Patirtis

Vienas medžioklės sezonas pasibaigė, o kitas prasidėjo0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Šaltinis: Aplinkos ministerija

Nors kiekvienai medžiojamųjų gyvūnų rūšiai nustatytas atskiras medžiojimo terminas, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta, kad medžioklės sezonas tęsiasi nuo vienų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. (įskaitytinai).

Nepamirškite pateikti ataskaitų ir pasitikslinti, ar prisimenate medžioklės terminus

Aplinkos ministerija primena, kad Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės numato pareigą medžiotojams iki kiekvienų metų balandžio 15 d. Aplinkos apsaugos departamentui pateikti nustatytos formos ataskaitą apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą per praėjusį medžioklės sezoną. Ataskaitos formą rasite Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 11 priede.

Kad naujai prasidėjęs medžioklės sezonas būtų sėkmingas, visada pravartu pasivartyti medžioklę reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat galite pasitikrinti, kokius gyvūnus galima medžioti visus metus, pavyzdžiui, šernus, o kada ir kuriems yra taikomi draudimai, nustatomi limitai, kada galima medžioti su varovais.

Medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama:

briedžių patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d., pateles – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d., jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.;

tauriųjų elnių patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki sausio 31 d., pateles ir jauniklius – nuo rugsėjo 15 d. iki sausio 15 d.;

danielių patinus – nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d., pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.;

stirnų patinus – nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d., pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

šernus – visus metus;

vilkus, paprastuosius šakalus – nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau);

barsukus – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;

pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki sausio 31 d.;

bebrus – nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.;

lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras – visus metus;

želmenines ir baltakaktes žąsis – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.;

didžiąsias antis – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;

fazanus – nuo rugsėjo 1 d. iki balandžio 30 d.

Susiję straipsniai

Medžioklė su varovais leidžiama nuo spalio 15 d. iki sausio 31 d., atsižvelgiant į atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių medžioklės terminus.

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv