Patirtis

Ar siūlomas vilkų limitas (175 individai) yra pakankamai didelis? Antroji dalis0


Pilkasis vilkas (Canis lupus)
Pilkasis vilkas (Canis lupus)
Nuotrauka: Marc Oliver, unsplash.com

Pagal Vilko apsaugos planą Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos jau kelinti metai, ištisus metus, renka informaciją ir duomenis apie stambiųjų plėšrūnų populiacijas. Tai ir pranešimų apie vilkų buvimo faktų ( ekskrementai ar savo teritorijos žymėjimo pėdasakai, sudraskyti laukiniai ar naminiai gyvūnai, žvėrių stebėjimo kamerų ar miško lankytojų nuotraukos, sutikti gyvi plėšrūnai ) registracija, žvėrių apskaitos pagal pėdsakus sniege, purve ar smėlyje, taip pat sumedžiotų vilkų informacija ir genetiniai duomenys.

Šiais metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkai atliko šių surinktų duomenų analizę. Pagal mokslininkų ataskaitą Lietuvoje gyvena ne mažiau kaip 54 vilkų šeimos.

Ekspertai mano, kad šis skaičius yra daug didesnis, nes medžiotojų pasitikėjimas valdžia yra labai mažas ir jie neskubėjo įsitraukti į didelių plėšrūnų: vilkų, lūšių ir meškų buvimo įrodymų registravimą. Jei būtų pranešta apie visus stebėjimus, vilkų skaičiaus mūsų šalyje vaizdas būtų aiškesnis.

“Kodėl 175, o ne daugiau ar ne mažiau. O todėl, kad vadovaukimės susitarimu, kad pagal “Vilkų populiacijos apsaugos ir valdymo planą”, jau antri metai, pagal praeitų metų vilkų skaičiavimo rezultatus yra nustatomas ateinančio sezono limitas. Nors yra vietų pvz. Žuvintas, Čepkeliai ir dar kelios pilkos zonos kur “neužfiksuoti” vilkai, bet tiek to – kitais metais gal turėsim dar aiškesnį vaizdą jeigu nepatingėsim visi susiųsti vilkų ar jų veiklos nuotraukas.

O genetiniai tyrimai parodė ir daugelis skaitėt kad 70% pernai sumedžioti yra jaunikliai, todėl galime teigti kad metodika veikia, reikia tik visų pagalbos siunčiat vilkų foto.

O vilkai kurie kelia pavojų žmonėms leidžiami medžioti ir nesezono metu, jeigu neklystu buvo išduoti 5 leidimai t.y. tiek kiek prašyta. Auginkim pasitikėjimą ir laikykimės susitarimų bei įsipareigojimų, o visa kita bus tik geras laikas gamtoje,” sako aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.

Kviečiame prisidėti prie didžiųjų plėšrūnų stebėsenos

Vilko apsaugos plane, kuris Aplinkos ministerijos buvo patikslintas 2018 metais, yra apibrėžti ilgalaikiai vilkų populiacijos valdymo ir apsaugos tikslai: „užtikrinti palankią vilko rūšies, atliekančios savo ekologinį vaidmenį natūraliose buveinėse, apsaugos būklę, kartu išsaugant maksimaliai taikų šių plėšrūnų sambūvį su žmogumi, išlaikant vilkų populiaciją 31-62 besiveisiančių šeimų (bendras populiacijos individų skaičius 250-500 individų) ribose, kasmet vertinant, kaip laikomasi šio tikslo planuojant vilkų populiacijos naudojimą, atsižvelgiant į vilkų populiacijos būklės stebėsenos duomenis ir į ūkiniams gyvūnams daromos žalos mastą.“

Nurodant šį vilkų apsaugos plano reikalavimą, kyla klausimas, kodėl vadinamosios „žaliosios“ organizacijos visada kelia nerimą, kai net ir minimalus numatomas plėšrūnų skaičius Lietuvoje visada buvo maždaug įpusėjęs plane nustatytas ribas? Remiantis medžiotojų pastebėjimais, vilkų yra daug daugiau, nei tiki mokslininkai ir urbanizuoti gamtos mylėtojai.

Atsižvelgiant į vilkų genetinių tyrimų, kurių metu buvo panaudoti visų praėjusio sezono sumedžiotų vilkų audiniai, rezultatus, Aplinkos ministerija siūlo per būsimą vilkų medžioklės 2020-2021 m. sezoną, kuris prasidės spalio 15 d., leisti sumedžioti 175 vilkus. Šį limitą patvirtinančio aplinkos ministro įsakymo projektas yra pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Pastabas ir pasiūlymus Aplinkos ministerijai galima teikti iki spalio 13 d.

