Patirtis

Pasikeitimai medžioklės lapų žymėjime0

Lietuvos medžiotojų sąjunga Gamta ragina atkreipti dėmesį į pokyčius, kurie paveikė medžioklės lapo rengimo reikalavimus.

Savo Facebook profilyje organizacija rašo: “Informuojame, kad nuo šiol, t.y. nuo š. m. balandžio 1 d. medžioklės lapus registruoja ne rajoninės aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai, bet Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai. Tačiau, jei vis dar turite prieš šiuos pakeitimus žymėtų lapų, neskubėkite panaikinti, naudokite. Visi iki šios datos sužymėti medžioklės lapai galiojantys ir keisti jų nereikia.”

PAPILDYMAS: Ačiū, LMS Gamta draugijos nariui MANTU KILKUI, už tai, kad dabar turime oficialų Archyvo išaiškinimą, kuris teigia, kad ” Teisės aktų projektai rengiami laikantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų.

Tvirtinimo žyma, teisės aktuose naudojama, kai teisės aktu yra tvirtinamas kitas dokumentas (pvz. tvarkos aprašas, taisyklės ir kt.), dokumento forma ir pan. Teisės aktuose tvirtinimo žyma dėstoma vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų nustatyta tvarka (59, 60 punktai).

Įstaigai rengiant dokumentus pagal teisės aktais nustatytas dokumentų formas, tvirtinimo žyma gali būti nepaliekama, kadangi ji yra teisės akto, bet ne įstaigos rengiamo dokumento objektas.”

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistės atsakymas

Taigi, mieli kolegos, AAD’as neturi jokios pagrįstos teisės reikalauti perspausdinti Jūsų medžioklės lapus, o Jūs TURITE visiškai teisėtą pagrindą REIKALAUTI juos užantspauduoti pagal visus teisinius aktus.

PRIMINIMAS medžiotojams! Be šios ( raudonai pažymėtos žymos TIK KAD ATKREIPT DĖMESĮ kas turi būti ) Jūsų medžioklės lapai NEBUS registruojami AAD’e.

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. D1-936
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-581 redakcija).

Išleistas naujas žurnalo numeris!

Susiję straipsniai

Žvėriena – žurnalo priedas, skirtas sumedžiotų gyvūnų apdorojimui

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.