Patirtis

Kaip medžiojama su naktiniu taikikliu. Teisinis reguliavimas Latvijoje, technika ir praktika0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Naktiniai taikikliai ir jų naudojimas medžioklėje – šis klausimas Lietuvos medžiotojams jau seniai įsiskaudėjęs. Nuviliantis ir piktinantis. Deja, Lietuva yra viena Europos valstybių, kur šio tipo prietaisai vis dar draudžiami civilinėje apyvartoje. Juos draudžiama naudoti ir medžioklėje.

Įdomu, bet Europos teisės aktai to nedraudžia. Afrikinio kiaulių maro (AKM) plitimui mažinti ir invazinių rūšių populiacijoms kontroliuoti naktinius taikiklius net ir rekomenduojama naudoti – tai ne kartą pabrėžė Europos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacijos (FACE) generalinis sekretorius dr. Davidas Scallanas. Visgi jokie argumentai neįtikina valdžios ir – stebėtina – net dalies medžiotojų, kad naktinių taikiklių naudojimas nepadidins brakonieriavimo rizikos ir nesukels pavojaus visuomenei.

Mano bazinis komplektas
Nuotrauka: Kataryna Šterna

Direktyvoje dėl natūralių buveinių, laukinės faunos ir floros apsaugos, Berno konvencijoje dėl Europos gyvosios gamtos ir natūralių buveinių apsaugos naktinio taikiklio naudojimas yra draudžiamas šių dokumentų prieduose išvardytoms rūšims medžioti. Juose nėra įtrauktos šios medžiojamųjų gyvūnų rūšys: šernai, lapės, mangutai (usūriniai šunys), ondatros, nutrijos, kanadinės audinės.

Latvijoje, priimant Medžioklės taisyklių pakeitimus, naktiniu taikikliu leista medžioti tik tris rūšis: šernus, lapes ir mangutus. Ondatrų neleista medžioti su naktiniu taikikliu todėl, kad jas nesunku supainioti su bebrais. Ir Lietuva galėtų taip pasielgti. Nauda būtų įvairiapusė.

Argumentai ir mitai

Savo laiku ir Latvijoje buvo išnaudoti visi argumentai, išsklaidyti visi mitai. Nuo leidimo naudoti naktinius taikiklius praėjo jau aštuoneri metai. Gyvūnų populiacijos nenukentėjo, pažeidimų lygis išliko žemas, nelaimingų įvykių, susijusių su naktinio matymo prietaisais, nebūta. Tiesiog tokių nėra. Apklausus Latvijos medžioklės inspektorius, išsiaiškinta, kad ir pažeidimų dėl tokios medžioklinės įrangos naudojimo užfiksuojama niekingai mažai.

Taigi, kokių buvo mitų ir dėl ko diskutuota prieš naktinio matymo prietaisų ir garso slopintuvų įteisinimą?

Iššaudys visus gyvūnus. Nepasitvirtino. Visų elninių populiacijos per pastaruosius aštuonerius metus pastebimai išaugo. Užtat kovoje su AKM šernų skaičius sumažintas tris kartus – ir nemenkai dėl naktinių taikiklių suteikiamų privalumų. Lapių skaičius ir sumedžiojimo apimtys daugelį metų nekinta. Latvijoje vidutinis lapių skaičius yra 28–30 tūkst., kasmet sumedžiojama apie trečdalis. Mangutų populiacija ir medžiojimo apimtys nedaug skiriasi skirtingais sezonais.

Kovoje su AKM šernų skaičius Latvijoje sumažintas tris kartus – ir nemenkai dėl naktinių taikiklių suteikiamų privalumų.
Nuotrauka: Ivars Koloda (VMVT Latvija)

Padidės brakonieriavimo apimtys. Nepasitvirtino. Latvijos valstybinė miškų tarnyba ir policijos atstovai nurodo, kad pažeidimų dėl naktinių taikiklių naudojimo vyksta labai mažai. Policija sako, kad inspektorių dėmesio dažniausiai sulaukia medžiotojai, pamiršę kai kurias naktinės medžioklės taisykles.

