Patirtis

Ar medžioklinius ginklus galima rekvizuoti X valandą?0

2019 metais Lietuvos medžiotojų draugija jau kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, kad būtų sutvarkytas įstatymas, mobilizacijos atveju, civiliniam naudojimui įsigytus ginklus palikti jų savininkų žinioje.

Lietuvos Respublikos Prezidentės atsakymas:

DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI
Su Jūsų atstovaujamos Lietuvos medžiotojų draugijos kreipimusi „Dėl ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo vetavimo“, adresuotu Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, yra susipažinta.

Dėkojame už Jūsų kreipimąsi ir atsakingą pilietinę poziciją. Respublikos Prezidentė pabrėžia, kad negali būti varžoma tautos ir kiekvieno piliečio teisė priešintis agresoriui, okupantui ir bet kam, kas prievarta kėsintųsi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką.

Birželio 20 d. Respublikos Prezidentė grąžino Seimui pakartotinai svarstyti šį Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą. Kartu valstybės vadovė pateikė siūlymą, kad nepaprastosios, karo padėties metu ar paskelbus mobilizaciją ginklai bei šaudmenys jų teisėtiems turėtojams būtų paliekami ir galėtų būti laikinai paimami ar rekvizuojami tik išskirtiniais atvejais – jeigu tie ginklai ir šaudmenys būtų reikalingi Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms arba būtų turima informacijos, kad jie gali būti panaudoti nusikalstamoms veikoms daryti.

Seimas birželio 27 d. pritarė Respublikos Prezidentės veto ir priėmė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą su pasiūlytomis pataisomis.

Atsakimas

Šiuo metu Įstatymo 41 straipsnis numato:

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

Susiję straipsniai

2. Nepaprastosios, karo padėties metu ar paskelbus mobilizaciją ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys ir jų dalys paliekami teisę juos laikyti turintiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra reikalingi ginkluotosioms pajėgoms ar yra informacijos, kad jie gali būti panaudoti nusikalstamų veikų darymui. Šioje dalyje nustatytais atvejais ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys ir jų dalys gali būti laikinai paimami ar rekvizuojami nepaprastąją ar karo padėtį reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka.

Ekstra video #11. Valdas Zala: „Anksčiau šaudydavome šernus, dabar šaudysime rusų šernus“

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv