Patirtis

Iš šuniuko į šunį. 4–5 mėnesiai0


Katarina Šerna ir jos Usher Von Silberweiss Jäger
Katarina Šerna ir jos Usher Von Silberweiss Jäger
Nuotrauka: Zinaida Štara

Šio amžiaus šuniukas pradeda tyrinėti savo galimybes ir greitai suvoks save kaip atskirą vienetą, o ne gaujos dalį. Kartu su vis didėjančiu vikrumu, greičiu ir patirtimi šuniuko savarankiškumo troškimas taps iššūkiu jo šeimininkui. Tuo pat metu šuo pradeda jausti ir suprasti savo instinktų šauksmą, todėl tai tinkamiausias laikas pradėti tikslines treniruotes.

Nedidelė ekskursija ankstyvame amžiuje

Perkant medžioklinės veislės šuniuką, vienas iš aspektų, į kurį reikia atkreipti dėmesį – išankstinis paruošimas. Geruose veislynuose šuniukai supažindinami su žvėriena, darbo aplinka, tiriami jų polinkiai ir instinktai. Jau pusantro mėnesio jauniesiems šunims galima pasiūlyti žvėrienos odos, ausų, parodyti kraujo pėdsakus ar gyvą paukštį kur nors lauke, priklausomai nuo veislės ir taikymo. Šuniukus būtina paruošti šūvio garsui, išmokyti sekti žmogų, atnešti ir atiduoti medžioklės laimikį, net jei tai tik kamuoliukas ar maisto dubenėlis.

Jei veisėjas nepasirūpino tokiu išankstiniu paruošimu, šeimininkas turės pats to imtis. Tai būtina daryti jau nuo pirmųjų dienų ir visus pirmuosius metus tam skirti daugiau dėmesio. Kuo vėliau pradėsite, tuo bus sunkiau.
Mūsų žurnalo YouTube kanale galite pažiūrėti vaizdo įrašą, kaip patikrinti šuniuko reakciją į šūvį.

Sekti paskui žmogų ir dalytis medžioklės laimikiu

Pirmasis apima paklusimą komandai pakvietus ir kontakto palaikymą, t. y. net nešaukiamas šuo retkarčiais prieina ir patikrina, kur yra žmogus ir į kurią pusę eina. Priklausomai nuo veislės, šuo gali patikrinti kvapą vėjyje, pėdsakus ant žemės, prieiti per kelis šimtus metrų ar arčiau, tačiau jis palaikys kontaktą ir pakviestas tuoj pat ateis. Jei šuo ateina ir nosimi paliečia ranką ar koją, tai tarsi žinutė: „Aš esu čia!“ Visada atkreipkite į tai dėmesį ir pagirkite.

Kaip to išmokyti? Pakviesti šunį komanda Čia arba Pas mane ir bėgti tolyn. Kai šuo prisiartina, sustoti ir priimti jį išskėstomis rankomis, pakartoti komandą ir liepti jam atsisėsti priešais arba šalia šeimininko kojos. Antrasis būdas: tuo metu, kai šuo nežiūri, pasislėpti ir tyliai pašaukti jį vardu, kad jis pradėtų ieškoti šeimininko. Suradus reikia linksmai pagirti ir pažaisti.

Dalytis medžioklės laimikiu mokoma prie ėdalo dubenėlio, su kauliuku arba tikru sumedžiotu gyvūnu. Nepriklausomai nuo amžiaus, šuo turi atiduoti grobį noriai, ramiai, be agresijos ir bandymų išplėšti jį iš rankų.

Šuniuko jokiu būdu negalima erzinti maistu. Niekada! Tai skatina baimę, agresiją ir norą gintis bei saugoti grobį. Tokios agresijos apraiškos niekaip nesusijusios su šuns medžioklės instinktais! Šuo, kuris saugo medžioklės grobį nuo šeimininko, dirbs tik sau. Šunys, kurie neleidžia prie medžioklės laimikio nei kitų šunų, nei žmogaus, įskaitant jo paties šeimininką, vaikystėje buvo erzinti maistu, o tai nieko gero nežada.

Kai šuniui įduotas skanėstas, šeimininkas turi jį paimti, palaikyti, o po to grąžinti šuniui, bet tik tuo atveju, jei šis ramiai laukė
Nuotrauka: Kataryna Šterna

Fiziologija

Šuniukas toliau auga. Jungiamieji audiniai ir kaulai tvirtėja, nors judesiai dar tebėra gana nerangūs. Jis mažiau miega ir aktyviau tyrinėja pasaulį. Jam reikia daugiau dėmesio, krūvio ir mokymo.