„Medžiotojai žino ir pastebi, kas kur medžioja, kas turi kokią įrangą, ar yra bokštelis, ar nėra. Jei mums praneša apie medžiotoją, vaikštinėjantį su naktiniu taikliu, tačiau neturintį bokštelio, mes galime jį patikrinti. Čia nesuveiks atsikalbinėjimai, neva einu iš bokštelio. Mes dirbame, kontroliuojame, bendradarbiaujame su vietiniais medžiotojais ir Valstybinės miškų tarnybos inspektoriais. Taip vyksta visada. Negalėčiau sakyti, kad leidus naktinius taikiklius būtų padaugėję brakonieriavimo atvejų. Griežčiausiai kontroliuojame ir baudžiame būtent už saugos taisyklių pažeidimus.

Su naktiniu taikikliu leidžiama medžioti tik nuo dirbtinio ar natūralaus paaukštinimo, kuriame sėdėjimo ar stovėjimo platforma yra ne žemiau nei du su puse metro virš žemės ir sudaro galimybę šauti žemyn. Mūsų požiūriu, važinėjimas automobiliu naktį ir medžiojimas pro atidarytą langą yra didžiausias pažeidimas, nes taip sukeliamas pavojus žmonių gyvybei, – pasakojo buvęs Latvijos policijos Licencijavimo ir leidimų biuro inspektorius Juris Veispalas ir pridūrė: – Brakonierių buvo ir bus, tačiau jų skaičius praktiškai nekinta. Kinta metodai ir ambicijos. Jei kas nusiteikęs pažeisti įstatymą, jam nesvarbu, kas leista, o kas – ne. Garbingas medžiotojas nenusižengs ir tuomet, jei įstatymai suteiks jam dar daugiau laisvių, nei yra dabar.“

Atsižvelgiant į tai, kad medžiotojo buvimo vieta yra žinoma atsakingam kolektyvo asmeniui (Latvijoje vietoje medžioklės lapo šis asmuo priima medžioklės prašymus ir informaciją apie sumedžiotus gyvūnus), inspektoriai iš šio asmens gali gauti informaciją ir įsitikinti, ar taisyklių laikomasi. Mūsų laikais aplinkosaugos inspekcijos žinioje yra visos šiuolaikinės technologijos, įskaitant dronus ir termovizorius.

Išsiaiškinti, kuriame bokštelyje sėdi medžiotojas, ir stebėti jo judėjimą yra itin lengva. Jį aptikti inspektoriai geba dar prieš sėsdami į automobilį. Nesunku atsekti naktinio taikiklio panaudojimo faktą, ypač nuskambėjus šūviui. Priklausomai nuo orų ir vėjo krypties, net ir su garso slopintuvu šūvis girdimas keleto šimtų metrų atstumu.

Nukentės gyvenantys šalia medžioklės plotų žmonės. Nepasitvirtino! Nebuvo nė vieno atvejo, kad naktinės medžioklės metu būtų sužeistas koks nors vietinis gyventojas, pašautas galvijas ganykloje ar šuo, saugantis vienkiemį, – nė vieno tokio atvejo!

Įstatymai ir taisyklės Latvijoje

Naktinių taikiklių naudojimą Latvijoje reglamentuoja Medžioklės įstatymas ir Medžioklės taisyklės. Ir naktinio matymo prietaisus, ir terminius taikiklius galima naudoti visų tuo metu leidžiamų medžioti rūšių medžioklei dieną, o šernų, lapių ir mangutų medžioklei – ir naktį.

Medžioklės įstatyme nurodoma, kad naktis yra tamsusis paros metas – laikotarpis nuo dviejų valandų po saulėlydžio iki dviejų valandų prieš saulėtekį.

Termovizorius būtinas!
Nuotrauka: Kataryna Šterna

Medžioklės taisyklėse numatyta medžioklės vadovo pareiga dokumentuoti naktinio taikiklio naudojimą – užpildyti ataskaitą, kurioje nurodomas medžiotojų būrelis, data, tikslus medžioklės pradžios ir pabaigos laikas. Individualioje medžioklėje vadovas būna pats medžiotojas. Ataskaitą jam reikia surašyti medžioklės plote ir ji turi būti jo kišenėje. Inspektoriai prie bokštelio nesiartins, kol medžiotojas pats nenulips žemyn, tad ataskaitą geriau turėti su savimi. Medžioklės taisyklėse yra straipsnis, draudžiantis trukdyti medžioklę, šis reikalavimas galioja ir policijai, ir inspektoriams.

