Patirtis

Praktiniais pavyzdžiais paremtas mokymosi procesas0


Studentai su dėstytojais po praktikos elnių augintojų ūkyje, Dzūkijoje.
Studentai su dėstytojais po praktikos elnių augintojų ūkyje, Dzūkijoje.
Nuotrauka : iš archyvo

VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultete beveik dešimtmetį norintys studijuoti ar pagilinti žinias apie laukinius gyvūnus ir pakelti kvalifikaciją gali rinktis magistrantūros studijų programą Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas. Tokios išskirtinės ir vienintelės Lietuvoje programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos laukinių gyvūnų populiacijų valdymo specialistus, turinčius fundamentalių ir taikomųjų laukinių gyvūnų biologijos ir ekologijos žinių, gebančius įvertinti ir prognozuoti laukinių gyvūnų ir su jais susijusių gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos tendencijas bei priemones, taikant pažangius tyrimų metodus ir technologijas.

O norint parengti stiprius specialistus, mokančius sisteminti informaciją, galinčius kurti ir suinteresuotoms šalims siūlyti medžioklėtyros ir laukinių gyvūnų išteklių valdymo strategijas, būtina praktika ir praktiniai pavyzdžiai. Todėl išradingi dėstytojai kiek galėdami stengiasi mokymo procesą paversti naudingą ir įdomų studentams.

Mokomojoje medžioklėje varant, Šilutės r.
Nuotrauka : iš archyvo

Visiems žinoma, kad fakultete rengiamos įvairaus pobūdžio mokomosios medžioklės. Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo disciplinos studentams jos yra privaloma praktikos dalis, kurios metu studentai susipažįsta su medžioklės etika ir kultūra, mokomi saugaus elgesio medžioklės metu ir kt. Bet ne vien ši praktika vilioja studijuoti. Per trejus neakivaizdinių studijų metus aplankomi zoologijos sodai ir muziejai, susipažįstama su jų darbo specifika, vykstama pas laukinių gyvūnų augintojus, kurie dalijasi savo patirtimi, apžiūrimos privačios kolekcijos, gamtos objektai, vyksta daug praktinių paskaitų specialiai pritaikytose auditorijose, laboratorijose ir gamtoje.

Šių metų vasarį studijų programos Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas II kurso magistrantams vyko Laukinių gyvūnų apsaugos ir naudojimo teisės paskaitos. Šis kursas skirtas laukinių gyvūnų naudojimo ir apsaugos teisinėms žinioms gilinti.

Paskaitų metu vyko susitikimai su mokslo ir valstybinių institucijų specialistais. Pranešimus pristatė Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos prof. dr. Violeta Vasiliauskienė ir dr. Erika Matulionytė-Jarašūnė. Mokslininkės kalbėjo apie tarptautinę ir Europos Sąjungos teisę, jos prigimtį, šaltinius ir su biologinės įvairovės apsauga susijusias tarptautines konvencijas.

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo grupės vyresn. patarėja Toma Leonova pristatė teisinės atsakomybės už aplinkos apsaugos pažeidimus temą ir savo patirtį teisėkūroje.

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Vitalis Marozas dalijosi patirtimi apie aplinkos apsaugos pareigūnų darbą medžioklės ir žvejybos srityje. Gamtos išteklių skyriaus vyr. specialistė Dalia Černevičienė kalbėjo apie saugomų rūšių naudojimo, prekybos laukinėmis rūšimis, introdukcijos, reintrodukcijos, perkėlimo ir invazinių rūšių naikinimo teisinį reglamentavimą.

Studentai ir dėstytojai su šunimis po praktinės medžioklinės kinologijos paskaitos
Nuotrauka : iš archyvo

Seimas 2022-uosius paskelbė Gyvūnų gerovės metais. O laukinių populiacijų valdymas neatsiejamas nuo gyvūnų gerovės užtikrinimo, todėl studentai žinių sėmėsi Aplinkos ministerijos rengtame seminare Laukiniai gyvūnai ir mes: kuriant gyvūnų gerovei palankią aplinką Lietuvoje.
Studentai aktyviai įsitraukė į diskusijas su specialistais. O įgytos žinios, išgirsti gerosios praktikos pavyzdžiai, tikimasi, bus pritaikomi praktikoje saugant laukinių gyvūnų populiacijas ir atsakingai tvarkant jų gyvenamąją aplinką.

Studijų programą baigę magistrantai galės dirbti gamtotvarkos organizavimo, medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymo, kontrolės, konsultavimo, ekspertinėje, miškų pritaikymo visuomenės reikmėms, miško politikos formavimo srityse Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, VĮ Valstybinių miškų urėdijoje, Valstybinėje miškų tarnyboje, Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, Aplinkos apsaugos departamente, Aplinkos apsaugos agentūroje, mokslo ir studijų institucijose, konsultavimo įmonėse, miško savininkų asociacijose, savivaldybių aplinkos apsaugos skyriuose, medžiotojų organizacijose, laukinių gyvūnų veislynuose.

Susiję straipsniai

VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultetas visų, norinčių studijuoti ar kelti kvalifikaciją, su dokumentais kasmet laukia birželio 1 dieną.

Dr. Rasa Vaitkevičiūtė

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.