Patirtis

Ką medžiotojams reiškia naujasis švino amunicijos draudimas šlapynėse?0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Po mėnesius trukusio vertinimo, delsimo ir labai plačios kritikos naujasis švininių šaudmenų draudimas šlapynėse vis dėlto įsigalios 2023 m. sausį visose ES šalyse.

Daugumoje ES šalių jau dabar galioja nacionaliniai įstatymai, ribojantys švininių šaudmenų naudojimą draustiniuose, išskyrus Lenkiją, Airiją, Rumuniją, Slovėniją ir Maltą. Beje, vandens paukščių medžioklė Slovėnijoje nėra itin populiari, o Maltoje praktiškai visai nėra šlapynių.

Naujajame reglamente šlapynių apibrėžtis daug platesnė, nei numato jau galiojantys ribojimai. Pavyzdžiui, į šlapynių apibrėžtį dabar įtraukti durpynai su ar be matomo vandens, taip pat vietos, kur po lietaus pasirodo vandens, pavyzdžiui, laukai, pievos. Didžiausia problema ta, kad aplink visas šlapynes nustatyta 100 metrų pereinamoji zona.

Šaudyti švininiais šaudmenimis (šratais) arčiau kaip 100 metrų nuo šlapynės draudžiama, nesvarbu, kokios rūšies gyvūnas būtų medžiojamas. Bet koks asmuo, besivežantis ar net kišenėje laikantis švino turinčių šaudmenų, būdamas arčiau kaip 100 metrų nuo šlapynės, bus laikomas kaltu, nebent sugebės įrodyti priešingai.

Europos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija (FACE) pabrėžia, kad medžiotojams ir inspektoriams reikės aiškių gairių, pavyzdžiui, dėl nedidelių teritorijų, kurios patvinsta laikinai, be to, dėl to, kas laikytina durpynu, – ar šlapyne laikomas ir miškas su žeme, kurioje yra durpių? Tai nebus lengva užduotis, nes ir kalbant apie didesnes teritorijas trūksta žinių, kaip tiksliai apibrėžti šlapynę.

Kai Europos Komisija (EK) sulaukė gausios kritikos iš FACE, jos narių ir partnerių dėl neaiškios šlapynių apibrėžties, EK paskelbė, kad šlapynių apibrėžtį reikia interpretuoti proporcingai, taip pat kad svarstoma išleisti gaires. FACE nuomone, tokios gairės būtinos, kad draudimas būtų taikomas efektyviai.

Taip pat EK pranešė, kad vietinės institucijos geriausiai žino skirtingų nacionalinių teritorijų specifiką, todėl jos galėtų išleisti savo gaires, kaip konkrečiomis sąlygomis reikėtų tinkamai interpretuoti šlapynių apibrėžtį siekiant reglamento tikslo (apsaugoti vandens paukščius) ir laikantis proporcingumo principo.

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Anot FACE, EK pranešimas rodo, kad šlapynių apibrėžtis iš tiesų yra sudėtinga ir todėl reglamentas sunkiai įgyvendinamas be paaiškinimo. Tačiau abejojama, ar bet kokio lygmens gairės galėtų turėti realios įtakos rezultatui, nes iš principo reglamentai, kitaip nei direktyvos, yra tiesiogiai įtraukiami į nacionalinius teisės aktus, neatsižvelgiant į jų taikymo gaires.

Jeigu medžiotojas turi švininių šaudmenų arčiau nei 100 metrų nuo šlapynės, bet neina medžioti vandens paukščių, jis turi tai įrodyti. Aišku, medžiotojas inspektoriams galėtų sakyti, kad tiesiog kirto šlapynę neplanuodamas ten medžioti, bet tai įrodyti galėtų būti gana sunku. Į tokią sudėtingą situaciją inspektoriai turėtų atsižvelgti, nes nekaltumo prezumpcija yra viena svarbiausių ES piliečių teisių. Į šią sąlygą būtina atsižvelgti priimant draudimą nacionaliniu lygiu.

Taip pat svarbu informuoti šalies gyventojus, kokie ginklai skirti šaudyti bešviniais šaudmenimis ir kokie – ne. Kitas reikšmingas dalykas – nelaimės šaudant bešviniais šaudmenimis draudimas.

Susiję straipsniai

Patys medžiotojai irgi turėtų įsitikinti, kad jų šautuvai tinka bešviniams šaudmenims. Lygiavamzdžiams ginklams prieinami Nr. 10, 12, 16 ir 20 kalibrų šaudmenys, bet neprieinami Nr. 24, 28 ir 410. Nepaisant galimų kalibrų ribojimų, lygiavamzdžius ginklus reikėtų skirstyti taip:
– Tinkami bešviniams šaudmenims. Ginklai, kuriuos galima naudoti su bešviniais šaudmenis be patikrinimo ar bet kokių modifikacijų.
– Ribotai tinkami bešviniams šaudmenims. Tai ginklai, kuriais galima šaudyti bešviniais šaudmenimis, bet ribojamas slėgis ir šratų dydis.
– Netinkami bešviniams šaudmenims.

FACE ragina medžiotojus įsitikinti, ar jų ginklai tinka šaudyti bešviniais šaudmenimis, pavyzdžiui, išbandyti šaudykloje šaudant į skriejančius taikinius. Daug Europos medžiotojų jau dabar naudoja plieninius šaudmenis pagal galiojančius teisės aktus. Plieniniai šaudmenys iš principo nėra brangesni už švininius, bet yra ir brangesnių alternatyvų, pavyzdžiui, bismuto šaudmenys.

Vandens paukščių medžioklė Aliaskoje

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv