Patirtis

LMD: Siūlomas pakeitimas viršija įstatymais numatytą ministro kompetenciją0


LMD vadovas Gediminas Vaitiekūnas
LMD vadovas Gediminas Vaitiekūnas
Nuotrauka: iš archyvo

Mietuvos Medžiotju draugijos pozicija dėl Nr. 22-10772 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo´ pakeitimo´ projekto”

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai,

Šiuo pranešame, kad mūsų nuomone, projekto teksto dalis „arba medžiojant turėti juos su savimi“ viršija įstatymais numatytą ministro kompetenciją, nes daiktai, kurie yra išimti iš civilinės apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota, turi būti įsakmiai nurodyti įstatymuose, kaip kad tai anksčiau buvo numatyta ginklų iš šaudmenų kontrolės įstatyme ar administracinių nusižengimų kodekse, pavyzdžiui: 290 straipsnis. Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

7. Medžiojimas ar buvimas medžioklės plotuose su medžioklei naudojamais įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo prietaisais, kilnojamaisiais bokšteliais), kai tai daro teisės medžioti neturintis asmuo, arba neteisėtai sumedžioto gyvūno dorojimas ar gabenimas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

8. Gyvūno, kurį sumedžioti medžiotojas neturi teisės, sumedžiojimas arba neteisėtai sumedžioto gyvūno gabenimas ar dorojimas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų. .

Pagal Civilinio kodekso 1.97 str. Civilinių teisių objektų rūšys 2. Daiktai ir turtas, kurių apyvarta yra ribota, gali būti civilinių teisių objektai tik įstatymų numatytais atvejais. Daiktai, kurie yra išimti iš civilinės apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota, turi būti įsakmiai nurodyti įstatymuose. Priešingu atveju laikoma, jog tų daiktų ar turto civilinė apyvarta neapribota.

Tik Seimui papildžius atitinkamai ANK 290 str. Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas ir uždraudus medžiotojui su savimi turėti naktinius ar jų priedus medžioklėje toks draudimas taptų legalus, nors ir nerealus, nes naktinių priedai gali būti naudojami atskirai stebėjimui ir tai yra legalu ir tiesėta, o ministras neturi kompetencijos drausti jį turėti kišenėje.

Aplinkos ministras viršytų savo kompetenciją, jeigu savo įsakyme nurodytų ką draudžiama medžiojant turėti juos su savimi. Ministro kompetencija yra nustatyti su kuo galima medžioti, o ne ką galima turėti su savimi, nes tai viršija jo kompetenciją.

Remiantis projekto rengėjo logika, negalima būtų turėti sus savimi medžioklėje nei automobilių, nei orlaivių, magnetofono automobilyje, nei taikiklio, turinčio vaizdo keitiklį arba elektroninį vaizdo padidintoją šaudant naktį, nei žvejybos kabliuko, nes Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija (Priėmimo data: 1979-09-19) IV PRIEDĖLIS „Draudžiami medžioklės ir kitokio naudojimo būdai ir priemonės“ numato:

Aviacija; Automobilių transporto priemonės; Klijai; Meškerių kabliukai, Magnetofonai,

Jei medžiojant laukinės faunos rūšis, išvardytas III priedėlyje (Lepus europaeus – Pilkasis kiškis; Sciurus vulgaris – Paprastoji voverė; Castor fiber – Upinis bebras; CARNIVORA – PLĖŠRIEJI Martes martes – Miškinė kiaunė; Martes foina – Akmeninė kiaunė; Mustela erminea – Šermuonėlis; Mustela nivalis – Žebenkštis; Mustela putorius – Juodasis šeškas; Meles meles – Barsukas; Lynx lynx – Lūšis; Cervidae – Elniniai Cervus elaphus – Taurusis elnias; Cervus dama – Danielius; Cervus nippon – Dėmėtasis elnias; Capreolus capreolus – Stirna; Alces alces – Briedis; Bovidae – Dykaraginiai; Ovis ammon musimon – Muflonas ar paukščius visos rūšys, neįrašytos į II priedėlį, išskyrus: (Larus marinus – Balnotasis kiras Larus fuscus – Silkinis kiras Larus argentatus – Sidabrinis kiras ; Columba palumbus – Keršulis; Passer domesticus – Naminis žvirblis; Sturdus vulgaris – Varnėnas; Garrulus glandarius – Kėkštas; Pica pica – Šarka; Corvus monedula – Kuosa; Corvus frugilegus – Kovas; Corvus cornix – Varna) tai gali pakenkti II PRIEDĖLIS Griežtai saugomoms faunos rūšys (CARNIVORA – PLĖŠRIEJI Canis lupus – Vilkas; Mustela lutreola – Europinė audinė; Lutra lutra – Ūdra ; CETACEA – BANGINIAI Phocaena phocaena – Jūros karvė.)

Mūsų vertinimu, net atrankinė elnių, bebrų, kormoranų medžioklė su naktiniai taikikliais jau nebepakenktų Griežtai saugomoms faunos rūšims, todėl Konvencija nesuteikia pagrindo užraudimui.

Susiję straipsniai

Atkreipiame dėmesį, kad neatrankines gaudymo ir medžiojimo priemonės tai būtų kai su naktiniu taikikliu medžiotum iš važiuojančių automobilių ar skrendančių orlaivių nesirinkdamas visus elnius, šernus, kuriuos tik pamatai per naktinį, kai tuo tarpu šiuolaikiniais naktiniai taikikliai sudaro galimybę vykdyti net atrakinę medžioklę, nes atrankiniai elniai per naktinį taikiklį matosi dar geriau nei jie yra nupiešti atrankai „Lietuvos kanopiniai žvėrys“ Rimantas Baleišis, P. Bluzma, Linas Balčiauskas“.

Prašome išbraukti ir projekto dalį: „arba medžiojant turėti juos su savimi“.

Gediminas Vaitiekūnas, LMD vadovas

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.