Medžioklės reikmenys

Pasaulio kalibrai. 7mm-08 Remington0

Nuotrauka: Remington

Kas yra 7mm-08 Rem? Šis pavadinimas kartkartėmis šen bei ten pasirodo, nemažai gamintojų siūlo šio kalibro karabinų. Lietuvoje jis nėra labai populiarus, bet retsykiais pastebimas. Su šiuo kalibru labai paprasta: tai yra 7 mm (0,284 in) kulkai pritaikytas ir mažumėlę pailgintas .308 Win. Tai vadinamoji laukinė katė (angl. wildcat), kurią 1980 metais sava padarė Remington.

7mm-08 Rem yra glaudžiai susijęs su metalinių siluetinių taikinių šaudymu. Ši sporto rūšis atsirado Meksikoje, jos užduotis – šūviu nuversti metalinius gyvūnų siluetų taikinius. Paprastai taikiniai stovi 100–500 metrų atstumu. Šaudoma iš rankos, be atramos. Pagal šios šaudymo rungties reikalavimus ir buvo sukurtas 7mm-08 Rem. Su juo galima itin tiksliai pataikyti, jam būdinga tiesi trajektorija, lengva atatranka ir pakankama galia, kad iš toli nuverstų metalinį siluetą. Šio kalibro galia vis dėlto kiek mažesnė nei 7×57, tad sunkesnių kulkų greitis vamzdžio gale bus kiek mažesnis.

Nuotrauka: Remington

Kalbant apie medžioklę, kalibras tinka vidutinio dydžio laimikiams ir iš tolimesnių distancijų, todėl jis gana populiarus būtent medžiojant kalnuose. Taip pat jis tiks bet kokiomis medžioklės sąlygomis, įskaitant miškingus plotus, atvirus laukus. Šio kalibro trajektorija tiesesnė negu .308 Win ir .30-06 Springfield, nes net jeigu kulkų svoris panašus, 7 mm kulkos balistinis koeficientas vis dėlto geresnis, taigi kulką mažiau veikia išoriniai veiksniai. 7mm-08 Rem trajektorija yra panaši į .270 Win.

Viską, ką gali 7mm, gali ir .30 kalibras su panašiais rodikliais ir balistiniais koeficientais. Dalykas paprastas: kad .30 kalibro kulką paleistum tokia pat tiesia trajektorija kaip 7 mm, kils net 20 proc. didesnė atatranka… 7 mm kulka yra daug pranašesnė tuo, kad jos sukuriamos energijos ir trajektorijos santykis su atatranka yra geresnis nei .30 kalibro kulkos – tokia mintis nuskambėjo viename šaudymo menui skirtame žurnale.

Susiję straipsniai

Yra dvi priežastys, kodėl 7 mm kulka sukelia mažesnę atatranką nei .30 kalibro kulkos. Pirma, norint pasiekti 7 mm kulkos balistinį koeficientą, .30 kalibro kulka turi būti sunkesnė. Antra, norint išstumti sunkesnę .30 kalibro kulką iš vamzdžio tokiu pačiu greičiu, reikia didesnio parako užtaiso. Ši kombinacija – sunkesnė kulka ir didesnis parako užtaisas – gerokai padidina .30 kalibro atatranką. Granas prie grano lyginant sunkesnes kulkas, 7mm-08 Rem rodikliai yra geresni: 168 gr (10,88 g) kulkos, iššautos iš 7mm-08 Rem, kritimas ir oro pasipriešinimas bus mažesni nei to paties svorio kulkos, iššautos iš .308 Win kalibro ginklo.

Nors Lietuvoje 7mm-08 Rem kalibras nelabai žinomas, užsienyje jis net labai garsus ir daugelis gamintojų siūlo šio kalibro modelių, pavyzdžiui, Ruger, Savage, Browning, Weatherby, tas pats Remington.

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.