Patirtis

Kas gina medžiotojų interesus ES? Be FACE Europoje greičiausiai visai nebūtų paukščių medžioklės!0


Tai, kuo Europos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija (FACE) kasdien užsiima, gali pasirodyti labai nuobodu ir kartais nesuprantama. Kalbu apie direktyvas, reglamentus, konvencijas, tarpvalstybines sutartis, Europos Parlamentą (EP) ir Europos Komisiją (EK)
Tai, kuo Europos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija (FACE) kasdien užsiima, gali pasirodyti labai nuobodu ir kartais nesuprantama. Kalbu apie direktyvas, reglamentus, konvencijas, tarpvalstybines sutartis, Europos Parlamentą (EP) ir Europos Komisiją (EK)
Nuotrauka: Europos Parlamentas

Paprastai patys medžiotojai pernelyg nesidomi jiems atstovaujančiomis organizacijomis, nekreipia dėmesio į jų darbą, kol niekas netrukdo įprasto medžioklės ritmo. Tik kai staiga pasirodo kokių nors draudimų ir ribojimų, medžiotojai sukrunta ir pradeda klausinėti: kodėl niekas negina mūsų interesų, kodėl niekas nekovoja, kas atsakingas? Kodėl pažeidžiamos mūsų teisės?
Paprastai vienu sakiniu į tokius klausimus neatsakysi, nes medžiotojų teisių apsauga ir atstovavimas interesams yra nenutrūkstamas, daugelį metų trunkantis procesas. Jeigu šiame procese kas nors nepavyksta, atsiranda kokių kliūčių ar force majeure, medžiotojai tai savo kailiu pajunta labai greitai ir greičiausiai nemaloniai.

Kas yra FACE?

Tai, kuo Europos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija (FACE) kasdien užsiima, gali pasirodyti labai nuobodu ir kartais nesuprantama. Kalbu apie direktyvas, reglamentus, konvencijas, tarpvalstybines sutartis, Europos Parlamentą (EP) ir Europos Komisiją (EK). Šios sąvokos, supintos į vieną sakinį, paprastam žmogui atrodo kaip kinų abėcėlė, nes klausimas paprastas – koks jų ryšys su medžiokle?
Koks ryšys su tuo, kaip medžiojame stirnas, šernus, briedžius, vilkus ir paukščius? Paprastai pirmas įspūdis apie įvairių Europos įstaigų darbą yra toks – jie nieko nesupranta, kas pas mus vyksta, užtat nuolat diktuoja savo taisykles. Šiame teiginyje yra dalis tiesos, bet tik dalis. Paprastai nacionalinės institucijos bando nustatyti griežtesnes taisykles, negu reikalauja Europa, pavyzdžiui, Lietuvos vilkų klausimu, bet, aišku, yra ir tokių, kuriais mes beveik neturime žodžio.
Taigi, apie viską iš pradžių. FACE įsteigta 1977 metais, o dabar atstovauja 7 milijonams medžiotojų kaip tarptautinė pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija. Tai didžiausia demokratiška medžiotojų atstovybė pasaulyje ir galbūt viena didžiausių tokių organizacijų Europoje. FACE narės – nacionalinės medžiotojų asociacijos iš 34 šalių, kurių 28 – ES šalys. Federacija turi ir septynis asocijuotuosius narius. Organizacijos sekretoriatas yra Briuselyje – iš esmės visų įvykių centre. FACE kalba apie tvarų gamtos išteklių naudojimo principą, yra Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos narė nuo 1987 metų. Federacija su savo partneriais bendradarbiauja aptardama daugybę su medžiokle susijusių klausimų. Klausimai įvairiausi: nuo stambiųjų plėšrūnų medžioklės iki švininės amunicijos.

