Patirtis

Medžiojant vandens paukščius LMŽD rekomenduoja neįsitikinus – nešauti0

Nuotraukas: LMŽD Facebook profilis

Rugpjūčio 15 d. prasidėjo vandens paukščių medžioklės sezonas. Šiuo metu Lietuvoje leidžiamų medžioti vandens paukščių rūšių yra aštuonios, įskaitant žąsis. Iš Lietuvoje gyvenančių ir sutinkamų (nors kartą stebėtų) 22 ančių rūšių medžiojamos tik keturios. Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles didžiosios antys, rudgalvės kryklės bei klykuolės pradedamos medžioti rugpjūčio 15 d., o kuoduotosios antys – rugsėjo 15 d. Visų ančių medžioklės sezonas baigiasi gruodžio 15 d.

Per praėjusį 2021-2022 m. medžioklės sezoną sumedžiotos 6 194 didžiosios antys, 15 kuoduotojų ančių, 52 rudgalvės kryklės, ir 5 klykuolės. Lietuvos medžiotojai tradiciškai medžioja labai mažai paukščių – vienam statistiniam šauliui per metus tenka tik ~0,60 paukščio, tai yra pats žemiausias rodiklis Europoje. Didžiojoje Britanijoje statistinis medžiotojas sumedžioja apie 27 paukščius, belgas – apie 59. Nepatyrę ir savo žinių prieš medžioklę nepasitikrinę medžiotojai, gali per klaidą sumedžioti cyples, dryžgalves krykles, smailiauodeges, šaukštasnapes, pilkąsias ar rudgalves antis. Pilkoji antis – draudžiama medžioti, tačiau nuo leidžiamų medžioti kryklių ir didžiųjų ančių skiriasi tik dydžiu, todėl sunku įvertinti skrendančio paukščio dydį.

Atpažink vandens paukščius!

Kitos keturios Lietuvoje medžiojamos vandens paukščių rūšys: kanadinės berniklės, laukiai, želmeninės ir balatakaktės žasys.

Nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d. medžiojamos kanadinės berniklės.
Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d. medžiojamos želmeninės ir baltakaktės žąsys.
Nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d. – laukiai.
Per praėjusį 2021-2022 m. medžioklės sezoną sumedžiotos 265 – želmeninės žąsys, 30 – baltakakčių žąsų, 40 – laukių ir nei vienos kanadinės berniklės.

Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles medžiojant paukščius DRAUDŽIAMA:
• medžioti švininiais arba švino junginių turinčiais šratais;
• visų paukščių medžioklėse (išskyrus pilkųjų varnų ir kovų) medžioti be šuns;
• šaudyti į plaukiojančius paukščius, išskyrus laukius, antis, kai tykojama viliojant paukščius natūralios kilmės masalu, iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais, krykštėmis ir nukritusius į vandenį sužeistus paukščius.

• šauti į vandens telkinio pakrantės pusę ar išilgai jos į paukščius, skrendančius žmogaus ūgio aukštyje.
Ančių medžioklės yra labai specifiškos ir reikalaujančios medžiotojų greitos reakcijos bei puikių įgūdžių ir žinių – per keletą sekundžių reikia sureaguoti ir nustatyti ar paukštis medžiotinas. Taigi, medžiotojai turėtų būti įsigilinę į ančių pažinimo požymius. Ne kiekvienas ornitologas gali atpažinti antį skrydyje, tačiau medžioklėje yra auksinė taisyklė ,,neįsitikinai – nešauk“.

Susiję straipsniai

Sumedžiojus draudžiamą medžioti paukštį, grėstų administracinė atsakomybė, nes Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK 290 str.) numato gan griežtą nuobaudą. Gyvūno, kurį sumedžioti turintis teisę medžioti asmuo (medžiotojas) neturi teisės, sumedžiojimas užtraukia baudą nuo 800 iki 1 800 Eur. Taip pat numatytas ginklo konfiskavimas ir teisės medžioti atėmimas nuo 1-erių iki 5-erių metų bei žalos gamtai atlyginimas. Tad prieš šaudamas į aukštai skrendantį paukštį medžiotojas turi būti gerai įsitikinęs, kad medžioja leistiną rūšį.
PRIDEDAMA: Lietuvoje medžioti leidžiamų vandens paukščių iliustracijos (šaltinis „Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti“), 8 iliustracijos.

SKLANDŽIŲ VISIEMS MEDŽIOKLIŲ!
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos administracija

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.