Dantys

Sukakus keturiems mėnesiams didelės veislės šuniukui bus pasikeitę visi priekiniai dantys ir pradės augti pirmieji krūminiai. Iltys pasikeis kiek vėliau, arčiau penkių mėnesių ribos.

Socializacija ir paklusnumas

Socializaciją reikia tęsti, bet dabar ją jau reikia sieti su paklusnumu. Neužtenka šuniukui vien pasiūlyti įvairių situacijų, triukšmo, bendravimo su žmonėmis ir kitais šunimis. Būtina aktyviai koreguoti elgesį ir kreipti jį į teisingas vėžes. Pavyzdžiui, jei šuniukas per daug priekabiauja prie kito šuns, reikia jį pašaukti atgal, liepti nurimti, įvykdyti kokią nors komandą, pavyzdžiui: Sėdėk.

Socializacija su kitais šunimis
Nuotrauka: Kataryna Šterna

Paklusnumo treniruotės

Nuoseklesnis dėmesys turėtų būti skiriamas keturių penkių mėnesių amžiaus šuniuko paklusnumo treniruotėms. Pagrindinių komandų mokymas jokiu būdu nepaveiks medžioklinio šuns instinktų ir savarankiškumo.

Pagrindinės komandos: Stop, Čia, Duok, Kontaktas.
Paklusnumo komandos: Sėdėk, Gulėk, Šalia, Vieta.

Kaip galima pastebėti, trūksta komandos Stovėk (Atsikelk) ir galbūt dar kai kurių kitų, bet mano asmeninė patirtis rodo, kad jų nereikia.

Paklusnumo komandų mokoma po 10–15 minučių kasdien skirtingose vietose: namuose, kieme, miške, parduotuvėje (pavyzdžiui, Depo galima įeiti su šunimi) ar gatvėje.

Darbo treniruotės

Turiu universalų paukštšunį ir pirmieji darbo bandymai bus surasti lauko paukštį su „pointu“ – nurodymu stovint. Todėl pirmieji du dalykai, kuriuos reikia parodyti paukštšuniui, yra paukščio paieška ir aportas.

Paukščių paieška

Treniruotėms galima naudoti gyvas putpeles, tačiau reikia pasirūpinti, kad paukštis nebūtų skriaudžiamas ir kad jis visą laiką būtų saugus. Be to, plintant paukščių gripui būtina atsižvelgti į įvairius gyvų paukščių naudojimo ribojimus.

Įprastomis sąlygomis, kai neplinta ligos, prie paukščio kojos atsargiai pririšama trijų metrų ilgio virvelė su ryškiaspalve juostele gale. Kad paukštis toli nenuskristų, galima pridėti nedidelę šakelę. Jį reikėtų padėti dideliame lauke. Pageidautina, kad tai būtų nušienauta pieva. Šuniuką galima paleisti ieškoti pririštą ilgu pavadžiu (10–15 metrų) siekiant užtikrinti, kad paukštis nenukentėtų.

Kai šuo pajunta kvapą ir pradeda artintis prie paukščio, jį reikia švelniai sustabdyti ir bandyti sustabdyti pozoje. Jei šuniukas neatsistoja į pozą, šeimininkas turi prieiti, ramiai paguldyti šunį ir paimti putpelę. Ją galima mestelėti į orą, kad šuo ją dar kartą surastų, arba nunešti į dėžutę iki kitos treniruotės. Paguldymas priešais sumedžiotą gyvūną ateityje privers šunį stovėti kuo ilgiau ir išmokys nepulti medžioklės laimikio. Tai ypač svarbu naudojant putpeles, kurias lengva pagauti. Vieną kartą tai leidus šuns pozą galima sugadinti ilgam laikui.

Aportavimas

Medžioklės laimikio atnešimas, arba aportavimas, yra sudėtingas komandų rinkinys. Keturių penkių mėnesių amžiuje galima pradėti mokyti atnešti aportą su pririštu paukščio sparnu ar žaislu. Naudojant darbinį aportą reikia reikalauti tikslaus vykdymo, o su žaislu galima žaisti, leisti šuniui numesti jį prie kojų, mėtyti ir pan.

Ką reiškia tiksliai atneštas aportas? Numestą ar rastą aportą reikia paimti dantimis, neišmetant atnešti, atsisėsti, laikyti, kol šeimininkas paims ir pasakys komandą Laisvai. Apie šio komplekso treniruotes rašysime kituose straipsniuose. Sėkmės jums!

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

Susiję straipsniai

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

LA.lv