Patirtis

Baltarusijos ir Rusijos piliečiai nebegalės laikyti ginklų!0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Priimtos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos. Pakeitimų paketas gana didelis, jį galima rasti portale e-seimas.lrs.lt. Pataisos susijusios su medžioklės, sporto, savigynos ir kitomis sritimis.

Svarbiausia naujovė, keičianti visą šautuvų įsigijimo ir laikymo tvarką, išreikšta naujoje įstatymo 2 straipsnio 49 punkto redakcijoje: Nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas – Lietuvos Respublikos pilietis arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje turintis fizinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (išskyrus Lietuvos Respublikos pilietybės neturinčius Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos piliečius).

Naujoji ginklų prekybos ir laikymo tvarka įsigalios nuo balandžio 1 dienos.

11 straipsnyje numatyta teisė įsigyti ir naudoti šautuvus medžioklės ir kitoms reikmėms daugiau netaikoma Baltarusijos ir Rusijos piliečiams. Lietuvos gyventojams su dviguba pilietybe šie Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimai netaikomi.

Dalis šios priešiškos valstybės piliečių turi pabėgėlio statusą arba jie paprasčiausiai atvyko į šalį ieškodami prieglobsčio, bet Seimo nariai pakeitimus priėmė be išimčių, kad išvengtų nereikalingos biurokratijos, kontrolės būtinybės ir, svarbiausia, grėsmės valstybei, suteikdama galimybę susiformuoti vienai kitai priešiškai valstybei lojaliai diversantų grupei.

„Tai įtampų ir galimų saugumo rizikų valdymas. Matėme Ukrainoje daug atvejų, kai veikė karo pradžioje diversinės grupės. Mes turime padaryti viską, kad tokias rizikas kontroliuotume. Esame Rusiją paskelbę teroristine valstybe, o jų piliečiai, turintys nuolatinio gyventojo statusą, turi teisę turėti ginklą, bet tai nenormalu“, – TV3.lt aiškino Seimo narys, konservatorius Laurynas Kasčiūnas.

„Iš medžioklininkystės pusės žiūrint, galima manyti, kad toks sprendimas nelogiškas, vis dėlto valstybės saugumas yra svarbiausias prioritetas. Net jei tai ir labai nedidelė asmenų grupė, tik 350 žmonių, išsaugant jų teises įsigyti ir laikyti šautuvus lieka rizika, – nuomonę išreiškė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) direktorius Laimonas Daukša. – Iš kitos pusės, tarp jų patenka ir šimtas medžiotojų, kuriems teks paklusti naujiems įstatymo reikalavimams ir atsisakyti šautuvo. Didelės įtakos medžioklės ūkio veiklai tai nepadarys. Pasikartosiu: valstybės saugumas ir geopolitika – pirmoje vietoje!“

Didžiausios medžiotojams atstovaujančios organizacijos direktorius sutinka, kad sprendimas galbūt priimtas tam laikui, kol tęsis Baltarusijos remiama Rusijos invazija Ukrainoje. „Abejoju, kad toks valstybinio lygmens sprendimas galėtų būti nepasvertas. Yra saugumo tarnybos, kurios stebi situaciją. Galbūt kilo kokių nors grėsmių, apie kurias plačioji visuomenė nebuvo informuota ir kurios tapo pagrindu Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimams“, – sakė L. Daukša.

Ginklų pirklių asociacijos vadovas Gytis Misiukevičius pritaria valstybės sprendimui, tačiau išreiškia abejonių, ar tai tikrai panaikins grėsmes. „Pagal naująjį apibrėžimą, Rusijos ir Baltarusijos piliečiai negalės įsigyti ir naudotis šautuvais, jei jie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Kita spragelė yra galimybė įsigyti šautuvą kurioje kitoje valstybėje. Latvijoje, kiek man žinoma, Rusijos ir Baltarusijos piliečiams taip pat nebeišduodama leidimų. Kitaip tariant, jei kas nors norės nusipirkti šautuvą ir prisijungti prie diversantų grupės, tai ras galimybę tai padaryti“, – sakė G. Misiukevičius.

Ginklų pirklių asociacijos vadovas nurodė dar vieną ne ypač populiarų aspektą: „Manau, kad tarp Lietuvos gyventojų yra pakankamai tokių, kurie net giminaičių Rusijoje ar Baltarusijoje neturi, bet pritaria karui. Deja, bet tokių komentarų ir lozungų pasigirsta. Todėl man ne iki galo aišku, kodėl tie žmonės, kurie nuo seno gyvena mūsų šalyje ir buvo laikomi gerais, staiga paskelbti blogais ir jiems atimama teisė įsigyti ir nešiotis šautuvus. Jei tarnybos turi informacijos apie kokias nors grėsmes ar antivalstybines pažiūras, tada galėtų įpareigoti laikinai atiduoti ginklą pasaugoti, kol karas pasibaigs ir politinė situacija stabilizuosis. Dabar visi užtempti ant vieno kurpalio: jiems teks atsikratyti ginklo, o vėliau – pirkti iš naujo.“

Šiuo metu Lietuvoje gyvena beveik 300 Rusijos ir 50 Baltarusijos piliečių, oficialiai turinčių teisę laikyti ar nešiotis ginklus. Tarp jų yra apie šimtą medžioklinių šautuvų, šimtą savigynos ir keli – sportui skirti šautuvai.
Naujoji ginklų prekybos ir laikymo tvarka įsigalios nuo balandžio 1 dienos.

Susiję straipsniai

Seimo sprendimu Baltarusijos ir Rusijos piliečiai nebeturės teisės įsigyti šautuvų. Tiems, kurie juos jau turi, teks su jais išsiskirti – parduoti, perdaryti ar perduoti policijos įstaigai, o jiems išduoti leidimai laikyti ginklus ar nešiotis nebegalios. Ginklus, kurie nebus perduoti valdžios institucijoms ar neutralizuoti (perdaryti), konfiskuos pareigūnai.

PRENUMERUOKITE Žurnalą kovo 1 d. iki 2023 metų pabaigos!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.