Medžioklės reikmenys

Svarbiausia – sauga. Ginklų saugiklių sistemos0


Blaser R8 ULTIMATE
Blaser R8 ULTIMATE
Gamintojo reklamine nuotrauka

Saugos taisykles it mantrą prieš varymą kartoja medžioklės vadovai ir pareigūnai, prižiūrintys, kaip laikomasi Medžioklės įstatymo. Vienas šios „mantros“ principų yra niekada, išimant ir dedant ginklo užtaisą, nenukreipti vamzdžio į žmogų, automobilį, šunį, namą – bet ką, ko nepageidautina pašauti. Dažnai kaip tik šis pagrindinis saugos principas apsaugo nuo nelaimės, jeigu dėl paprasto žmogiško neatsargumo pasitaiko kokia klaida. Vis dėlto pastaruoju metu įsitikinau, kad būtent šaunamųjų ginklų saugos sistemų konstrukcijos dar labiau sumažina šių galimų nelaimių procentą.

Klasikinė sistema

Metų metus naudoti ginklai su klasikine dviejų lygių saugos sistema. Medžiotojai prie jos priprato ir paprastai sugeba laikytis saugos reikalavimų. Sistema paprasta – saugiklis yra svirtelė, kuria jis įjungiamas arba išjungiamas tarsi šviesos jungiklis. Svirtelės būna įvairiose vietose, bet principas tas pats. Senojo karabino Sauer 202 saugiklio svirtelė yra prie gaiduko svirtelės apsauginio lankelio. Štai Tikka T3 pirmyn ir atgal stumdoma saugiklio svirtelė yra kiek į šoną virš spynos rankenos. Tokias svirteles naudoti lengva ir net gana patogu, bet klasikinė dviejų lygių saugos sistema vis dėlto ne visuomet yra tokia saugi, kaip norėtųsi.

Ginklų dėklai, draudėjų pelnas ir švino amunicijos saulėlydis

Problema ta, kad pagal tokią sistemą ką tik užtaisytas ginklas yra kovinės parengties. Medžiotojas, užtaisęs ginklą, turi pasirūpinti, kad ginklas neiššautų. Girdėta atvejų, kad užtaisius ginklą pamirštama įjungti saugiklį. Taip pat girdėta, kad išimant šovinį ginklas netyčia iššauna, nes prieš atidarant spyną ginklo saugiklį reikia išjungti. Tai niekada nėra sąmoningos ar piktavalės klaidos, tiesiog žmogaus neatidumas, kuris laimingu atveju baigiasi išgąsčiu, blogiausiu – mirtina nelaime. Taigi labai džiugina faktas, kad vis daugiau ginklų gamintojų pagalvoja, kaip maksimaliai išvengti žmogiškų klaidų.

Kovinė parengtis

Prieš Blaser išleidžiant savo puikią saugos sistemą, Steyr Mannlicher jau buvo sugalvojęs trijų lygių saugos sistemą. Ši sistema reguliuojama trijų pozicijų jungikliu, panašiu į ratuką. Pirmoji pozicija – kai ginklas šauna, antroji – kai saugiklis įjungtas, trečioji – kai ginklas užtaisytas, bet jo negalima nei atverti, nei iššauti. Ši trečioji, blokuojančioji, būsena puikiai tinka medžioklėje sėlinant. Vis dėlto ir tada yra galimybė netyčia iššauti, išimant ginklo užtaisą. Tai pasitaiko nepastebimai – žiemą, kai pirštai sušalę ir nemiklūs, gaiduko svirtelė nusispaudžia į žieminę striukę. Visų galimų atvejų numatyti, deja, neįmanoma.

Klasikinė Steyr Mannlicher trijų lygių saugos sistema – saugiklis
Nuotrauka: iš archyvo

Taigi didžiulį malonumą ir palengvėjimą sukėlė tai, kad galėjau susipažinti su naująja Blaser saugos sistema, kurią jau dabar su naujuoju modeliu 404 perėmė Sauer, bet anksčiau, nusižiūrėjęs nuo vokiečių kolegų, savo karabinams ją naudojo ir Fabarm.

Kaip ši sistema veikia? Kaip viskas, kas genialu, – gana paprastai. Didokas jungiklis yra buožės rankenos viršuje taip, kad jį būtų galima nykščiu pastumti į priekį, norint išjungti saugiklį. Šiuo jungikliu užtraukiamas daužiklis, todėl jis toks tvirtas. Viena vertus, tai trūkumas, nes prie šio jungiklio reikia priprasti, o iš pat pradžių be specialių įgūdžių išjungti saugiklį gali nebūti taip lengva.

Kita vertus, didžiausias šios sistemos privalumas yra tai, kad užtaisą galima išimti neišjungus saugiklio. Tai reiškia, kad spyna atsidaro saugiklio jungiklį vos truputį pastūmus į priekį, ir šią akimirką iššauti neįmanoma. Žinoma, prisimintina, kad šiuo metu saugiklis turi būti įjungtas. Su šia sistema netyčinio šūvio tikimybė sumažinama iki minimumo. Tik atsimintina, kad saugiklio jungiklį reikia judinti tik tada, kai medžiotojas pasirengęs šauti. Kitais atvejais geriau saugiklį visuomet laikyti įjungtą.

Žingsnis į ateitį

Rūpindamasis sauga į priekį žengė Steyr Mannlicher su savo naująja sistema Reset Action. Štai čia yra kitas lygis. Deja, ginklo su tokia sistema dar neteko laikyti rankose, bet pasižiūrėjus vaizdo klipą susidarė įspūdis, kad ginklas prilygsta automobiliui su lietaus jutikliais ir ABS sistema.

Gamintojas, kurdamas šią sistemą, galvojo apie visus atvejus, kai ginklas užtaisytas, net išjungtas saugiklis, bet jis tikrai neturėtų iššauti, pavyzdžiui, kai pastebi gyvūną, bet sėlindamas prie jo suklumpi ar būni neatidus, atremi ginklą į medį bei kitomis itin pavojingomis situacijomis.

Jeigu šauti parengtas ginklas pakeičia savo kampą horizontaliai ar vertikaliai, saugiklis išsijungia pats. Tai padaro specialus jutiklis, fiksuojantis, kada ginklas nebėra šūvio pozicijoje, bet vis dar yra parengtas šauti. Pamiršus įjungti saugiklį, užsidega LED signalas, atkreipiantis medžiotojo dėmesį. Jeigu jis neįjungia saugiklio pats, sistema Reset Action tai padaro automatiškai, kad nebūtų atsitiktinumų.

Dviejų lygių saugos sistema.
Nuotrauka: iž archyvo

Elektrinis jutiklis reaguoja, jeigu ginklas pakeliamas didesniu nei 100 laipsnių kampu arba pasukamas į šoną maždaug 55 laipsniais. Jeigu ginklas nukrinta ir apvirsta, sistema suveikia nedelsiant – tai tam atvejui, jeigu medžiotojas pargriūva. Pažvelgus atidžiau galima matyti, kad ir šis saugiklis iš esmės panašus į naująsias sistemas, naudojamas Blaser ir Sauer.

Panašiai kaip su automobilių automatine pavarų dėže, daugelis galėtų paprieštarauti, kad tokia sistema atima iš šaulio dalį ginklo kontrolės. Vis dėlto iš esmės tai galėtų trukdyti tik tada, kai užpuola įniršęs šernas arba kyla į serialą Vaikščiojantys negyvėliai panaši situacija. Pirmasis atvejis visai realus, bet ir tada norint iššauti vis tiek reikėtų išjungti ginklo saugiklį.

Sauga – pagarba kitiems

Laikytis šaunamųjų ginklų saugos reikalavimų svarbu ne tik dėl savęs – kartu tai parodo pagarbą kolegoms. Einant į varymą, važiuojant automobiliu, medžiotojų namelyje prieš ar po medžioklės karabino spyna visuomet turi būti atverta, kad visi matytų, jog ginklas neužtaisytas. Blaser R8 atveju iš viso galima išimti dėtuvę, kuri sujungta su gaiduko svirtele – tuomet sauga maksimali.

Susiję straipsniai

Jeigu ginklą dėl kokių nors aplinkybių turite perduoti kitam medžiotojui, įsitikinkite, kad jis neužtaisytas. Žodis „neužtaisytas“ reiškia, kad amunicija yra kuo toliau nuo ginklo – dėtuvė tuščia, vamzdyje šovinių nėra ir ginklas visiškai saugus. Kai kolega paima ginklą, įsitikinkite, kad jis iš tiesų neužtaisytas. Taip galėsite išvengti labai nemalonių staigmenų. Suprastina, kad nepaisant įvairiausių gamintojų išradimų svarbiausia saugos sistema yra pats medžiotojas!

Žurnalas Medžioklė dabar ir TikTok!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.