Vilkų pėdsakai ir buvimo įrodymai

Gyvūnų teisių gynėjai ir vadinamieji aplinkosaugos aktyvistai priešinasi vilkų medžioklės limito didinimui. Štai socialinių tinklų medžioklės priešininkų grupėse išsakytos nuomonės ir argumentai:

• “Snieginės” apskaitos nėra tikslios dėl daugelio objektyvių priežasčių (sniego nebuvimo visoje Lietuvoje teritorijoje vienu kartu, apskaitos vienu tuo pačiu metu nebuvimas, paties skaičiuotojo objektyvumu ir t.t.). Tokiu atveju tikrai galima remtis ankstesnių metų objektyviais duomenimis. Reikia žinoti, kad vilkai nesidaugina “matematiškai” – jeigu asivedė 6-8 vilkiukus tai vadinasi 6-8 kartus padidėjo vilkų skaičius? Atsiveda tik alfa pora, iš kurių sėkmės atveju išgyvena 1-2. Todėl pastovus medžiojimo limito didinimas nėra pateisinamas. Tai destrukcijos didinimas susikūrusiose ir besikuriančiose vilkų šeimose. Kaip pavyzdį paminėsiu Rokiškio rajoną – pernai nušauta 15 vilkų, šiemet vėl pjauna gyvulius. Tai reiškia, kad pjauna atėjūnai iš kitų teritorijų, nes vietinė šeima jau seniai išardyta. Vilkų šeimos gali būti nedidesnės kaip 8-13 individų.
• Pirmiausiai labai juokingas skaičius 500 vilkų Lietuoje. Gal paskaičiuojam, koks plotas atitenka vienam vilkui? Tai būtu 130 km2. Tai tarp Kauno ir Vilniaus vienas vilkas. Apie ką mes kalbam? Gal baigimi tenkinti savo aistras kitų sąskaita. Kas liečia ūkininkus, gal baikim dejave, o darykim tai ką turėtume padaryti, kad apsaugoti gyvulius nuo išbalansuotų vilkų gaujos.
• Tai gal reikia daboti sunis? Gal reikia aukleti zmones kurie ismeta visokio plauko sunis ir tuos kurie veisia misrunus visokiu sunu ir vilku ir laukinius sunis kurie nesibijo zmogaus ir ramiai pjauna visus gyvunus, nes vilkas medzioja del maisto, o ne papjauna ir palieka kaip kad visur pilna nuotrauku gyvuliu su pradraskytais kaklais ar viduriais. Norit pasakyti papjove del malonumo? Ir paliko tai kas yra ju maistas? Ar skonis nepatiko tai i kita kaima nuvare pjaut?
• Dieve, gelbėk mus nuo issigimusiu ministrų,kad jų vaikai liktų neįgalūs,kiek galima taip tęstis bjaurybe,ar turite bent širdį,kuo vilkai jum nusikalto?
• Apgailėtina. Taip ir galvojau kad duomenys bus iš piršto laušti. Kuo toliau tuo labiau įsitikinų kad medžiotojai ne gamtos saugotojai, o niokotojai.
• Mažeika nekenčia visų gyvūnų o jo nepagarba ir neapykanta vilkams įrido jo kaip vyro nepilnavertiškumo kompleksus. Tai ligonis ,kurį valdo neapykanta stipresniai būtybei. Menkysta, kaip ir visa jo partija. Žiūrėt bjauru. Medžiotojai turėtų keisti sapvo ,,draugijos ” pavadinimą į bailių ir gyvūnų naikintojų. Niekingi padarai ..Žmonėmis” vadintis per didelė prabanga.

Medžiotoju atsakymai:
• Anksčiau vilką buvo pamatyti tai didelis įvykis o dabar teko su fotoaparatu stebėti elnius tai lauke mačiau kaip 5 vilkai rujojanti elnią vaikosi.
• Jeigu jau vilkai eina į kaimus ir pjauna avis tai jų yra daug. Šernų nebeliko, stirnų taip pat sumažėjo tai vilkai ir pjauna avis. Na dabar jau gamtoje tikrai yra vilkų perteklius. O kompensacijos už išpjautus gyvulius labai mažos. Tai toms organizacijoms kurios mažina vilkų limitą tai reikėtų padengti žmonėms padarytus nuostolius.
• Sovietų laikais apvalius metus medžiojo dar ir premijas mokėjo. 35 metus taip. Ir niekada vilkų netrūko…
• Ką jūs kalbate.Skaičius gal didesnis ir nebuvo neturiu kada ieškoti, bet į medžioklę ėjom kaip į darbą planų vykdyti. Vilkų plano nebuvo, bet kiek įmanoma daugiau.
• Vilkai irgi prisitaiko. Vienais metais radau urvą su vilkiukais vidury laukų melioracijos griovyje, buvo užėme buvusius bebrų urvus.Iki miško 300m artimiausias Mižuikių kaimas 800m. Kaip jums tai?Griovys buvo apleistas, krūmų priaugęs.Jei taip domitės kaip Kazachstano stepėse vilkai gyvena, kur miškų palyginus su mumis ašaros.Be abejo ten žmonių tankumas daug kartų mažeėsnis negu pas mus.

Medžiotojų nevyriausybinių organizacijų vardu

Medžiotoju sajunga “Gamta”, vadovas Raimindas Ribačauskas:“Vilkų populiacijos reguliavimas kelia aistras jau ne vienerius metus. Kol kas buvo atsižvelgiama tik į Baltijos vilkas norus. Buvo visiškai ignoruojama medžiotojų ir ūkininkų nuomonė.

Ko pasekoje medžiotojai visiškai prarado pasitikėjimą Aplinkos ministerija ir jos galimybe priimti teisingus ir objektyvius sprendimus. Tai aiškiai parodė tas faktas, kad medžiotojai į plėšrūnų apskaitos programą nesiuntė akivaizdžių faktų (nuotraukų, filmuotos medžiagos ir pan), įrodančių plėšrūnų egzistavimą. Atsakymas buvo paprastas; Kam ? Vis tiek nekreipia dėmesio.

Manau ledus sulaužė sumedžiotų vilkų genetiniai tyrimai, kas leido nustatyti Lietuvoje gyvenančių vilkų šeimų skaičių, be to šie tyrimai sunkiai paneigiami. Be to greitas nustatyto vilkų sumedžiojimo limito įvykdymas praėjusiame medžioklės sezone įrodė, kad vilkų skaičius šalyje gerokai didesnis negu rodomas apskaitoje, be to vilkai pradėjo pavojingai socializuotis, t.y. jie pradeda nebijoti žmogaus, o tai pavojinga tendencija, įrodanti, kad vilkų šeimos spaudžia viena kitą teritoriniu pagrindu.

Sprendimas sumedžioti 175 vilkus yra teisingas ir pagrįstas skaičiavimais, tik aš labai abejoju, ar šis įsakymas bus pasirašytas. Nes mūsų kompiuteriniai aplinkosaugininkai visada sugebėjo sulaužyti stuburą visiems geriems norams ir darbams. Šiaip plėšrūnų kiekis šalyje akivaizdžiai didėja, gaila, tačiau niekas nemato kompleksinės problemos. Kokią įtaką plėšrūnų (vilkai, lūšys) skaičiaus didėjimas turi baltojo kiškio, kurtinio, tetervino, jerubės ir kt. rūšių mažėjimui.”

Lietvuos Moterų medžiotojų klubo (MMK) prezidente Ramutė Juknytė: “Moterų medžiotojų klubas pritaria 175 vilkų limito sumedžiojimui. Jau keli metai iš eilės vilkai daro didelę žalą ūkininkams pjaudami naminius gyvūlius.

Pirmą kartą galime remtis rimtais mokliniais tyrimais. Jie buvo atlikti iš 2019-2020 metų sezone sumedžiotų vilkų mėginių, kurie parodė, kad Lietuvoje gyvena ne mažiau kaip 54 vilkų šeimos.

Nors ir patvirtintas maksimalus medžiojimo limitas, vilkų medžioklės sezoną apibrėžia ne tik limitas medžiojamų individų skaičiumi, bet ir medžioklės terminas, kuris yra nuo spalio 15 iki kovo 31 dienos. Todėl atėjus kovo 31 dienai, medžioklė net ir nesumedžuojus 175 vilkų vis tiek baigsis.

Taip pat ankstesnių metų praktika rodo, kad nors ir buvo leidžiama medžioti vilkus su specialiais leidimais rajonuose, kur yra daroma didelė žala ūkininkams, bet tas skaičius avansu yra paimamas iš medžioklės sezono limito. Mūsų manymu, vilkai, kurie stabiliai eina pjauti naminių gyvūlių, taip pasirinkdami lengviausią grobį ir nevengdami artimos žmonių kaiminystės, nors laukinių žvėrių populiacija yra didelė, iš gamtos turėtų būti išimami neskaičiuojant jų skaičiaus į bendrą limitą. Tokių probleminių vilkų Lietuvoje neturėtų būti, jeigu nenorime susilaukti pirmų skaudžių susidūrimų su žmonėmis.

Manau, kad 175 vilkų limitas įrodys, jog Lietuvoje yra ne 54, o žymiai daugiau vilkų šeimų ir kitais metais tokie limitai jau nieko nebestebins.”

Vilkų darbas

Vilkų darbas. Požymiai

Lietuvos Medžiotoju draugijos (LMD) valdybos pirmininkas Gediminas Vaitiekūnas: “Šiomis dienomis pasirodęs AM įsakymo dėl vilkų sumedžiojimo limito projektas – geras žingsnis pirmyn, nors ir neaptartas su medžiotojų organoizacijomis. Nežinia kiek prie limito artėjimo link normalaus prisidėjo mūsų mokslininkų vilkų populiacijos tyrimai, bet liaudies balsas kaip nėjo “į dangų”, taip ir neina.

Prieš du metus kolega, gyvenantis netoli Sudervės, pasiskundė – vilkai nuplėšė nuo grandinės porą kiemo šuniukų. Paklausiau ar pranešė valdžiai. O kas iš to ? Dar laiką gaišti, atsakė jis. Gal gi reikėtų, bent jau dėl statistikos, paklausiau. Buvau labai naivus.

Šiemet nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo vidurio, vilkai papjovė 5 mano avis. Aptvarėlis kaime, Švenčionių rajone. 30 metrų nuo trobos, 100 metrų nuo kaimyno, su elektros piemeniu. Paskambinau į savivaldybės atitinkamą tarnybą – veterinarijos tarnyboje avytės neregistruotos, tai išmokos negausi, gavau gana piktdžiugišką atsakymą. Okaip statistika ? Niekam reūpi, atsakė pareigūnas.

Paskambinau vietinei veterinarijos daktarei – gal galima sužymėti ir registruoti kelias likusias avytes ? Jei bus registruotos, tai tada atvažiuos ekspertas įvertinti ar elektrinis piemuo atitinka apsaugos nuo vilkų reikalavimus, ir vistiek nieo negausi ir įvykio neregistruos – toks buvo atsakymas.

Šį pavasarį nugirdau, kad bus ES paramos projektas įsirengti elektrinius piemenis apsaugai nuo vilkų. Laukiau taisyklių pusę vasaros, jas paskelbus paaiškėjo – Vilniaus, Švenčionių ir dar keliuose rajonuose vilkų nėra !!! ir nuostolių jie ten nedaro !!! Va čia tai biurokratinės minties šedevras ! Apsiriboję savo idijotiškom taisyklėm nuo tikros informacijos rinkimo, viską suvedę į išmokas, jie šlykščiai iškreipia realios padėties supratimą ir smukdo valdžios autoritetą provincijoje.

Susiję straipsniai

Apibendrinus „pletkų agentūrų“ informaciją – manau Lietuvoje sumedžiojama apie 200 – 250 vilkų per sezoną. Populiacija vis auga. Ir tame nėra nieko keisto – Latvijoje medžiojama apie 280-300 vilkų, Baltarusijoje apie 1200, ir jie medžiojami apskritus metus. Kaip medžiojant Lietuvoje 60 – 100 vilkų galima suvaldyti jų populiaciją ? Elementarus vilkų “geopolitikos” nesupratimas ir gamtos dėsnių nepaisymas.

Manau, geriausias limito nustatymo būdas yra Latvijoje: populiacija stebima miškininkų, medžiotojų ir mokslininkų. Jei ji didėja – didėja ir limitas, jei stabili – limitas nesikeičia, mažėjimo atveju atitinkamai, bet nepamenu, kad per pastaruosius keletą metų limitas pas kaimynus būtų sumažėjęs. Jų daugėja visoje Europoje.

Manau limitas turėtų būti ne mažiau 250 vilkų, ir sezonas turėtų prasidėti nuo rugpjučio 1 dienos.”

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose.

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.