kad medžiotojai privalės būti aktyvesni, jei norės išsaugoti tradicijas ir medžioklės kultūrą. Šiemet Ispanijoje įvyko protestas prieš nepagrįstus apribojimus, į gatves išėjo apie 800 tūkst. medžiotojų, ūkininkų ir miškininkų. Tai jau jėga, su kuria valdžia ir atsakingos institucijos nebegali nesiskaityti. Ne veltui ispanai šios akcijos dalyvius pavadino oranžine kariauna.

Bet koks sprendimas paveiks visus

Medžiotojams iš Lietuvos sunku suprasti, kaip įvairūs draudimai ir apribojimai, pavyzdžiui, toje pačioje Ispanijoje, paveiks medžiotojų ateitį jei ne visame pasaulyje, tai neabejotinai bent Europoje. Kaip, pavyzdžiui, Latvijoje, diskutuojant apie leidimą šešiolikmečiams medžioklėje naudotis šautuvu, buvo pasinaudota argumentu, kad štai Lenkijoje vaikams iki 18 metų išvis neleidžiama dalyvauti medžioklėje.

Latvijos lūšių medžioklės draudimas sukels neigiamų pasekmių didžiųjų plėšrūnų valdymo galimybėms visoje Europos Sąjungoje. Anksčiau latvių lūšių valdymo pavyzdys buvo pateikiamas kaip geroji praktika, o šiuo metu nebėra kuo pasiremti.

Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur)
Nuotrauka: ebird.org

Šis sėkmingas, 15 metų naudotas pavyzdys buvo išbrauktas iš Buveinių direktyvos didžiųjų plėšrūnų valdymo gairių. Tad reikia turėti galvoje, kad Europos Komisijos pradėta kampanija prieš paprastojo purplelio medžioklę Prancūzijoje ir Ispanijoje paveiks paukščių medžioklę ir Lietuvoje. Todėl FACE peticija ir yra tokia svarbi. Ja naudojantis bus galima daryti įtaką įvairiems sprendimams ir teisėkūros procesams.

Susiję straipsniai

Jei šiuo metu antimedžiotojai itin dažnai naudojasi visiškai nepagrįstu argumentu, kad štai Bendrija nusiteikusi prieš medžioklę, surinkus pakankamai parašų bus galima gana efektyviai jais naudojantis atremti įvairius melagingus teiginius apie medžiotojus ir visuomenę.

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.