Patirtis

Naujasis vilkų medžioklės limitas patvirtintas!0

Nuotrauka: iš archyvo

Aplinkos ministras Siminas Gentvilas pasirašė įsakymą, kuriame numatyta, kad 2021–2022 metų medžioklės sezono metu Lietuvoje bus leidžiama sumedžioti 190 vilkų. Įsakymas yra kompromisas tarp rekomenduojamo mokslininkų skaičiaus ir ankstesnės Aplinkos ministerijos pasiūlymo išlaikyti ribą praėjusiais metais.

ĮSAKYMAS DĖL VILKŲ SUMEDŽIOJIMO PER 2021–2022 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktą, taip pat į Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“, 36 punktą,
t v i r t i n u 190 vilkų sumedžiojimo per 2021–2022 m. medžioklės sezoną limitą.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas

Susiję straipsniai
LA.lv