Patirtis

Vaizdo stebėjimo kameros kadrai: vilkas nusinešė šuniuką0

Papildoma informacija!
Vilkai siaučia toliau. Dar plius keli šunys dingo. Papjovė dar dešimt avių.

____________________________________________________________________________
Vienas vienas iš mūsų skaitytojų pranešė, kad vilkas naktį pagavo ir iš namų kiemo nusinešė šuniuką. Atėjusį plėšrūną ir dramatiškus įvykius užfiksavo vaizdo stebėjimo kamera.

„Praeitą naktį kitame kaime netoliese papjovė ožką. Pas mane šunų nebuvo papjauta, nes teritorija aptverta, o nakčiai vis tiek juos uždarau“, – sakė nukentėjusiųjų kaimynas, medžiotojas Aivaras Žebrauskas. Visoje apylinkėje vilkai jau papjovė 15 šunų.

Vilkų atakos prasidėjo Rociškiuose, paskui po truputį judėjo tolyn. Kur vilkai rasdavo palaidus ar pririštus šunelius, ten papjaudavo. Sprendžiant pagal pėdas, kaimus terorizuoja du ar trys vilkai.

„Pernai miške irgi pastebėjome du vilkus poroje ir vieną didelį atskirai. Po kiek laiko jie susijungė, bet dar į sodybas nelindo, tai problemų nekėlė, nors žmonės skambino ir teigė matę, kad stirnas prie sodybų pjauna. Sakėme, kad toks jų darbas. Pirma, gretimame kaime rugpjūtį išpjovė 16 avių, o nuo rugsėjo 23 d. pradėjo kaime siautėti, per porą naktų išnešė šešis šunis. Vienas žmogus apie 4 ryto pabudo nuo garso kieme, išlindo lauk, užsidegė šviesą, o vilkas tąsė šunį kieme. Net nereagavo į žmogų, tik garsiai suplojus pabėgo, už tvarto palikęs sudraskytą šunį. Veiksmas visada būna 3 ar 4 valandą ryte. Vienas tik sakė, kad dieną dingo jo šuo: prieš pietus išvažiuojant šuo buvo, popiet grįžęs jau nerado, dingo ir pas jo kaimynę. Man jis pats pasakojo, bet gal nepastebėjo to šuniuko ryte. O per kelią judant ir kaimynas matė du vilkus, pasieniečiai matė du šviesoje pamiškėje. Pjaudami kukurūzus netoliese darbininkai irgi matė išlendant iš lauko. Kur ištempė nuo būdos haskį, buvo pėdos kieme. Tą šunį rado už pusės kilometro – tik galvą ir stuburkaulį, vadinasi, juos suėda. Dar paskui porą naktų kiemuose lankėsi vilkai“, – pasakojo medžiotojas.

Aivaras sakė, kad viskas vyko jo medžiotojų klubo plotuose, bet kol kas nieko padaryti negalima, nes savivaldybės problema nedomina. Nė vienas politikas ar darbuotojas net nebuvo atvykęs pasidomėti situacija ir paklausti, kaip žmonės jaučiasi.

Jau nuo pat pradžių vietos gyventojai klausė, kodėl medžiotojai tų vilkų nesumedžioja. Tada paaiškėjo, kad negalima – nėra galimybės, nebent būtų išduotas leidimas sumedžioti probleminius vilkus.

„Žmonės šneka, kad, kiek gyvena, čia tokių dalykų nebuvę, o vilkai būdavo kaip egzotika. Dabar tiesiog bijo, tamsoje ar prietemoje laukan eina tik įsijungę šviesą ar su prožektoriumi. Vaikus ryte į mokyklą lydi patys, bijo, kad užpuls. Klausinėja, ar gali vilkas užpulti vaikus ar juos pačius“, – susirūpinęs pasakojo Aivaras.

Dabar prasidėjo medžioklės su varovais sezonas, o kartu ir vilkų medžioklė, tad medžiotojai tikisi, kad pavyks šunų žudikus sugauti. Deja, vilką išvaryti iš kvartalo labai sunku. Situaciją apsunkina tai, kad Rociškių apylinkėje darbuojasi suaugę plėšrūnai, o ne jaunikiai, galintys papulti iš neatsargumo ar patirties trūkumo.

Susiję straipsniai

Į klausimą, kaip medžiotojai planuoja padėti spręsti situaciją, Aivaras atsakė: „Varyminę medžioklę pasiankstinome savaite, nors paprastai pradedame paskutinį spalio šeštadienį. Ir tiesiog aktyviau medžiosime, gal reikės prieš temstant pasisukinėti ar pavaikštinėti pamiškėmis, kur vilkai dažniausiai pastebėti šviesoje. Gerai būtų laukti toje vietoje, kur kažką papjovė, nes beveik visada pareina bent kartą pasitikrinti. Tik kad jei taip vėlai eina, o pašvietus šauti negalima, nelabai yra tikslo. Žmones stengiamės perspėti, kad bent nakčiai užsidarytų gyvulius ir šunis. Galėtų seniūnija ar savivaldybė išplatinti įspėjimus, kad vyksta vilkų išpuoliai ir žmonės užsidarinėtų gyvulius, gal vis daugiau žmonių tai padarytų. Mačiau, Lazdijų savivaldybė taip padarė.“

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv