Patirtis

Valstybiniai medžioklės plotai: reikia jų ar ne?0

Nuotrauka: iš archyvo

Tekstas: Ričardas Černiauskas

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (šaltinis – VMU interneto svetainė) prižiūri ir eksploatuoja profesionalios medžioklės plotus (toliau – medžioklės plotai). Medžioklės plotuose įgyvendinamos specialios medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausinimo priemonės ir plėtojamas medžioklės turizmas.

Medžioklės plotai tvarkomi ir medžiojamųjų gyvūnų ištekliai juose naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos ir Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymais, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėmis, Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatais ir kitais teisės aktais bei medžioklėtvarkos projektais.

Medžioklės plotai tvarkomi ir naudojami įgyvendinant šiuos tikslus: medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygų gerinimas ir apsauga; medžiojamųjų gyvūnų gausinimas atsižvelgiant į medžioklės plotų tinkamumą šiems gyvūnams gyventi ir veistis; racionalus medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymas; želdinių, žėlinių, medynų ir žemės ūkio pasėlių apsauga nuo laukinių gyvūnų daromos žalos, kad būtų išvengta didesnių pakenkimų miškui ar žemės ūkio pasėliams, naudojamų prevencinių priemonių efektyvumo vertinimas; patirties, informacijos ir eksponatų, susijusių su pavyzdiniu kompleksiniu miškų ir medžioklės ūkio tvarkymu, kaupimas ir propagavimas; medžioklės tradicijų puoselėjimas ir medžioklės turizmo plėtojimas; ekonominis efektyvumas.

Nuotrauka: Diana Parkhouse, unsplash.com

Valstybinių miškų urėdija prižiūri ir medžiokles organizuoja 18-oje medžioklės plotų, kurie užima daugiau kaip 135 tūkst. hektarų bendrąjį plotą. Ne vienam kyla klausimas, ar mums to reikia? Mano nuomone, to reikia ne tik mums, bet ir mūsų valstybei, mūsų atžaloms ir mūsų visuomenei.

Pirmas niuansas – tai kultūrinė nauda, nes atvykstantiems užsieniečiams parodome savo šalį, savo gamtą, savo papročius, gal net ir Lietuvos medžiotojai užsisakę komercinę medžioklę pamato kažką naujo ir turi ką papasakoti savo draugams apie medžioklės kultūrą, kurios laikomasi šiuose medžioklės plotuose.

Užsieniečiai, atvykę medžioti pas mus, beveik visada turimu laisvu nuo medžioklių laiku prašo aprodyti mūsų lankytinus objektus, pasižvalgyti plačiau nei tik medžioklės plotai. Bet kokiu atveju, atvykstantys užsieniečiai palieka savo pinigus ne tik už pramogas, susijusias su medžiokle, bet ir keliaudami po mūsų šalį. Neskaitant to, komercinės medžioklės yra mokamas malonumas, pradedant apgyvendinimu, maitinimu ir baigiant sumedžiotų trofėjų apdorojimu. Ne paslaptis, kad valstybiniuose plotuose gaunamos pajamos keliauja į mūsų visų valstybės biudžetą.

Nuotrauka: iš archyvo

Kitas ne ką mažiau svarbus niuansas – internetu užsiregistravę visi medžiotojai turi galimybę dalyvauti medžioklėje, net ir tie, kurie neturi savo klubų ar draugų, pas kuriuos galėtų pamedžioti svečio teisėmis. Šiuo metu nemaža problema – medžiotojai, neturintys savo klubų, bet atvykę į šiuos medžioklės plotus jie visada maloniai priimami.

Kompetentingi medžioklės plotų prižiūrėtojai visuomet pasiruošę priimti medžiotojus: apžiūrėtos geriausios medžioklės vietos, vienaip ar kitaip nustatytas trofėjinių žvėrių judėjimas, paruoštos tykojimo vietos, tad kiekvienas medžiotojas turi galimybę sumedžioti pageidaujamą žvėrį. Medžioklės trofėjai apdorojami pagal klientų pageidavimus.

Medžioklės valstybiniuose medžioklės plotuose turi gilias medžioklės tradicijas, kurios yra vystomos ir propaguojamos nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atgavimo laikų. Jau nuo pat valstybinių medžioklių Lietuvoje pradžios čia puoselėjamos žvėrių pagerbimo ir išguldymo tradicijos, taip pat skamba medžioklės ragas, o į medžiotojų klubus tos tradicijos atėjo žymiai vėliau.

Nuotrauka: iš archyvo

Valstybinių medžioklės plotų prižiūrėtojai stengiasi palaikyti kuo glaudesnius ryšius su žemių ir miškų savininkais, kad būtų kuo labiau išvengiama medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos. Iš anksto apžiūrimi laukai, kuriuose yra ar bus sėjamos žvėris dominančios kultūros, statomi medžioklės bokšteliai ir saugomi pasėliai. Miškams daroma žala kontroliuojama vykdant gyvūnų apskaitą ir stengiantis sumedžioti kuo tikslesnį skaičių žvėrių, kad būtų išvengiama tolimesnės žalos.

Susiję straipsniai

Aplinkosaugos atžvilgiu, neteko girdėti apie brakonieriavimo atvejus Valstybinės miškų urėdijos prižiūrimuose medžioklės plotuose, o tai galbūt yra aktyvios jos padalinių darbuotojų veiklos ir glaudaus bendradarbiavimo su Aplinkos apsaugos departamento pareigūnais rezultatas.

Mano įsitikinimu, valstybiniai medžioklės plotai yra tiesiog būtini, kad puoselėtume gamtą, kad kiekvienas atvykęs į tokius plotus galėtume klausytis elnių rujos garsų, kad grožėtumėmės gamta ir kad tie, kurie neturi galimybės medžioti kitur, galėtų atrasti tokią galimybę atvykę į profesionalios medžioklės plotus.

PRENUMERUOK Žurnalas Medžioklė arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.