Patirtis

Medžiotojo akimis: medžioklė tykant tamsiuoju paros metu0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Tekstas: Ričardas Černiauskas

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 65 punktas nurodo, jog šaudamas medžiotojas privalo įsitikinti, kad šūvis nepavojingas kitiems asmenims, naminiams gyvuliams, nemedžiojamiems laukiniams gyvūnams, nepadarys žalos pastatams ar kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams. Šis punktas yra tikrai teisingas, visiems medžiotojams puikiai žinomas ir suprantamas, tik kaip yra su medžiokle sutemus?

Tų pačių taisyklių 10.2.6 papunktis apibrėžia, kad medžiojant leidžiama naudoti šiuos įrankius ir priemones: prožektorius, kurie pritaisyti prie šautuvo (leidžiama naudoti medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras tykojant, su šunimis arba ieškant sužeistų žvėrių). Ir čia iškart noriu pasidžiaugti, jog visi kolegos medžiotojai puikiai žino, kad bebro medžioti pasišviečiant negalima. Dėl to mes bebrus medžiojame tik dienos šviesoje arba gražiai mėnuliui nušviečiant vandens paviršių… Nuskambėjusios nelaimės dėl nepakankamos mėnulio šviesos čia neaptarinėsiu.

Šių dienų aktualijose norėčiau pakalbėti apie kitą, ypač žemės ir miškų savininkams aktualią temą – kanopinių žvėrių daromą žalą ūkinėms kultūroms ir miškams. Žinome, kad medžiotojai, elgdamiesi atsakingai ir nepažeidinėdami teisės aktų, ne visuomet išmedžioja plotų naudotojams skirtus kanopinių žvėrių, ypač patelių ir jauniklių, limitus.

Dėl to kyla klausimas (norėtųsi jį perduoti įstatymų leidėjams): koks skirtumas elnio patelei būti sumedžiotai tvieskiant saulei ir apšviečiant prožektoriumi? Suprantamas dalykas, kad patino trofėjus apšviečiant gali pasirodyti ne toks, koks turėtų, bet patelė ar jauniklis…. Kodėl neleisti jų medžioti su šviesos šaltiniais? Juk žvėrių limitas nuo to nepasikeis, kiek leidžiama sumedžioti, tiek leidžiama, o medžioklės rezultatyvumas būtų visai kitoks. Jau nekalbu apie draudimą apšviečiant medžioti vilkus – čia jau kažkas link absurdo…

Kitas medžioklės puslapis – tai šernų medžioklė su prožektoriumi. Tos medžioklės kitokios nelabai ir įsivaizduojame, nes kad šviesoje išeis šernas maitintis, nėra dažnas atvejis, o mėnesiena, kad ir kaip būtų gaila, būna tik kartą per mėnesį. Juolab, jei kuilys rimtesnis, jis tos mėnesienos irgi vengia. Dėl to šernus sėkmingai medžiojame apšviesdami, bet vėl… Jei kiaulė vedlė jau pamokyta, kas yra prožektoriaus šviesa, tai būna, jog švystelėjus tiek ir tetenka – gražiai palydėti akimis nubėgančius užpakalinius kumpius.

Kiekvienas medžiotojas puikiai žinome, kad šūvis į žvėrį turi būti paleistas atsakingai ir taip, kad būtų taiklus, nesukeltų nereikalingų kančių, o pašvietus kartais tenka nuo šūvio ir susilaikyti, nes žvėrys pasibaido dėl šviesos šaltinio ir nebegalima garantuoti teisingo šūvio. Juolab, esant dabartinei afrikinio kiaulių maro situacijai Lietuvoje, medžiotojams nurodyta sumedžioti kuo daugiau šernų – o tai padaryti sunkiau nei pasakyti.

Ir nenorom tenka prieiti prie tokios aktualios temos – naktinio matymo ar terminio matymo taikiklių. Truputis istorijos: naktinio matymo prietaisas yra optoelektroninis prietaisas, leidžiantis atkurti vaizdus, kai šviesos lygis artėja prie visiškos tamsos. Vaizdas gali būti paverstas tiek matoma, tiek artimųjų infraraudonųjų spindulių šviesa, o pagal susitarimą terminis infraraudonųjų spindulių aptikimas vadinamas terminiu vaizdavimu.

