Patirtis

Kiekvienas medžiotojas turės tapti nariu! Pokalbiai apie medžioklę #550

Lietuvos medžiotojų draugija parengė pasiūlymą savo, Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ ir Suduvos medžiotojų sąjungos vardu.

***
Mes detaliai išnagrinėjome jūsų 2023-02-17 laišką „Dėl siūlymo medžiotojus vienijančioms organizacijoms pagrįstomis ir visoms pusėms naudingomis sąlygomis integruotis į LMŽD struktūrą“.

Lietuvos medžiotojų draugija 2023-03-29 susirinkime apsvarstė jūsų 2023-02-17 ir vėlesniuose LMŽD ir LMD atstovų susitikimuose žodžiu detalizuotą siūlymą ir LMD teigiamai vertina susitikimuose pasiektą progresą.

2023 m. vasario 23 d. įvykęs susitikimas su medžiotojus vienijančiomis organizacijomis, kuriame dalyvavo Lietuvos medžiotojų draugijos valdybos pirmininkas Gediminas Vaitiekūnas, Ginklų pirklių asociacijos prezidentas Gytis Misiukevičius ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos atstovai parodė, kad LMŽD jaučia poreikį žengti į naują etapą.

LMŽD direktorius skyrė papildomo laiko atkurti naujos LMŽD vadovybės prarastą institucinę atmintį ir papildomai susitiko su Lietuvos medžiotojų draugijos valdybos pirmininku Gediminu Vaitiekūnu, kas suteikia optimizmo ateityje gilinti bendradarbiavimą, todėl LMD iš esmės sveikina LMŽD pirminius siūlymus ir laikosi nuomonės, kad Jūsų pirmines idėjas dar
reikia patobulinti, kad vienokios ar kitokios formos integracija atsilieptų į aktualius medžiotojų poreikius. Žemiau pateikiame, mums rūpimas, tobulinimo kryptis:

1. Atkreipiame LMŽD dėmesį, kad viena valstybiniu lygiu Lietuvos medžiotojus atstovaujanti organizacija galėtų atsirasti ir išlikti tvari tuo atveju, jei medžiotojai ir valstybė pribręstų prie minties, kad reikia medžioklės įstatyme numatyti pravalomą visų Lietuvos medžiotojų narystę Medžiotojų Rūmuose, kurie atliktų medžiotojų savivaldos funkcijas vykdant valstybės medžiotojams pavestas funkcijas aplinkosaugoje, o taip pat vykdytų etikos, garbės teismo, medžiotojų kvalifikacijos tobulinimą.

2. Esamų organizacijų suvienijimas, be atitinkamo įstatymo nebūtų tvarus, nes monopolinės organizacijos be atitinkamo įstatyminio reglamentavimo nekelia visuomenės ir valstybės pasitikėjimo.

3. Kad valstybė pasitikėtų viena medžiotojų organizacija, valstybė turi būti tikra, kad medžiotojų savivalda vykdoma per demokratiniu būdu tiesiogiai ir netiesiogiai visų medžiotojų išrinktą atstovybę.

4. Šiuo metu LMŽD nariai (skyriai ir pan.) nėra liaudyje pagarsėję savo demokratinėmis tradicijomis, o medžiotojų savivaldos vadovybės pakeičiamumas (rotacija) yra fundamentalus demokratijos principas (kartu su renkamumu ir atskaitomybe), kad valstybė, visuomenė ir medžiotojai pasitikėtų medžiotojų savivaldos struktūra
(Medžiotojų Rūmais).

5. Siekiant integruotis būtina atkurti fundamentalius demokratijos principus tiek regioniniame, tiek nacionaliniame medžiotojų savivaldos lygmenyje, kad kiekvieno medžiotojo balsas būtų svarbus renkant medžiotojų savivaldos institucijas.

6. Medžiotojų rūmų valdymo organų rinkiminiame procese galėtų išlikti taip vadinamos LMD, LMŽD, LMS GAMTA, Sūduvos MS, GPA, Vilniaus ir Kauno, ar kitų regionų medžiotojų „partijos“, tačiau viena organizacija galima tik tokiu atveju, kai užtikrinami visi rinkimų ir demokratijos principai. Rinkimuose visi medžiotojai galėtų dalyvauti suteikdami balsą savo medžiotojų klubo vadovams arba kolegoms medžiotojams.

7. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje yra apie 30 000 medžiotojų, būtų gražu pasiekti, kad į ataskaitinius-rinkiminius Nacionalinius Medžiotojų Rūmų suvažiavimus atvyktų bent 1.500 delegatų, tai yra bent po 1-3 asmenis nuo kiekvieno medžiotojų klubo, kad užtikrinti liaudiškumą ir nuomonių įvairovę.

8. LMŽD tai pat turėtų įvertinti savo praeitį ir aiškiai atsiriboti nuo sovietinių savo vadovų ir ypač stalininio laikotarpio LMŽD vadovybės t.y. Vincas Peleckis (1946 – 1947), Andrius Bulota (1947 – 1950), Teofilis Mončiunskas (1950 – 1956) ir sovietmečio stabų (T.Ivanauskas ir panašūs anti-mokslininkai) .

9. Atkreipiame dėmesį, kad integruotis į LMŽD struktūrą kitiems medžiotojams reiškia, kad prieš tai LMŽD neplanuoja atlikti vidinių reformų ir persitvarkymo, o visi Lietuvos medžiotojai negali būti asocijuojami su sovietmečio laikų pavadinimu „Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija“ ir sovietinio standarto LMŽD logotipu, kuris analogiškas kitų SSRS laikų medžiotojų ir žvejų draugijų logotipams. Naujieji Medžiotojų Rūmai turėtų atsisakyti blogo sovietmečio paveldo ir nedemokratinių tradicijų ir pasirinkti atitinkamą naują pavadinimą, pavyzdžiui: LIETUVOS TAISYKLINGOSIOS MEDŽIOKLĖS RŪMAI.

Logotipas taip pat turėtų būti siejamas su medžioklės deive Medeina – lietuvių miško deivė ar Žvorūna, Šv. Hubertu ar panašiai, o sovietmečio antis ir žuvis telieka istorijai.

Lietuvos medžiotojų draugija naudojasi šia proga dar kartą pareikšti savo pagarbą Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirminiams siūlymams ir prašo apsvarstyti LMD siūlomas tobulinimo kryptis.
Pagarbiai

Lietuvos medžiotojų draugijos valdybos pirmininkas Gediminas Vaitiekūnas.

PRENUMERUOKITE Žurnalą iki 2023 metų pabaigos!

Susiję straipsniai

Naujas žurnalo numeris jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.