Patirtis

Prašome sudaryti galimybės, kad Lietuvos piliečiai galėtų patys apsiginkluoti0

Gerbiamieji Seimo nariai,
Įvertinę sprendimą “Dėl Europos Komisijos gairių Rusijos prekių tranzito per ES teritoriją klausimu” ir paaiškėjus, kad ES ir NATO stokoja sprendimo galios Rusijos agresijos atžvilgiu, atsižvelgę, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė nesiryžta ginti Lietuvos suverenios teisės Rusijos prekių tranzito per Lietuvos teritoriją klausimu ir „Lietuvos geležinkeliai“ penktadienį atnaujina dalies prekių tranzitą į Kaliningradą – LRT, prašome
sudaryti galimybės, kad Lietuvos piliečiai galėtų patys apsiginkluoti visais įmanomais ginklais, kurie pagal ES direktyvą nepriskiriami A pavojingumo kategorijai ir siūlome atitinkamai pakeisti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą GŠKĮ2002.

JAV karininkai ir pareigūnai jau seniai ES institucijų ir valstybių narių pareigūnus už akių privačiai vadina „chicken factory“, nes ES elgiasi kaip „viščiukai fermoje“, (Lietuvoje tai kinkadrebio partija vadinama Grybauskaitė įvertino valdančiųjų veiksmus dėl Kaliningrado tranzito: kinkadrebio partija – DELFI) , todėl vienintelis būdas Lietuvos nacionaliniam saugumui kiek nors padidinti ir piliečių motyvacijai paskatinti yra visų to pageidaujančių Lietuvos piliečių apsiginklavimas visais A kategorijai nepriskirtais ginklais.

Mums panašu, kad nuolaidžiavimas Rusijai yra gili Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos istorinė stigma, todėl kaip 1990-1991 metais turite sudaryti galimybę piliečiams pasikliauti savo piliečių ir pareigūnų valia ir ryžtu, kad nauju lygiu atremti Rusijos agresiją.

Susiję straipsniai

Siūlomą Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo projekto lyginamąjį variantą pridedame jūsų žiniai. Projektas registruotas teisės aktų informacinėje (TAIS) sistemoje. Sukūrimo data 2022-07-20 10:27:47 Laikinas Nr.2758493.

Pagarbiai, GPA prezidentas Gytis Misiukevičius.

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.