Naudojantis naktinio matymo prietaisais galima sėkmingai kontroliuoti mažųjų plėšrūnų, ypač invazinių usūrinių šunų, populiacijas
Nuotrauka: Kataryna Šterna

Gaunamas vaizdas paprastai būna vienspalvis žalias, nes buvo laikoma, kad į šią spalvą lengviausia ilgai žiūrėti tamsoje. Naktinio matymo prietaisai pirmą kartą buvo panaudoti Antrojo pasaulinio karo metais ir buvo plačiai naudoti Vietnamo kare. Nuo tada, kai buvo pristatyta, ši technologija labai pasikeitė, todėl atsirado keletas naktinio matymo įrangos kartų, kurių našumas padidėjo ir kaina sumažėjo. Todėl juos galima pritaikyti įvairiems tikslams, pavyzdžiui, medžiotojams, vairuotojams ir aviatoriams.

Šiandien Lietuvoje naktiniai taikikliai medžioklėje yra draudžiami. Tik nelabai suvokiama kodėl? Kaip žinia, Lietuvoje turime limituojamus ir nelimituojamus medžiojamuosius gyvūnus. Nelimituojamų gyvūnų, kaip antai šernas ar lapė, sumedžiojimas su naktiniais taikikliais išvis neturėtų kažkam kelti galvos skausmo, nes jau dažnas medžiotojas medžioklėje naudoja termovizorius pasižiūrėti, o naktinis taikiklis turėtų tik padėti atlikti taiklų, teisingą ir apgalvotą šūvį į jau pasirinktą gyvūną. Tokie taikikliai tik padėtų reguliuoti šernų, plėšrūnų ir invazinių rūšių populiaciją.

Kitas momentas – tai limituojamų gyvūnų medžioklė. Kaip anksčiau minėjau apie prožektorius, taip ir su naktiniais taikikliais – su jais taip pat turėtų būti leidžiama medžioti kanopinių žvėrių pateles ir jauniklius, nes per tokį taikiklį puikiai būtų galima išskirti, ką galima sumedžioti, o ko – ne. Kadangi kiekvienam medžioklės plotų naudotojui yra išskiriami limitai, tai toks sumedžiojimo būdas būtų tik humaniškesnis, o limitas nuo to juk kitoks netaptų.

Viskas toliau sėkmingai remiasi į kontrolės mechanizmą, nes tam ir yra mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomos institucijos, kurios turi kontroliuoti, ar prožektorius ar koks kitas prietaisas buvo naudojamas teisingai. Ar tos institucijos temoka žiūrėti, kaip bebras buvo galutinai sumedžiotas graibšte? P. S.: Kolegos, nepamirškim, kad ir graibšte bebras turi būti nušautas…

Ir pabaigai. Nemažai yra tekę medžioti užsienyje ir matyti naktinių taikiklių, bet pačiam per tokį žiūrint net į taikinį šauti neteko. Tačiau darytina išvada, kad jei kada nors įstatymų leidėjai medžiotojams leis naudoti naktinius taikiklius, turėtų būti apibrėžta, kad negalima naudoti prastesnių negu… (nežinau, kokie parametrai galėtų tai apibrėžti). Nes pas vienus kaimynus teko tokių matyti, kad net paklausiau, kaip jie šerną nuo kelmo atskiria, nes ten nieko beveik nesimato, o jie man ir sako: „Tu ką, nesupranti, juk pagal garsą, juk girdim, kur čepsi.“

Susiję straipsniai

Dėl to norisi visiems palinkėti supratingumo ir kuo daugiau bendravimo, nes tik diskutuodami galime pasiekti teisingą ir visiems naudingą rezultatą. Gamta juk ne tai, ką mes turime šiandien, o tai, ką paliekame savo vaikams. Ir, tikėkimės, neateis ta diena, kai visomis turimomis priemonėmis, net neraginami, eisime ginti savo Tėvynės.

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.