Patirtis

Elniniu limitų patvirtinimo Įsakymas paskelbtas0

Nuotrauka: unsplash.com

Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2022–2023 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo

Tauriųjų elnių ir briedžių sumedžiojimo per 2022–2023 m. medžioklės sezoną limitas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, vykdydamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės), 42 punktą ir atsižvelgdamas į savivaldybių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijų pateiktus suvestinius duomenis:

1. T v i r t i n u Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2022‑2023 metų medžioklės sezoną limitus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad nepaskirstytas tauriųjų elnių ir briedžių sumedžiojimo per 2022–2023 metų medžioklės sezoną limitas paskirstomas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 39 punkto nustatyta tvarka arba kai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka reguliuojama tauriųjų elnių ar briedžių gausa teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.

Susiję straipsniai

Teisingumo ministrė, pavaduojanti aplinkos ministrą Ewelina Dobrowolska

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.