Dauguma Lietuvos medžiotojų ir medžioklės organizacijų atstovų mano, kad vienas didžiausių medžioklę reguliuojančių aktų trūkumų yra šio reikalavimo nebuvimas. Daugelis pamena plačiai aptartą konfliktą tarp medžiotojų ir ryškios žurnalistės Rūtos Janutienės bei jos dukters. Damos teigė, kad medžiojama pernelyg arti jų namų ir jų gyvybei kyla pavojus. Nežinia, ar sutapimas, ar R. Janutienė žinojo apie tai, kad būtent 2020 metais iš Medžioklės taisyklių buvo pašalintas draudimas trukdyti medžioklei. Medžiotojai sako: mes einame policinės valstybės link, o medžiotojas iš anksto laikomas nusikaltėliu.

Latvijoje su naktiniu taikikliu leidžiama medžioti tik nuo dirbtinio ar natūralaus paaukštinimo, kuriame sėdėjimo ar stovėjimo platforma yra ne žemiau nei du su puse metro virš žemės ir suteikia galimybę šauti žemyn.

Tamsiuoju paros metu keliaujant su ginklu, prie kurio pritvirtintas naktinis taikiklis ar dirbtinės šviesos šaltinis, ginklas turi būti neužtaisytas. Išimtis taikoma, kai reikia patikrinti šūvio rezultatą ar persekioti sužeistą medžiojamą gyvūną – tuomet galima naudoti nuolat įjungtą šviesos šaltinį.

20210225_195543 Su naktiniu arba terminiu taikikliais leidžiama medžioti tik nuo dirbtinio ar natūralaus paaukštinimo, kuriame sėdėjimo ar stovėjimo platforma yra ne žemiau nei 2,5 metro virš žemės

Praktika. Einame medžioti!

Kada yra didesnio gyvūnų aktyvumo laikas? Tai priklauso nuo daugelio veiksnių: medžioklės intensyvumo plotuose, populiacijos, maisto bazės, metų ir paros laiko, vietinių gyventojų buvimo ir apylinkėse vykdomų ūkinių veiklų. Taip pat ir nuo to, ar vietiniai gyventojai mėgsta paleisti savo šunis nakčiai palakstyti, kelintą valandą juos paleidžia.

Mano klubo plotai yra labai ištįsę ir padalyti į dvi dalis: miškingąją ir pievų. Yra tik viena palaukė, kurios ilgis neviršija 500 metrų. Greta miško eina kelias, naudojamas vietinių gyventojų, o palyginti netoliese, greta derlingų laukų, yra keletas namų.

Šiose vietose visuomet gausu stirnų, lapių, zuikių, būna elnių, vasarą pasirodo šernų, kartais išlenda ir briedis. Visi gyvūnai pripratę prie žmonių gyvenimo grafiko. Paskutinis automobilis grįžta apie 7 valandą vakare. Žiemomis rečiau, o vasaromis dažniau kas nors gali važiuoti namo ir apie 10-tą. Gyvūnai tai žino.

Esu pastebėjusi, kad iki šio paskutinio automobilio sugrįžimo retas gyvūnas pasirodo laukuose. Gal ir juokinga, tačiau man toks įspūdis susidarė. Pasakoju tai todėl, kad laiko pasirinkimas – svarbus medžioklei. Galimybė medžioti šernus, lapes ir mangutus tamsoje leidžia šviesųjį paros laiką išnaudoti kitiems darbams, prailgina medžiotojo parą keliomis valandomis. Miegas? Kas galvos apie miegą, kai galima pamedžioti?!

Į šias vietas atvykstu medžioti maždaug per saulėlydį. Anksčiau nė vienas gyvūnas laukuose nepasirodys. Stirnos ir zuikiai išeina jau gerokai pritemus, lapės ir elniai – pora valandų po tamsos, o šernai – tik apie vidurnaktį.

Taigi. Porą valandų prieš numatytos medžioklės pradžią pradedu tvarkytis. Pirmiausia patikrinu, ar visi prietaisai įkrauti. Žinoma, stengiuosi tai padaryti laiku, tačiau jei kas būtų pamiršta, dar liktų laiko nors valandai prietaisą įjungti į elektros lizdą.

Mano naktinės medžioklės komplekto sudėtis: 6,5×55 kalibro Haenel Jager 10 Pro, garso slopintuvas Anima Libra (skirtingai nei Lietuvoje, Latvijoje slopintuvus galima naudoti jau keletą metų), naktinė optika Pulsar Digisight Ultra N455 LRF (labai gera), specialus lazerinis žibintuvėlis Electrooptic IR-530-850 Digital 2 ir Pulsar Quantum XQ23V (senas, bet geras).

