Patirtis

LMŽD tiesiogiai kviečia kitas medžiotojų organizacijas prisijungti prie didžiausios Lietuvos medžiotojų draugijos0


Laimonas Daukša, LMŽD direktorius
Laimonas Daukša, LMŽD direktorius
Nuotrauka: iš archyvo

Kreipiamės į Jus siūlydami užtikrinti vieningą ir stipresnį Lietuvos medžiotojų atstovavimą tiek Lietuvoje, tiek Europoje bei pasauliniu mastu, integruojantis į esamą Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) struktūrą.

Lietuva yra nedidelė valstybė, turinti tik apie 30 tūkst. teisę medžioti asmenų. Nepaisant to, Lietuvoje be LMŽD veikia daug medžiotojų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, pvz. Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, Lietuvos medžiotojų konfederacija, Sūduvos medžiotojų sąjunga, Lietuvos medžiotojų draugija, Baltijos medžiotojų sąjunga – asociacija ir kt.

Tokiai mažai šaliai kaip Lietuva yra neracionalu ir neefektyvu turėti tokią gausą medžiotojų vardu veikiančių ir skirtingas pozicijas turinčių organizacijų. Remiantis Europos šalių pavyzdžiu, tokios didžiosios šalys kaip Švedija, Suomija, Vokietija, Prancūzija, kaimyninė Lenkija, turi tik po vieną medžiotojus vienijančią ir valstybiniu lygmeniu medžiotojų interesams atstovaujančią organizaciją.

Siekiant populiarinti medžioklę visuomenės akyse, ją pristatant kaip tvarią paslaugą gamtai ir visuomenei, bei gerinti tvarios ir saugios medžioklės sąlygas, yra (be kita ko) būtina:

– užtikrinti vieningą medžiotojų balsą ir jų koordinuotus veiksmus teisėkūroje;
– pasinaudoti užsienio gerąja praktika medžioklės bei su ja susijusių veiklų teisinio reguliavimo srityje, aktyviai dalyvaujant tarptautinių, medžiotojus vienijančių, organizacijų – Tarptautinės medžioklės ir medžiojamųjų gyvūnų apsaugos tarybos (CIC) ir Europos medžiotojų asociacijų federacijos (FACE) veikloje;
– teisėtai naudotis vieninga medžioklės trofėjų vertinimo sistema, teikiant duomenis į unifikuotą trofėjų duomenų bazę ir sudarant prielaidas šią duomenų bazę naudoti moksliniais tikslais;
– gerinti medžiotojų rengimo sąlygas, užtikrinant pagrįsto ir nepakeičiamo medžiotojus vienijančių organizacijų turimo žinių ir infrastruktūros potencialo platesnį panaudojimą, tuo gausinant kompetentingų ir atsakingų medžiotojų gretas;
– didinti medžiotojus vienijančių asociacijų finansinį bei administracinį potencialią siekiant teikti papildomų, kaštų naudos analizės bei naudos visuomenei principais grindžiamų, viešųjų paslaugų gamtai, valstybei ir visuomenei.
Aukščiau įvardintų ir kitų uždavinių negalima įvykdyti neturint vieningos medžiotojų interesams atstovaujančios struktūros.

Nors 2019 m. lapkričio 7 d. tarp medžiotojų organizacijų buvo pasirašyta „Lietuvos medžiotojų organizacijų bendradarbiavimo deklaracija“, tačiau, kaip parodė laikas, ši deklaracija nedavė norimų rezultatų ir faktiškai nebuvo įgyvendinta. Norint didesnės medžiotojų organizacijų darnos ir veiklumo, reikalinga atsakingesnė bendradarbiavimo ir partnerystės forma, užtikrinanti demokratijos principais ir abipuse, bei dėl sinergijos padidėjusia nauda, grindžiamos bendros Lietuvos medžiotojų pozicijos formavimą.

LMŽD vienija 47 rajonines draugijas/skyrius (atskirus juridinius asmenis), kurie respublikos mastu atstovauja ir vienija 570 medžiotojų klubų ir būrelių. LMŽD yra CIC narė nuo 1930 m. ir FACE narė nuo 2004 m.

Tikimės, kad dar trijų juridinių asmenų integravimasis į LMŽD veiklą sustiprintų medžiotojų atstovavimą ir padidintų galimybes pasiekti bendrų tikslų.

Tikime, kad Jūsų asociacijų tapimas LMŽD nariais sudarys prielaidų stipresniam ir vieningam atstovavimui Lietuvos medžiotojų interesams.

Siūlome dalyvauti LMŽD veikloje, naudotis LMŽD turimomis galimybėmis prisidedant prie bendrus interesus atitinkančios veiklos sąnaudų kompensavimo, neribojant Jūsų, kaip savarankiškų LMŽD narių, plėtros bei Lietuvos medžiotojų ir LMŽD pagrindiniams veiklos principams neprieštaraujančių iniciatyvų įgyvendinimo.

Vadovaudamiesi 2023 m. vasario 7 d. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos sprendimu, kviečiame Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjungos ir Lietuvos medžiotojų draugijos atstovus 2023 m. vasario 23 d. 11 val. ar kitu sutartu laiku atvykti į Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugiją (M. Sleževičiaus g. 15, Vilnius) aptarti LMŽD ir Jūsų atstovaujamų asociacijų bendros veiklos galimybių narystės LMŽD pagrindu.

Susiję straipsniai

Dėl techninių susitikimo detalių ir kitų klausimų maloniai prašome susisiekti su LMŽD direktoriumi Laimonu Daukša tel. Nr. +370 601 51370 ar el. p. direktorius@lmzd.lt.

PRENUMERUOKITE Žurnalą kovo 1 d. iki 2023 metų pabaigos!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.