Patirtis

Nuo šiandien iki spalio 31 dienos galima medžioti stirnų patinus. Kokie yra reikalavimai?0

Nuotrauaka: Kataryna Šterna

Šiandien prasideda stirninų medžioklės sezonas. Nuo to, kaip atsakingi medžiotojai medžioja, priklauso populiacijos sveikata ir trofėjų kokybė. Kokie yra reikalavimai?

Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja laisvėje gyvenančių elninių žvėrių (briedžių, tauriųjų elnių, danielių, stirnų) patinų (toliau – elninių žvėrių) atrankinį medžiojimą, kurio tikslas – gerinti ir išlaikyti šių žvėrių bandos kokybę.

Atrankinė medžioklė savaip taip pat turi įtakos bendrai rūšies sveikatai tam tikrame regione, nes vienas iš kriterijų, pagal kurį nustatoma, ar gyvūnas yra medžiojamas, yra jo sveikatos būklė.

Nuostatai apibrėžia medžiojamųjų elnių gyvūnų klases, priklausomai nuo trofėjaus ir amžiaus

2.1. atrankiniai elninių žvėrys – elninių žvėrys, nepasiekę trofėjinės brandos, tačiau pagal vizualiai matomus kūno išsivystymo morfologinius požymius atsilikę nuo tai amžiaus klasei būdingų individų, turintys silpnai išsivysčiusius ragus. Prie šios grupės taip pat priskiriami ligoti ar traumuoti žvėrys;

2.2. brandūs elninių žvėrys – trofėjinės brandos amžių pasiekę elninių žvėrys;

2.3. elitiniai brandūs elninių žvėrys – brandūs elninių žvėrys, kurių ragų masė yra ne mažesnė kaip: briedžių – 6 kg, tauriųjų elnių – 7 kg, danielių – 2,5 kg, stirninų – 300 g (Marijampolės apskrityje stirninų – 320 g);

Andrius Rapalas Vilkaviškio MŽD profilije Facebook primena: “Skaitykime elninių žvėrių atrankinės Medžioklės nuostatus”! Šiame dokumente nurodyta, kada ir kokius gyvūnus galima medžioti.

2.1. atrankiniai elninių žvėrys – elninių žvėrys, nepasiekę trofėjinės brandos, tačiau pagal vizualiai matomus kūno išsivystymo morfologinius požymius atsilikę nuo tai amžiaus klasei būdingų individų, turintys silpnai išsivysčiusius ragus. Prie šios grupės taip pat priskiriami ligoti ar traumuoti žvėrys;
2.2. brandūs elninių žvėrys – trofėjinės brandos amžių pasiekę elninių žvėrys;
2.3. elitiniai brandūs elninių žvėrys – brandūs elninių žvėrys, kurių ragų masė yra ne mažesnė kaip: briedžių – 6 kg, tauriųjų elnių – 7 kg, danielių – 2,5 kg, stirninų – 300 g (Marijampolės apskrityje stirninų – 320 g);

,,8.1. atrankiniai – sumedžiotini prieš rują;
8.2. brandūs – sumedžiotini pasibaigus rujai;
8.3. elitiniai brandūs, pasiekę tikslinį amžių, – sumedžiotini pasibaigus rujai.
8.4. kiti – sumedžiotini bet kuriuo leidžiamu šios rūšies gyvūno medžiojimo terminu.”

,,14. Atrankiniais stirninais laikomi:
14.1. ligoti (kai ligos požymiai matomi išoriškai);
14.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz. įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);
14.3. silpnai fiziškai besivystantys;
14.4. neišsišėrę po birželio 1 d.
14.5. pažeistais ragų kelmeliais, nenormaliais ir po birželio 1 d. nenuvalytais ragais;”
💥 Stebėkime. Neskubėkime. Atsakingų šūvių medžioklėje. Gražių įspūdžių gamtoje!

Medžioklės amžiaus ir lyties struktūra

Norint išlaikyti sveiką, atsikuriančią populiaciją, reikia paprastos aritmetikos. Už kiekvieną sumedžiotą patiną atitinkamo sezono pradžioje turi būti sumedžiota viena patelė ir vienas jauniklis.

Jei medžiojami tik patinai, populiacija per keletą metų degraduos. Mokslininkai pabrėžia, kad jei patinų skaičius yra per mažas, poravimuisi pradeda dalyvauti nepakankamos brandos nesulaukę individai, sergantys ir sužeisti gyvūnai. Būtent tuos, kurie Lietuvoje laikomi atrankiniais.

Norint padidinti populiaciją, reikėtų apskritai sumažinti elnių medžioklę arba medžioti tik šių metų jauniklius ir ir vienerių metų patinus.

Norint sumažinti populiaciją, reikia daugiau medžioti pateles. Specialistai atkreipia dėmesį, kad rekomenduojama atlikti ir stirnų selekciją. Taip pat reikėtų medžioti senas, bevaikes, sužalotas pateles.

Aplinkos ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 172 599 stirnų.
2021/2022 metų sezoną buvo sumedžioti 26 206 šios rūšies gyvūnai.

Stirninų elgsena ir atrankinė medžioklė. Pokalbiai apie medžioklę #16

Išleistas naujas žurnalo numeris!

Susiję straipsniai

Žvėriena – žurnalo priedas, skirtas sumedžiotų gyvūnų apdorojimui

LA.lv