Aktyviai vestas dialogas su EK dėl gamtos direktyvų efektyvumo. Plėtotas ES veiklos planas gamtos, žmonių ir ekonomikos klausimais, įsitraukiant į šio plano rengimą EP. Keletas svarbių FACE siūlymų įtraukta į šį veiklos planą ir EP rezoliuciją. Kokia iš to nauda Lietuvos medžiotojui? Yra didelė tikimybė, kad kaip nors keičiant Paukščių ir Buveinių direktyvas medžioklė galėtų būti apribota, uždraudžiant medžioti paukščius ir stambiuosius plėšrūnus. EP rezoliucijoje pabrėžiama tvarios medžioklės reikšmė saugant gamtą – taigi buvo pasiekta, kad ES lygiu medžioklė pripažįstama kaip svarbi gamtosaugos dalis. Dėl to į Lietuvos medžiotojo kasdienybę ir tradicijas ilgą laiką nebus kišamasi ir medžioklė toliau liks tokia pat kokybiška, kaip iki šiol.
Be to, FACE aktyviai įsitraukia į diskusijas dėl galimų švininės amunicijos draudimų. Europoje švinas laikomas nuodinga ir toksiška medžiaga, todėl vis plačiau diskutuojama apie jo pašalinimą ne tik iš šratų, bet ir graižtvinių ginklų šaudmenų. Tikėtina, kad be FACE jau dabar Europoje būtų uždrausta bet kokia švininė amunicija, o tai medžioklės procesą padarytų itin brangų. FACE pritaria švininius šratus riboti šlapžemėse, kur paukščiai, pavyzdžiui, apsinuodija vietoj akmenukų lesdami švininius šratus ir nugaišta lėta ir kankinančia mirtimi.
Taip pat FACE aktyviai reiškė nuomonę neteisėto paukščių žudymo Europoje klausimu. Tarptautinė ornitologijos organizacija Birdlife International pernai išleido pranešimą, kad Europoje itin stipriai ir nelegaliai žudomi paukščiai. Pranešime minimos įvairios šalys, įskaitant ir Lietuvą: nurodyta, kad pas mus kasmet nelegaliai nugalabijama apie 4000 įvairių paukščių. FACE nurodė, kad šiame pranešime minimi faktai ne visada yra teisingi.
FACE yra 1973 metais Vašingtone priimtos Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) stebėtoja ir aktyviai dalyvauja įvairiose darbo grupėse. Pernai ji aktyviai siekė neleisti nepagrįstų draudimų dėl įvairių gyvūnų dalių prekybos. Pirma, tai nereiškia, kad nepagrįsti draudimai tiesiogiai paveiks laukinių gyvūnų populiacijas, nes daugelis nykstančių rūšių saugomos tik tada, kai tam skiriamas finansavimas. Pavyzdžiui, būtent medžiotojai moka už teisę įgyti konkrečios rūšies trofėjų, ir taip gautos lėšos skiriamos konkrečių rūšių apsaugai. Antra, tai galėtų tiesiogiai atsiliepti Lietuvos medžiotojams, kurie vyksta į įvairius pasaulio kraštus, bet paskui negali parsivežti trofėjaus, nes galioja neproporcingi ribojimai.
Susitarimas dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsaugojimo (AEWA) irgi yra FACE dėmesio centre. AEWA tikslas – užtikrinti migruojančių vandens paukščių ir jų buveinių apsaugą Afrikoje, Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Centrinėje Azijoje, Grenlandijoje ir Kanados archipelage. FACE įsitraukia į įvairias darbo grupes, kad tokių draudimų nustatyti neleistų. Vienas pavyzdys: AEWA šiais metais planuoja uždrausti tam tikrų vandens paukščių medžioklę, pavyzdžiui, rudagalvių ančių. FACE dirba, kad sutarties tekstas būtų pakoreguotas ir tokie draudimai neįsigaliotų, ypač kai jie niekuo nepagrįsti.
Berno konvencijos tikslas – apsaugoti Europos laukinių augalų ir gyvūnų rūšis ir jų gyvenamąją aplinką. Ypatingas dėmesys skirtas toms rūšims, kurioms gresia išnykimas ir kurių atstovų sparčiai mažėja. FACE Berno konvencijai parengė Europos medžioklės ir biologinės įvairovės chartiją, kuri populiarina gerosios praktikos principus ir nustato gaires, užtikrinančias, kad medžioklė ir medžioklės turizmas Europoje vyktų tvariai. Štai pavyzdys, kaip tai gali atsiliepti medžioklės kasdienybei: neseniai Lenkijos senatas priėmė Medžioklės įstatymą, numatantį nepagrįstų draudimų. FACE iš karto nurodė, kad šis įstatymas prieštarauja Berno konvencijai, kuri nustato, jog medžioklės ribojimai ir draudimai turi būti proporcingi. Jeigu Lenkijos medžiotojų sąjunga bus aktyvi, ji gali pasinaudoti šia chartija, kad įstatymo įsigaliojimą nukeltų, nes jis prieštarauja konvencijai, ratifikuotai ir privalomai kiekvienoje valstybėje. Be to, niekas negali numatyti, kad nieko tokio nenutiks ir Lietuvoje.
Pernai FACE reikalavo, kad būtų parengtas politinis dokumentas dėl Europos stambiųjų plėšrūnų populiacijų tvarkymo, kuris visoje Europoje šiuo klausimu viską paaiškintų, įskaitant ir Lietuvą, nes, pavyzdžiui, vilkų medžioklės strategiją nustato šalies vyriausybė, o ne Europa. ES numato tik konkrečius įvykdytinus kriterijus. Pernai FACE pasiekė, kad Berno konvencija priimtų elgesio kodeksą dėl medžioklės ir invazinių rūšių, kuris aiškiai nustatytų, kaip medžioklė gali padėti kovojant su tokiomis rūšimis. Šis dokumentas padės gerinti medžiotojų įvaizdį visoje ES apskritai.
FACE dalyvavo rengiant įvairių paukščių rūšių populiacijų tvarkymo planus. Didžiausia problema – kokiu mastu nacionalinės medžiotojų draugijos naudojasi šiais dokumentais ir argumentais, kovodamos už medžiotojų teises savo šalyje.
FACE dalyvavo rengiant įvairias apklausas, kad apie medžioklę būtų prieinama objektyvi ir pagrįsta informacija.

Be FACE veiklos nebūtų medžioklės

Susiję straipsniai

Aišku, tai prielaida, bet faktas: FACE dirba jau 40 metų, kad medžioklė vyktų ir į ją būtų rimtai atsižvelgiama Europos ir pasaulio lygiu. Galbūt kiekvieną dieną medžiotojas nesusimąsto, jog gali medžioti taip ir tokiu būdu tik todėl, kad Europoje yra organizacija, kovojanti už medžioklės išsaugojimą. Gali būti, kad be FACE veiklos medžioklė šiandien būtų tik konkrečių probleminių gyvūnų ar populiacijų reguliavimo ir kontrolės įrankis nenumatytais atvejais. Tikėtina, kad paukščius medžioti apskritai būtų draudžiama, taip pat ir didžiuosius plėšrūnus. Medžiotojų kaip tokių nebeliktų, o gyvūnus „reguliuotų“ profesionalūs darbuotojai.
Lietuvai FACE atstovauja Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, o visoms Baltijos šalims FACE valdyboje – šio straipsnio autorė Linda Dombrovska. Baltijos šalių regionas yra mažiausias FACE, bet dėl aktyvios veiklos esame žinomi ir atpažįstami. Didžiausias klausimas vis dar tas, kiek nacionalinės organizacijos naudojasi visa FACE pateikiama informacija ir dokumentais.

Pokalbiai apie medžioklę #28. Vilkų limitas turi būti 212–250

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.