Patirtis

Medžiotojų pergalės praėjusiais metais: ką nuveikė FACE0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Medžiotojams kasdien tenka atlaikyti daugybę kovų, saugant tiek savo gyvenimo būdą, tiek galvojant apie ateitį ir gamtos apsaugą. Kol kiekvienas kasdien medžiojame laikydamiesi vietinių tradicijų ir įstatymų, Europos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija (FACE) kovoja už mūsų galimybes ir teises medžioti ne tik šiandien, bet ir rytoj.

Yra labai daug bandymų apriboti ir net uždrausti medžioklę. Yra situacijų, kai tai, deja, ir pavyksta, tik tada paprastas medžiotojas pakelia galvą ir ima piktintis dėl to, kad vėl kažkas uždrausta, kad niekas negina medžiotojų teisių. Tačiau tiesa ta, kad FACE su dvylika darbuotojų kasdien stoja prieš žaliųjų lobistų armiją tikrąja to žodžio prasme ir laimi remdamasi faktais ir mokslu. Štai didžiausi praėjusių metų FACE pasiekimai.

Pergalė

Buveinių direktyvos priedų pakeitimai

FACE pavyko pasiekti, kad Europos Parlamentas praėjusių metų pabaigoje priimtų rezoliuciją, raginančią pakeisti Buveinių direktyvos priedus dėl vilkų. Lietuvos atveju vilkas jau yra minimas Biotopų direktyvos 5 priede, leidžiančiame šią rūšį tvarkyti. Daugelyje Europos šalių per pastaruosius 10–20 metų sparčiai pagausėjo vilkų, medžioklė draudžiama, o vilkų padaryti nuostoliai dideli. Tam spręsti būtų leidžiama ribota ir kontroliuojama medžioklė, kaip tai vyksta pas mus, bet tai neįmanoma, nes dauguma šių vilkų populiacijų yra įtrauktos į Biotopų direktyvos 4 priedą, kuris jų medžioti neleidžia.

Panašiai yra ir su Latvijos lūšimi, kuri taip pat įtraukta į Biotopų direktyvos 4 priedą. Vienas iš sprendimų būtų sukurti precedentą, kai palankią būklę pasiekusios gyvūnų populiacijos būtų perkeliamos, pavyzdžiui, iš ketvirto į penktą priedą. Jei tai būtų padaryta su lūšimi, tada Latvijoje ją vėl būtų galima medžioti. Taigi didelis FACE laimėjimas yra tai, kad priimta ši Europos Parlamento rezoliucija. Ar tai ką nors pakeis artimiausiu metu? Vargu, bet tai pirmasis žingsnis teisinga kryptimi. Taip pat pasiekta, kad iš rezoliucijos buvo pašalintas pavojingas punktas apie bet kokią stambiųjų plėšrūnų medžioklę.

Paukščių medžioklė

Šiai medžioklės rūšiai gresia didžiausias pavojus ne tik Europoje, bet ir Lietuvoje, nes nuolat pasigirsta siūlymų tam tikras paukščių rūšis išbraukti iš medžiojamųjų gyvūnų sąrašo. Praėjusiais metais FACE pavyko sustabdyti Europos Komisijos pastangas priimti visišką pusės Europos paukščių rūšių medžioklės draudimą. Šis draudimas tiesiogiai galiotų ir Baltijos šalims. Taip pat daugelyje šalių, kur medžiojami paprastieji purpleliai, pavyko įdiegti adaptyviąją šios rūšies paukščių medžioklės sistemą. Pasirodo, daugelio šalių medžiotojų draugijos įgyvendino daug išsamesnius tyrimų projektus, dėl kurių galima sekti rūšies būklę.

Pralaimėjimas

Kas trejus metus Europos Parlamento Aplinkos komitetas patvirtina labai problemišką rezoliuciją dėl CITES ir trofėjų medžioklės. Nepaisant didelio įdėto darbo, rezoliucija liko nepakeista, su neigiamu trofėjų medžioklės vertinimu, nepaisant visų pateiktų faktų. CITES yra konvencija, apibrėžianti prekybos gyvūnais ir augalais principus.

Pergalė

FACE Europos ombudsmenui pateikė skundą, kuris buvo išnagrinėtas medžiotojų naudai, ir dėl to atnaujinta rizikos vertinimo konsultacija dėl švino šaudmenų draudimo. Ruošiant REACH reglamentą FACE pavyko išplėsti šaudmenų, kurių sudėtyje yra švino, naudojimo sąlygas, taip pat išimtis, pavyzdžiui, dėl .22 LR kalibro, tačiau, deja, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) savo pranešime nusprendė neatsižvelgti į daugelį FACE prieštaravimų ir rekomendacijų.

Praėjusiais metais FACE pradėjo pirmąją istorijoje Europos medžiotojų kampaniją, kuri iki šiol surinko daugiau nei 200 000 parašų ir tapo viena didžiausių aplinkosaugos kampanijų Europoje. Kampanija www.signforhunting.com iki šiol davė gerų rezultatų, kuriuos pastebėjo ir Europos institucijos. Europos Komisija taip pat jau kalbėjosi su FACE apie kampanijos rezultatus. Savo kampanijoje FACE reikalauja, kad priimant teisės aktus Europos mastu būtų atsižvelgta į faktus bei mokslą. Tai tik vienas iš kampanijos punktų.

Svarbūs pasiekimai

– Biologinės įvairovės kampanija jau pasiekė 500 su medžiokle susijusių projektų.
– Europos Komisija 2022 metų sausį paskelbė griežtai saugomų teritorijų identifikavimo ir apsaugos gaires. FACE pasiekė, kad šiose teritorijose nebūtų uždraustos medžioklės. šito var kaut kādā boldā
– Europos Parlamento rezoliucijoje dėl ES miškų strategijos pripažintas tam tikrų rūšių medžioklės, pavyzdžiui, elninių tvarkymo poreikis, siekiant apsaugoti daugybę miško buveinių tipų.
– FACE pasiekė, jog naujajame Reglamente dėl gamtos atkūrimo daugiau dėmesio būtų skiriama buveinėms išsaugoti, nors dar būtina dirbti toliau.
– FACE aktyviai dirbo, kad pasiektų lankstesnių bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) sąlygų, t. y., kad būtų leista daugiau laukinių gyvūnų buveinių žemės ūkio paskirties žemėje, už tai nebaudžiant ūkininkų, tačiau dar reikia dirbti nacionaliniu lygiu.
– FACE priėmė naują poziciją dėl neteisėto gyvūnų žudymo.
– Pasiekta, kad Europos Parlamentas pripažintų tvarų medžiojamųjų gyvūnų valdymą svarbią socialinių, ekonominių, kultūrinių ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių visuma, užtikrinančia kaimo vietovių ateitį.

Pralaimėjimas

Daugelis FACE šalių narių susidūrė su stambiųjų plėšrūnų valdymo problemomis. Pavyzdžiui, Latvijoje buvo sustabdyta itin sėkminga lūšių valdymo sistema, nes Europos Komisija pradėjo absoliučiai nepagrįstą pažeidimo procedūrą. Ispanijoje ir Slovakijoje sustabdytos sėkmingos vilkų valdymo programos, Suomijoje irgi gresia pavojus meškų medžioklei.

Pralaimėjimas

Nepaisant informacinių kampanijų, afrikinis kiaulių maras pirmą kartą aptiktas Italijoje, taip pat vėl grįžo į Čekiją.

PRENUMERUOKITE Žurnalą nuo balandžio 1 d. iki 2023 metų pabaigos!

Susiję straipsniai

Naujas žurnalo numeris jau greitai prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.