Patirtis

LMŽD: visiškai neaišku, kodėl vilkų šeimų kiekis apskaičiuotas neatsižvelgiant į mokslinius duomenis0

Nuotrauka: piksit.com

Šaltinis čia

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (toliau – Draugija) 2023 m. rugsėjo 20 d. el. paštu gavo Jūsų raštą Nr. D8(E)-5402 „Dėl vilkų sumedžiojimo per 2023–2024 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ projektą TAPIS Nr. 23-13761 (toliau – projektas).

Atsakydami į gautą raštą teikiame Draugijos, kuri vienija ir atstovauja daugiau kaip per 20 tūkst. asocijuotų narių, bendrą nuomonę. Išanalizavus gautą projektą, Draugija mano, kad siūlomas 341 vilko sumedžiojimo limitas yra
per mažas. Taip pat visiškai neaišku, kodėl vilkų šeimų kiekis apskaičiuotas neatsižvelgiant į perteklinį (29) vilkų šeimų skaičių.

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

Išanalizavus 2015–2023 m. vilkų sumedžiojimo statistinius duomenis, matyti, kad vilkų sumedžiojimo limitas kasmet išnaudojamas gerokai anksčiau, nei nustatytas jų medžioklės sezono pabaigos terminas, t. y. iki kovo 31 d. Remiantis Estijos ir kitų šalių stambiųjų plėšrūnų sumedžiojimo limitavimo praktika, tokiais atvejais, kitam medžioklės sezonui skiriamas gerokai didesnis plėšrūnų sumedžiojimo limitas.

Vilkų sumedžiojimas 2015–2023 m.

Pastaraisiais metais vilkų daroma žala ūkiniams gyvūnams išaugo ženkliai ir nustatant limitą nėra atsižvelgta į apsaugos plano nuostatas. Analizuojant registruotų įvykių ir papjautų gyvūnųstatistiką matyti, kad papjautų naminių gyvūnų atvejų daugėja: 2021 m. – 628 įvykiai, 1949 ūkiniai gyvūnai, 2022 m. – 634 įvykiai, 2149 ūkiniai gyvūnai, šiais metais jau registruoti 369 įvykiai, bei papjauti 1122 ūkiniai gyvūnai. Atlyginta žala iš valstybės biudžeto, taip pat auga: 2020 m. – 68 058,01 Eur, 2021 m. – 219 871,86 Eur, 2022 m. – 290 570,69 Eur, šiais metais – jau viršija
100 000,00 Eur.

Medžioklės sezonas Vilkų limitas Vilkų medžioklės pabaiga
2015–2016 60 2016-01-12
2016–2017 62 2017-01-11
2017–2018 62 2018-02-04
2018–2019 102 2019-01-07
2019–2020 122 2020-01-11
2020–2021 175 2021-03-06
2021–2022 190 2022-01-31
2022–2023 282 2023-02-28

Dėl vilkų daromos žalos ūkiniams gyvūnams siūlome papildomai nustatyti galimą vilkų populiacijos reguliavimo galimybę rugpjūčio–rugsėjo mėn., skiriant papildomą 40–50 vilkų individų sumedžiojimo limitą. Neišnaudojus šio papildomo limito, likusi jo dalis į bendrą limitą būtų neperkeliama, t. y. liktų galioti Aplinkos ministro patvirtintas pagrindinis limitas ir jis nebūtų mažinamas.

Vilko apsaugos plane patvirtintame aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699, nurodoma, kad vilkų prieaugis nustatomas besiveisiančių šeimų skaičių (91) padauginant iš 3,25 (vidutinio jauniklių skaičiaus vadoje rudenį, įvertinant natūralų mirtingumą) – siūlome prieaugio vidurkio nustatymui naudoti 3,25 koeficientą kaip ir anksčiau bei vadovautis patvirtintu vilko apsaugos planu, tai būtų 296 vilkai. Įvertinus, kad Lietuvoje maksimali vilkų populiacija 62 šeimos, reikėtų sumedžioti (29) perteklinių šeimų likusius individus, atmetus jau paskaičiuotą
vidutinį jauniklių skaičių – 3,25. Vertinant, kad vidutinis individų skaičius vilkų šeimoje (8), tai būtų 138 pertekliniai vilkai. Susumavus vilkų prieaugį ir perteklines šeimas gaunasi – 434 vilkai.

Pagal 2015–2023 m. statistinius duomenis vilkų sumedžiojimo limitai buvo išnaudojami iki kovo mėnesio. Todėl siūlytume vilkų medžioklės terminą nustatyti iki kovo 1 d. pagrindžiant tuo, kad vilkų ruja įprastai vyksta vasarį, todėl vilkų patelės kovo mėn. jau nešioja naujos vados embrionus. Vaikingų patelių medžiojimas yra neetiškas, tą supranta dauguma mūsų šalies medžiotojų, tokia praktika nustatant medžioklės terminus taikoma ir kitose ES šalyse, pvz., Čekijoje,
Slovakijoje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nepritariame projekte nurodytam vilkų sumedžiojimo 2023–2024 metais limitui (341 vilkas) ir siūlome nustatyti – 434 vilkų limitą. Taip siūlome kitų metų rugpjūčio–rugsėjo mėn., nustatyti papildomą 40–50 vilkų individų sumedžiojimo limitą.

Susiję straipsniai

Artimiausiu metu siūlome surengti mokslo institucijų atstovų ir Aplinkos ministerijos atsakingų darbuotojų susitikimą bei aptarti kitų metų vilkų apskaitos metodikas ir jų tobulinimo galimybes.

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

LA.lv