Patirtis

Pridėta informacija apie atsisveikinimą. LMŽD pranešė liūdną žinią0

Ņuotrauka: researchgate.net/

Informacij: LMŽD

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pranešė liūdną žinią. Rugsėjo 15 dieną į amžinuosius medžioklės plotus išėjo Egidijus Bukelskis.

Lietuvos zoologas ichtiologas, biomedicinos mokslų daktaras, ilgametis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos komandos narys. Medžiotojams geriausiai žinomas, kaip selekcininkų kursų dėstytojas, puoselėjęs gražias tradicijas ir taisyklingą medžioklę.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Egidijaus šeimai ir artimiesiems.

O visus kitus, šiandien kviečiame dar kartą prisiminti jo šviesų atminimą, kartu pasiplaukiojant valtele.

Atsisveikinimas su Egidijumi Bukelskiu rugsėjo 20 d. 14.00–21.00 val. rugsėjo 21 d. 9.30–13.00 val.

Urna su Velionio palaikais bus pašarvota Vilniaus laidojimo rūmuose, 1-oje salėje, Olandų g. 22.

Šv. Mišios už Egidijų bus laikomos rugsėjo 21 d. 08.00 val. Šv. Mykolo koplyčioje, Bernardinų bažnyčioje.

Laidotuvės vyks artimųjų rate Salako kapinėse Zarasų r.

Šeima prašo Velionį pagerbti vienu gėlės žiedu.

DR. EGIDIJUS BUKELSKIS

1957 07 28 – 2023 09 16
2023 m. rugsėjo 16 d., eidamas 67-uosius metus, mirė dr. Egidijus Bukelskis. Staigi ir netikėta Egidijaus mirtis sukrėtė visus jį pažinojusius.
Ilgametis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos narys, zoologas ichtiologas Egidijus Bukelskis gimė 1957 m. liepos 28 d. Antalieptėje, vaizdingame, ežerų apsuptame Zarasų krašte. Gal todėl ir pasirinko gamtininko kelią, ichtiologijos mokslus. 1980 m. baigė Vilniaus universitetą, 1994 m. įgijo biomedicinos mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1986 m. buvo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Zoologijos katedros dėstytoju; nuo 1995 m. docentu. Mokslinio darbo pagrindinė sritis – žuvų populiacijų, ežerų ichtiocenozių tyrimai, sykų introdukcija Lietuvos ežeruose, medžioklėtyra, medžiojamosios faunos ekologiniai ir parazitologiniai tyrimai. Paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių. Daugelio knygų bendraautorius: Lietuvos žuvys, 2 d. 1998 m., Didžioji medžioklės knyga, 2 t. 2003–2005 m., Globali aplinkos kaita, 2007 m., Lietuvos raudonoji knyga, 2007 m., Lietuvos žuvininkystė 1918–2005 m., 2007 m. ir kt. Rengė vandens telkinių žuvų išteklių valdymo tobulinimo koncepcijas ir jų atkūrimo programas. Nuo 2006 m. buvo Lietuvos hidrobiologų draugijos narys. Už nuopelnus žuvininkystės mokslo, visuomenės švietimo, tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimo srityse 2013 m. pelnė iškilaus Lietuvos ichtiologo prof. Juozo Virbicko premiją.
2006 m. Egidijus Bukelskis buvo išrinktas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotoju, vėliau dirbo konsultantu biologijos, medžioklėtvarkos ir žuvininkystės klausimais, visą savo darbo Draugijoje laikotarpį, vadovavo Mėgėjų žvejybos komisijai. Nuo 2013 m. buvo Tarptautinės gyvūnų ir laukinės gyvosios gamtos išsaugojimo tarybos vyresnysis tarptautinis trofėjų ekspertas. Dirbdamas Draugijoje daug nuveikė jos pažangos, kompiuterinių technologijų diegimo srityse. Daug prisidėjo prie Draugijos internetinės svetainės kūrimo, jo dėka Draugijos susirinkimų ir seminarų dalyviai pirmą kartą informaciją galėjo išvysti ekrane ir kt. Galima būtų suminėti daug jo darbų, pasitarnavusių gamtos, medžioklės ir žvejybos tradicijų puoselėjimui, medžiotojų bei žvejų kultūros ugdymui. Bendradarbiai Egidijų prisimena, kaip griežtoką, reiklų, gal šiek tiek pasikarščiuojantį, bet visuomet labai žmogišką ir jautrų kolegą. Egidijus didžiavosi, kad priklauso medžiotojų luomui, tą pabrėždamas ir savo kasdiene apranga su skoningais medžioklės akcentais, detalėmis ir aksesuarais. Buvo tikras gamtos bičiulis, išsiruošęs medžioti ar žvejoti, dažnai pasiimdavo ir fotoaparatą, nes žinodavo, kad tikrai pamatys nuostabią miško ar ežero gyvenimo akimirką, kurią norėsis užfiksuoti. Jo meilė gimtinei ir nuostabiai Zarasų krašto gamtai neišblėso visą gyvenimą. Su šeima atostogas leisdavo savo pamiškės sodyboje, prie kurios netoliese telkšo jo pamėgtas, garsėjantis šaltavandeniais sykais bei stintelėmis Vencavo ežeras. Dažną savaitgalį sėsdavo už vairo ir iš Vilniaus skubėdavo ten praleisti nors pora dienų.

Susiję straipsniai

Dėl netikėtos ir skaudžios netekties, Draugijos taryba reiškia gilią užuojautą Velionio šeimai, artimiesiems, medžioklės ir žvejybos bičiuliams, buvusiems bendradarbiams.

Knygos

Knygos (su kitais): Lietuvos žuvys (2 d. 1998), Didžioji medžioklės knyga (2 t. 2003–05), Globali aplinkos kaita (2007), Lietuvos raudonoji knyga (2007), Lietuvos žuvininkystė: 1918–2005 metai (2007), Dvišalė Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių valdymo tobulinimo koncepcija ir jų atkūrimo programos (2008).

Apdovanojimai

J. Virbicko premija (2013, su kitais).

LA.lv