Mano naktinio matymo taikiklis yra su papildomu žibintuvėliu, bet naudojant garso slopintuvą būtinas žibintuvėlis su ilgesniu stovu ar siauresnio šviesos pluošto. Originalios įrangos šviesą garso slopintuvas užstoja ir dėl to negaliu įžiūrėti gyvūno. Electrooptic IR-530-850 Digital 2 leidžia pamatyti gyvūną krūmynų proskynoje, tarp akmenų ar medžių – net 1000 metrų atstumu.

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Jei medžioti tektų iš bokštelio ar nuo natūralios aukštesnės vietos, pavyzdžiui, nuo pylimo, juosiančio greta mūsų plotų esantį ežerą, pasiimu 4Stablestick šaudymo stovą. Žiemą pasiimu ir drėgmės nepraleidžiantį paklotą, kad nesušalčiau bokštelyje. Žinoma, imu kamerą Canon Powershot G3, jei pavyktų ką sumedžioti.

Paskambinu atsakingajam asmeniui. Pranešu, kur keliauju ir ką medžiosiu. Jei kas kitas ruoštųsi vykti ten pat, atsakingas asmuo man ir kitiems apie tai praneštų. Susisiektume tarpusavyje ir garbingai suplanuotume, kas kur sėdės. Pirmasis pranešęs turėtų teisę rinktis vietą. Jei pavyktų sumedžioti didesnį šerną, kolegos mielai padėtų, tačiau tuomet reikėtų dalytis, kaip ir medžioklėje su varovais – broliškai.
Atvažiavau į plotą, pastačiau mašiną. Dabar reikia užpildyti medžioklės ataskaitą. Žinoma, tai galima atlikti ir namuose, nurodant apytikslį medžioklės pradžios laiką, tačiau jei tai būtų pamiršta, būtina atlikti vietoje. Todėl užpildau ataskaitą prieš eidama į bokštelį ar ant pylimo. Reikia nurodyti vietą, datą, medžioklės pradžios laiką, medžiojamas rūšis, medžioklės vadovą, pažymėti, ar naudojamas naktinis taikiklis.

Ginklo paruošimas. Pirmiausia užsuku slopintuvą, ant atramų uždedu naktinį taikiklį, pritvirtinu žibintą. Kišenėn įsidedu apkabą ir papildomų šovinių. Vykdama medžioti lapių, pasiimu dešimt šovinių. Jei medžiosiu šernus, pakaks penkių. Šiuo metu naudoju Geco Teilmantel. Anksčiau išbandžiau bešvinius šovinius Hornady Superformance International, kurie man labai patiko, bet dėl Rusijos pradėto karo ir jai pritaikytų sankcijų su amunicija kyla problemų, todėl įsigyti Hornady negalėjau. Teko ieškoti pakaitalų. Tikiuosi, tik laikinai.

Viską parengus ir susidėjus, galima vykti link bokštelio. Prieš tai reikia apžiūrėti apylinkes, ypač, jei saulė jau nusileidusi. Reikia įvertinti vėjo kryptį ir tik tuomet kopti į bokštelį. Atsisėdu savo vietoje, užtaisau ginklą. Po medžioklės pirmiausia išimu šovinius, apkabą, šovinius susidedu į kišenę su užtrauktuku, o tada einu link automobilio. Išardau medžioklės instrumentą (ginklą ir jo priedėlius), sudedu jo dalis į dėklą. Medžioklės ataskaitoje įrašau medžioklės pabaigos laiką.

Jei pavyksta ką sumedžioti, seku laimikį ir gabenu į medžioklės namelį apdoroti, tačiau tai vyksta jau po medžioklės ir ginklas tuo metu turi būti dėkle.

Medžioklė su naktiniu taikikliu yra labai paprasta ir veiksminga. Medžioklė atsekama, medžiotojo buvimo teisėtumas įrodomas pagal medžioklės ataskaitą ir atsakingo asmens patvirtinimą. Beje, ataskaitos apie naktinę medžioklę niekur nereikia registruoti ar pateikti. Ji reikalinga tik tuomet, kai medžiotojas yra medžioklės plotuose. Šiuo metu Latvijoje tobulinama elektroninė medžioklės platforma, kuri leis atsisakyti popierizmo. Manoma, kad vėliau galėsime pateikti paraišką naktinei medžioklei elektroniškai.

