Medžioklės reikmenys

Šešios priežastys, kodėl svarbus kulkos greitis0

Nuotrauka: Linda Dombrovska

Graižtvinių šautuvų kulkos konstrukcija ir energija yra labai svarbūs, tačiau nieko nebūtų be greičio. Kiek tai svarbu ir ką tai reiškia, apžvelgsime šiame straipsnyje.

Pirmasis centrinio dūžio kapsulės šovinys, kuris nebuvo užtaisytas dūminiu paraku, buvo .30-30 Winchester. Originalus jo greitis vamzdžio gale buvo apie 600 m/s. Šiandien geriausi .30–30 Winchester kalibro šoviniai užtikrina 122 m/s didesnį kulkos greitį. Originalieji .30-06 kalibro šoviniai su 9,7 g (150 granų) kulkomis galėjo pasiekti beveik arba 820 m/s, šiandien tokio pat svorio kulka skrenda 97 m/s greičiau. Dabar tai įmanoma būtent dėl šiuolaikinių šovinių komponentų, ir tai smarkiai gerina graižtvinių šautuvų centrinio dūžio kapsulės šovinių efektyvumą.

Daugelis norės ginčytis, kad greitis nėra toks svarbus kaip energija ar kulkos konstrukcija. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad be greičio nebus energijos, kad ir kokia būtų kulkos konstrukcija. Be greičio kulka yra niekas. Kiti taip pat nurodo, kad šiuolaikinėms didelio balistinio koeficiento kulkoms greitis nebėra svarbus. Iš dalies tai tiesa, bet didelio balistinio koeficiento kulkos ir taip išlaiko greitį geriau nei kitos kulkos, todėl jų trajektorija yra nuožulnesnė ir kulka veikia tada, kai į ką nors pataiko.

Naujasis priedas. Medžioklės ginklai ir šaudymas

Kas nors galėtų paklausti, kodėl .30-06 kalibro kulkos medžiojant didelius medžiojamuosius žvėris geresnės nei .30-30 Winchester. Tai, kad .30-06 kalibro ginklais buvo laimėti du pasauliniai karai, nėra taip svarbu. Tačiau reikšminga tai, kad pirmojo kalibro kulkos yra greitesnės nei antrojo. Greitis svarbus dėl daugelio priežasčių, taip pat ir įvairiais nuotoliais. Jei taip nebūtų, visi medžiotų su senuoju .30-30 kalibru, neieškodami naujų sprendimų.

1. Greitis sumažina skrydžio laiką

Jei paimsite dvi identiškas to paties kalibro kulkas ir abiejų kulkų balistinis koeficientas bus toks pat, kulka, kuri išskris iš vamzdžio didesniu greičiu, taikinį pasieks greičiau. Kodėl tai svarbu? Kuo mažiau laiko kulka praleidžia skrisdama, tuo mažiau ją veikia vėjas ir Žemės trauka. Be to, šaunant didesniu atstumu, gyvūnas turi mažiau laiko pajudėti nuo nuleistuko paspaudimo iki pataikymo.

2. Didesnis greitis – nuožulnesnė trajektorija

Greitas kulkos skrydis taip pat mažina kulkos trajektoriją. Kai .30-30 Winchester buvo pristatytas 1894 metais, jis buvo laikomas ilgojo nuotolio kalibru. Jei ginklą prišaudydavo iš 91 m (100 jardų) taip, kad kulka skristų 6,5 cm virš taikinio, tada į jo centrą buvo galima pataikyti šaunant iš 160 metrų. Kita vertus, originaliu .30-06 kalibru, kurio kulkos greitis vamzdžio gale buvo 35 proc. didesnis, medžiotojas iš 100 m prišaudytu ginklu taip pat galėjo sėkmingai šaudyti iš 230 metrų. Šiandien su dar greitesniais užtaisais jau galima pataikyti į taikinį, esantį net už 270 m.

3. Dėl greičio kulka tampa mirtinesnė

Yra įvairių būdų apskaičiuoti, kaip stipriai kulka pataiko į taikinį. Populiariausias būdas – apskaičiuoti kinetinę energiją. Jei apžiūrėsime originalią .30-06 kalibro 9,7 g kulką, skrendančią 822 m/s greičiu, jos kinetinė energija yra 3290,57 J. Padidinus greitį vamzdžio gale 3,7 proc., kinetinę energiją galima padidinti 7,5 procento. Jei svarbi kinetinė energija, tai svarbus ir greitis.

Kaip apskaičiuoti kinetinę energiją

Jei kūnas yra ramybės būsenoje, jo kinetinė energija yra lygi nuliui. Kūno kinetinė energija priklauso nuo kūno masės ir judėjimo greičio. Kinetinė energija yra tiesiogiai proporcinga masei ir greičiui kvadratu ir apskaičiuojama pagal formulę:

4. Greitis skatina ekspansiją

Kulkos ekspansija arba deformacija atsiranda dėl pataikymo greičio. Medžioklinių graižtvinių ginklų kulkos pataikymo akimirką deformuojasi, o kad tai įvyktų teisingai, jos turi pasiekti tikslą tam tikru greičiu. Priklausomai nuo kulkos konstrukcijos, pačios naujausios didžiųjų medžiojamųjų gyvūnų kulkos taikinį pasiekia 420–610 m/s greičiu. Jei kulka į taikinį pataikys lėčiau, nei numatyta pagal konstrukciją, kulka tinkamai neatsivers, todėl taikinyje liks maža, kulkos skersmeniui lygi skylutė. Jei planas yra medžioti gyvūną dideliu atstumu, tada kulkos greitis yra labai svarbus.

5

. Greitis lemia kulkos įsiskverbimo gylį

Keletas veiksnių lemia, kaip giliai kulka įsiskverbs į žvėrį. Taip pat įtakos turi ir tai, į ką būtent kulka atsimuša smūgio momentu, kiek praranda svorio, kokio pločio dėl deformacijos tampa kulkos priekis. Tačiau reikia atsižvelgti į dar vieną svarbų faktą – be greičio kulka negali pataikyti į žvėrį. Per didelis greitis kai kuriais atvejais gali padidinti kulkos įsiskverbimo gylį, o kai kuriais atvejais – ir sumažinti, tačiau jis bet kuriuo atveju yra svarbus.

6. Greitis padeda ir tikslumui

Nors ir mažai medžiotojų tai suvokia, kulkos greitis turi įtakos jos tikslumui ne tokiu artimu atstumu. Tai ryšku būtent dideliais atstumais, pavyzdžiui, šaunant iš toliau nei 450 metrų. Svarbus ne tiek didelis greitis konkrečiam kalibro ir šovinio deriniui, kiek greičio stabilumas. Dar kartą apžiūrėkime originalų .30-06 šovinį. Jei prišaudyta 91 m atstumu, kulka kris 165 cm per 450 metrų. Jei kulka skries 22 m/s lėčiau, kulka kris 12 ir daugiau centimetrų.

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

Susiję straipsniai

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

LA.lv