Patirtis

LMŽD: Balandis – atskaitingas mėnuo medžiotojams0

Nuotrauka: iš archyvo

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija informuoja, jog balandžio 1 d. prasideda naujas medžioklės sezonas. Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles (toliau – taisyklės), medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d. (datos nurodomos įskaitytinai). Naujam medžioklės sezonui medžioklės lapai turi būti išduodami nuo balandžio 1 d. su nurodytu nauju medžioklės lapo galiojimo laikotarpiu.

Primename, kad iki balandžio 5 d. medžioklės plotų naudotojai savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijai turi pateikti nustatytos formos prašymą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo (4 priedas) – pridedama.

Medžiojimo atmintinė: AM

Taip pat iki balandžio 15 d. medžioklės plotų naudotojai ar jų įgalioti atstovai Aplinkos apsaugos departamentui privalo pateikti nustatytos formos ataskaitą apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą per praėjusį medžioklės sezoną (11 priedas) – pridedama.

Prašymą dėl kito medžioklės sezono sumedžiojimo limitų nustatymo (4 priedas) ir ataskaitą apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą per praėjusį medžioklės sezoną (11 priedas) reikia siųsti el. paštu info@aad.am.lt

Taip pat primename apie medžioklės taisyklių 46 punkte medžiotojams numatytą pareigą sumedžiotų elninių žvėrių ragus su kaukole ir apatiniu žandikauliu bei sumedžiojus vilką – jo kaukolę, pasibaigus medžioklės sezonui, pristatyti į medžioklės trofėjų apžiūras, kurias pagal Medžioklės įstatymą organizuoja medžiotojus vienijančios organizacijos.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija 2022/2023 metų medžioklės sezono metu sumedžiotų medžioklės trofėjų apžiūras vykdys balandžio – birželio mėn. pagal viešai paskelbtą trofėjų apžiūrų savivaldybėse grafiką.

Iki balandžio 15 d. medžiotojų klubų/būrelių prašome užpildyti Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašo 2 priedą (pridedama) ir jį pateikti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos rajoninėms draugijoms pagal medžiotojų klubų/būrelių veiklos teritorijas. Užpildytus sumedžiotų trofėjų sąrašus (2 priedas) prašome siųsti: Kontaktai – LMŽD (lmzd.lt)

Šaltinis čia

PRENUMERUOKITE Žurnalą iki 2023 metų pabaigos!

Susiję straipsniai

Naujas žurnalo numeris jau greitai prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.