Medžioklės procesas

Sėkmingai naktinei medžioklei reikalingi ir naktinis taikiklis, ir termovizorius – tai patogiausia veiksmingo stebėjimo priemonė. Geriausia, jei termovizorius turėtų įrašymo funkciją. Tuomet kitą dieną medžioklę galima analizuoti ir geriausius jos momentus persiųsti draugams ar paskelbti internete. Be termovizoriaus medžioti galima, tačiau tai ne taip patogu. Be to, nuolat laikant naktinį taikiklį įjungtą ar laukimo režimu (išjungus ekraną), greičiau išsikrauna baterijos. Jei neturėsite atsarginio komplekto, galite praleisti svarbiausius momentus. Ar lapių, šernų ir mangutų medžioklės vaizdai yra verti šių pastangų ir įrangos, tesprendžia pats medžiotojas!

Man patinka lapių medžioklė. Gyvūnas greitas ir nedidelis. Kaip sakoma: čia ji buvo, čia jos nėr. Lapė gali pasirodyti bet kurią akimirką, ir tai įpratina nuolat stebėti aplinką su termovizoriumi.

Sėkminga medžioklė prasideda nuo gyvūno aptikimo ir jo stebėjimo. Įvairūs prietaisai leidžia nesunkiai išskirti gyvūną dideliu atstumu, o kiti veikia iš arčiau. Su laiku pagal judėjimą ir elgseną skirti zuikį nuo lapės įprantama 400 m atstumu.

Aptikus gyvūną, belieka sekti jo veiksmus. Jei matau, kad lapė, šernas ar mangutas eina mano kryptimi, – įvertinu, kur link pučia vėjas, kur yra galimas vėjo srovės ir gyvūno krypties susikirtimas. Tuomet nusprendžiu, kurioje vietoje šausiu, kada įjungti taikiklį ir pasiruošti šūviui.

Medžiojant bokštelyje prie šėryklos, šūvio vieta būna žinoma. Čia taip pat praverčia termovizorius. Juo gyvūnas aptinkamas greičiau. Jei šernų banda stovi po eglėmis, prietaisas padės juos pastebėti. Naktinis taikiklis „nemato“ kiaurai žolės, medžių ir krūmų.

Ginklą įprastai pasidedu ant bokštelio krašto arba iškišu per langą, laikydama buožę apglėbusi. Pasirodžius šernams, laiko manipuliacijoms nebus. Dažniausiai šernai naktimis būna gana ramūs: ateina, apsiuosto ir pradeda ėsti. Stebint per termovizorių, gyvūnų elgesį nesunku suprasti.

Šernams nurimus ir įsijautus į ėdesį, galima jungti naktinį taikiklį. Čia ir pasijunta jo privalumas – gyvūną galima įvertinti, išsirinkti ir apgalvotai bei humaniškai iššauti.

Čia ir pasijunta naktinio taikiklio privalumas – gyvūną galima įvertinti, išsirinkti ir apgalvotai bei humaniškai iššauti.

Naktiniu taikikliu ir tamsiausią naktį galėsite apžiūrėti, įvertinti ir pasirinkti sumedžioti tinkamiausią egzempliorių. Šernų bandoje visuomet kuris nors bus atstumtasis. Stebint bandos elgesį, šį skriaudžiamąjį lengvai pastebėsite. Stebint šernų bandą, galima nustatyti net apytikrį kiekvieno egzemplioriaus amžių. Tai pagrindinis selekcinės medžioklės principas – silpniausių, jaunų, ligotų gyvūnų atranka.
Žinoma, AKM plitimo ribojimai nepanaikinti, tačiau pavasarį ir vasarą šernų patelių nereikėtų medžioti. Nušovus šerniukų motiną, mirčiai badu pasmerkiami jos palikuonys.

Tai pagrindinis selekcinės medžioklės principas – silpniausių, jaunų, ligotų gyvūnų atranka.

Iššovus ir iš naujo užtaisius šautuvą, galima gyvūną stebėti toliau. Jei jis sužeistas, ramiai iššaukite dar kartą, nutraukite jo kančias, kad nereikėtų ieškoti tamsoje.

Ramiai, apgalvotai ir sėkmingai!

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.