Patirtis

Kodėl vėluoja kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitų paskelbimas?0

Nuotrauka: iš archyvo

Kanopinių žvėrių limito projektas yra parengtas ir kiekvienas turėjo galimybę teikti savo pasiūlymus iki rugpjūčio 8 d.

Kol kas limito projektas nejuda į priekį, nes Seimas sulaukė kelių pastebėjimų ir pasiūlymų, tarp jų ir Lietuvos savivaldybių sąjungos prieštaravimų.

Lietuvos savivaldybių asociacija susipažino su Aplinkos ministerijos parengtu ir pateiktu derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2023-2024 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Savivaldybės atkreipia dėmesį, kad Įsakymo projekte nesimato kanopinių žvėrių limito paskyrimo pagal medžioklės ploto naudotojus, o statistiniai savivaldybės miškams padarytos žalos rodikliai ne būtinai koreliuoja su atskiro medžioklės ploto vienete įvertintos žalos rodikliais.

VMU poziciją dėl elnių populiacijos gausos ir padarytos žalos

Savivaldybės siūlo pakeisti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles ir į medžioklės limitų skirstymo komisijas įtraukti savivaldybių atstovus. Savivaldybių atstovai galėtų pateikti nuomonę dėl konkrečiam medžioklės plotų naudotojui skiriamo limito, nes savivaldybėse sudarytos žalų skaičiavimo komisijos nuolatos vyksta medžioklės ploto vienetus vertinti žalos ir vėliau argumentuotai gali įrodyti, kada būtina mažinti kanopinių žvėrių populiaciją. Šiuo metu medžioklės limitai skirstomi remiantis miškų ekosistemų stabilumo vertinimo kriterijais, pačių medžiotojų teikiamais statistiniais duomenimis, kurie neįvertina kitų objektyvių kriterijų (pvz. pasėlių plotams, sodams padarytos kanopinių žvėrių žalos).

Derinimo metu taip pat gavome Akmenės rajono savivaldybės prašymą tauriųjų elnių sumedžiojimo per 2023-2024 metų medžioklės sezoną limitą savivaldybėje padidinti iki 750.

Aplinkos apsaugos agentūra taip pat pastebėjo porą neatitikimų ir pateikė siūlymus juos ištaisyti

Aplinkos apsaugos agentūra pagal kompetenciją teikia šias pastabas Projektui:

1. Projekto priedo I lentelės „Tauriųjų elnių sumedžiojimo per 2023-2024 metų
medžioklės sezoną limitas“ 6 pozicijoje „Elektrėnų sav.“ nurodytas tauriųjų elnių skaičius
neatitinka Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Gyvosios gamtos apsaugos
departamento (toliau GGAD) Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus 2023-04-12 raštu Nr.
AD5-6779 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo siuntimo“ (reg. Agentūroje
Nr. A3-2658) pateiktoje „Informacijoje apie kiekvienam medžioklės plotų vienetui nustatytą
kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitą 2023-2024 m. medžioklės sezone“ nurodyto tauriųjų elnių
skaičiaus.

2. Projekto priedo I lentelės „Tauriųjų elnių sumedžiojimo per 2023-2024 metų
medžioklės sezoną limitas“ 16 pozicijoje „Kėdainių r. sav.“ nurodytas tauriųjų elnių skaičius
neatitinka GGAD Kauno gyvosios gamtos apsaugos skyriaus 2023-06-19 raštu Nr. AD5-12749
„Dėl informacijos pateikimo (Kauno GGAS limitai AAA)“ (reg. Agentūroje Nr. A3-4349)
pateiktame Kėdainių rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo
komisijos 2023-04-17 posėdžio protokole nurodyto tauriųjų elnių skaičiaus.

Susiję straipsniai

Primename, kad elnių ir briedžių medžioklės sezonas prasidės kitą antradienį, rugpjūčio 15 d., kaip numato Medžioklės taisykles.

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

LA.lv