Patirtis

LMŽD raštu kreipėsi į VSAT dėl medžioklių organizavimo nepaprastosios padėties teritorijoje0

Nuotrauka: iš archyvo

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, siekdama informuoti Lietuvos Respublikos pasienyje su Baltarusija medžioklės veiklą organizuojančius medžiotojų klubus ir juose medžiojančius medžiotojus, taip padedant medžiotojams išvengti galimų pažeidimų ir administracinės atsakomybės už valstybės sienos apsaugos reikalavimų nesilaikymo pažeidimus, raštu kreipėsi į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT), dėl medžioklių organizavimo nepaprastosios padėties teritorijoje. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos duomenimis pasienyje su Baltarusija ribojasi – 44 medžioklės plotų vienetai.

VSAT raštu atsakė, jog būtinus veiksmus, susijusius su veikla medžioklės plotuose, kurie patenka į pasienio ruožą prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, gali atlikti medžiotojai, kurių gyvenamoji vieta ar turimo nekilnojamojo turto vieta sutampa su medžioklės plotų vienetais.

VSAT vadas 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 4-389 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. XIV-617 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – įsakymas) nustatė išimtis ir suteikė leidimus vykdyti veiklas ir paslaugas, pasienio ruože, kuriame galioja nepaprastoji padėtis.

Vadovaujantis įsakymo nuostatomis, medžiotojai gali kreiptis į VSAT dėl leidimų į pasienio ruožą, kuriame galioja nepaprastoji padėtis, išdavimo, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog medžioklė nėra pagrindas išduoti leidimą planuojamos medžioklės teritorijoje negyvenantiems asmenims.

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba spaudos prekybos vietose!

Dėl susidariusios didelės grėsmės rizikos pasienio ruože, kuriame įvesta nepaprastoji padėtis, VSAT medžiotojams siūlo ir prašo apskritai atsisakyti medžioklės nepaprastosios padėties galiojimo metu, nes šiuo metu valstybės sienos apsaugą sustiprintu režimu vykdo ne tik pasitelkti pareigūnai iš įvairių Lietuvos Respublikos statutinių įstaigų bei Lietuvos kariuomenės, bet ir gausios pajėgos iš užsienio partnerių.

Susiję straipsniai

Susidaro situacija, kai pareigūnai, saugodami valstybės sieną, susiduria su asmenimis, kurie leidžia laiką pasienio ruože, o pareigūnai, vykdantys tarnybą, turi atsitraukti nuo tiesioginių valstybės sienos apsaugos funkcijų. Tokių asmenų patikra užima nemažai laiko, tačiau patikrinti juos yra būtina dėl buvimo teisėtumo. Tuo labiau, kad pareigūnai, vykdydami dokumentų patikrą, atsitraukia nuo intensyvaus sienos stebėjimo.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija ragina atsižvelgti į VSAT reikalavimus ir prašymą pagal galimybes atsisakyti medžioklės nepaprastosios padėties galiojimo metu. Visi pasienio ruože esantys medžioklės plotų vienetai, driekiasi daugiau kaip 5 kilometrai į valstybės gilumą, todėl medžiotojų kolektyvai gali sėkmingai organizuoti medžiokles už nepaprastosios padėties teritorijos, o pasibaigus nepaprastajai padėčiai, suaktyvinti medžiokles nepaprastosios padėties teritorijoje.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija

LA.lv