Patirtis

Medžiotojų vaidmuo atkuriant buveines0


Mažasis einis arba strepetas (Tetrax tetrax)
Mažasis einis arba strepetas (Tetrax tetrax)
Nuotrauka: ebird.org

Skirtingos gamtos apsaugos mokyklos turi skirtingą požiūrį – pradedant griežtais reikalavimais visiškai neliesti gamtos, baigiant požiūriu, leidžiančiu vienokį ar kitokį gamtos vertybių tvarkymą. Mažėjant biologinei įvairovei vis daugiau su šia sritimi susijusiųjų remia būtent antrąjį metodą. Atsižvelgiant į tai, kad medžiotojai jau ir taip daug laiko, pinigų ir resursų investavę į gyvūnų populiacijų ir biotopų išsaugojimą bei atkūrimą, reikėtų skirti daugiau dėmesio jų teigiamai įtakai kalbant būtent apie gamtos apsaugos planus ir strategijas.

Europos Sąjungos lygiu tik 15 proc. biotopų, vertinamų Buveinių direktyvos požiūriu, yra geros apsaugos būklės, o 81 proc. atvejų situacija yra bloga arba labai bloga. Pievos, kopos, pelkės, liūnai daugeliu atvejų praranda savo kokybę, o miškų būklė gerėja. Europos Sąjungos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija (FACE) jau seniai pabrėžė, kad būtent biotopų atkūrimas yra efektyviausias būdas atkurti biologinę įvairovę, įskaitant medžiojamųjų gyvūnų rūšis, kurias taip pat veikia jų buveinių teritorijų mažėjimas. Tačiau tai ne tik žodžiai ir idėjos, nes medžiotojai visoje Europoje jau daugelį metų dalyvauja įvairiuose biotopų atkūrimo projektuose.

Vykdant FACE biologinės įvairovės programą, renkami ir apibendrinami įvairūs aplinkos apsaugos projektai, į kuriuos įsitraukia medžiotojai. Šiuo metu iš daugiau nei 500 skirtingų projektų 219 yra skirti būtent biotopams atkurti. Projektai susiję tiek su žemės ūkio žemėmis, tiek su pelkėmis. Atsižvelgiant į Europos Komisijos vykdomą politiką dėl to, kad daugiau dėmesio reikia skirti gamtos atkūrimui, medžiotojų vykdomi projektai yra dar svarbesni.

Į aplinkos ir rūšių apsaugos planus dažniausiai įtraukiamos žmonėms svarbios aplinkos, visuomeninės ir kultūrinės vertybės. Visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant žemės savininkus, įtraukimas į visus ateities aplinkos atkūrimo planus yra svarbus, nes apytikriai 70 proc. Europos žemių priklauso privatiems savininkams. Mokslinėje literatūroje vis dažniau minima, kad būtent suinteresuotųjų šalių įtraukimas į biotopų atkūrimą yra ypač svarbus. Jau dabar medžiotojai mato daugybę gamtos atkūrimo privalumų ir todėl aktyviai įsitraukia į įvairius svarbių ekosistemų išsaugojimo projektus.

Pavyzdžiui, Europos miškų ekosistemas aktyviai saugo ir prižiūri medžiotojai, kontroliuodami kanopinius gyvūnus. Iš esmės laukinių gyvūnų populiacijų valdymas yra svarbus norint išlaikyti svarbių buveinių ekologinį funkcionalumą.
Vienas iš pavyzdžių Europoje yra medžiotojų įsitraukimas atkuriant šlapžemes Prancūzijoje. Ten vietinė medžiotojų federacija aktyviai veikia, keliose vietose kuriant šlapžemes biologinei įvairovei ir vandens kokybei gerinti. Tvenkinių atkūrimas reiškia jų valymą, krantų atkūrimą ir kitą veiklą.

Štai Ispanijoje medžiotojai dalyvauja atkuriant mažųjų einių populiaciją.

Ispanijoje šiuo metu yra didžiausia mažųjų einių populiacija Vakarų Europoje. Tačiau ši populiacija per pastaruosius 11 metų sumažėjo 48 procentais. Siudad Realio provincijoje gyvena 60 proc. mažųjų einių populiacijos, o ten taip pat nustatytas jos mažėjimas.

Medžiotojų įsitraukimas atkuriant populiaciją užtikrina tiek medžiojamųjų, tiek nemedžiojamų gyvūnų populiacijų valdymą, įgyvendintos priemonės teigiamai veikia ir kitas rūšis. Saugant rūšį vykdoma teisėta plėšrūnų kontrolė, įrengiami specialūs šėrimo laukai, kuriuose nerenkamas derlius, o tai bene svarbiausias veiksnys gelbėjant mažuosius einius.

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

Susiję straipsniai

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

LA.lv