Medžioklės reikmenys

Iš archyvo. Ekspansyviosios graižtvinių ginklų kulkos nebus įtrauktos į A kategoriją?0


Šoviniai su soft point kulkomis plastikiniu antgaliu
Šoviniai su soft point kulkomis plastikiniu antgaliu
Nuotrauka: Kataryna Šterna

Dar viena dokumento redakcija

Spalio viduryje svetainėje e-seimas.lrs.lt buvo publikuotas Policijos departamento sprendimas Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai, kuris sukėlė šaudymo sporto organizacijų atstovų pasipiktinimą ir didelį medžiotojų pasipiktinimą.

Spalio 20 d. įsigaliojusiame sprendime rašoma, kad ekspansyviosios kulkos, kurios plačiai naudojamos medžioklėje, įtraukiamos į A – karinių ginklų – kategoriją:

„1.4. ekspansyviosios kulkos (išskyrus atvejus, kai tokius šovinius ir kulkas medžioklei naudoja tam teisę turintys asmenys):
1.4.1. su įduba smaigalyje (HP, angl. hollow point);
1.4.2. skirtos ilgųjų šaunamųjų ginklų šoviniams su minkštesniu negu visa kulka smaigaliu (SP, angl. soft point);
1.4.3. su specialiomis įpjovomis smaigalyje (dum-dum);
1.4.4. cilindrinės kulkos plokščiu galu, skirtos šaudyti į taikinius (WC, angl. wad cutter);
1.4.5. turinčios specialių konstrukcinių detalių, didinančių kulkos deformaciją jai sutikus kliūtį;
1.4.6. vadinamosios R.I.P. (angl. Radically Invasive Projectile) kulkos, kurių pagrindą sudaro suspausti metalo milteliai (angl. frangible) ir kurios subyra atsitrenkusios į taikinį.“

Policijos departamento sprendimu, nuo šiol graižtviniams ginklams skirtas bet kokio tipo ekspansyviąsias kulkas draudžiama naudoti treniruotėse, prišaudant ginklus, varžybose ir apskritai ne medžioklėje, net įskaitant savanorių karines pratybas ir treniruotes.

Tokio pobūdžio amunicijos gabenimas Lietuvos teritorijoje ar per Lietuvą tranzitu vykstant į varžybas, pvz., Latvijoje ar Lenkijoje, būtų nusikaltimas.

Hollow point kulkos
Nuotrauka: Kataryna Šterna

Snaiperių ir tėvynės sargų nebereikia?

Seimo narys Arvydas Anušauskas savo feisbuko profilyje spalio 29 d. rašė: „OTM (Open Tip Match) arba HPBT (Hollow Point Boat Tail) kulkų gamybos technologija leido pagaminti daug kokybiškesnes kulkas, kurių taiklumas pagerėjo net iki 30 %. Todėl šio tipo šaudmenys pradėti naudoti šaudymo sporte. Ir ką jau čia slėpti – tai svarbu snaiperiams. Ne išimtis ir Lietuvos sportininkai (Lietuvos tolimojo šaudymo federacija), kurie pasiekė gerų rezultatų tarptautinėse varžybose naudodami šiuos šaudmenis.

Pažymėtina, kad šio tipo šaudmenų kulkos rikošetuoja su kur kas mažesniu efektu, o tai yra gana svarbu šaudymo varžybose, kalbant apie saugumą. Taip pat jos turi minkštą (švino) užpildą, dėl to pataikiusios į kietus paviršius (plieno taikinius) lengvai deformuojasi ir pilnai suyra. Dėl to šie šaudmenys yra saugesni. Šių šaudmenų priskyrimas A kategorijai nebeleidžia sportui naudoti tikslesnių kulkų ir iš esmės keičia sąlygas. Atimama galimybė konkuruoti tarptautinėje arenoje.

Paprašiau Policijos departamento ekspertų pateikti informaciją, kokie dar kriterijai lėmė šių šaudmenų įtraukimą į A kategorijos ginklų, priedėlių ir šaudmenų sąrašą bei kodėl taip abejingai žiūrima į pasekmes Lietuvos šaudymo sportui? Ir vėl neatskleisiu jokios paslapties – taiklusis šaudymas nėra pramoga. Tokių žmonių rengimas yra svarbus ir krašto apsaugai, į kurią galėtų ateiti parengti specialistai, o palikusieji karinę tarnybą taip toliau išlaikytų savo įgūdžius.“

Kur šios idėjos šaknys?

Lietuvos tolimojo šaudymo federacijos (LTŠF) vadovas Paulius Vilpišauskas irgi reiškė pasipiktinimą. „Šis sprendimas yra perdarytas iš gana seniai priimto dokumento, pabrėžiant du žodžius – „pistoletų“ ir „revolverių“. Taip, čia iš pradžių kalbėta apie ekspansyviųjų kulkų naudojimą su trumpavamzdžiais ginklais. Pistoletų ir revolverių ekspansyviosios kulkos buvo įtrauktos į A kategoriją, išskyrus atvejį, kai jos naudojamos medžioklėje, siekiant nutraukti sužeisto gyvūno kančias.

Kita priežastis buvo pusautomačio sportinio karabino atsiradimas Lietuvoje. Šiuo ginklu galima naudoti pistoleto šovinius. Ekspertų komisija negalėjo šio ginklo klasifikuoti, todėl buvo paskelbtas tarsi naujas sprendimas – dokumentas, kuris sukėlė tokį pasipiktinimą“, – aiškina P. Vilpišauskas.

Įvairūs šoviniai su soft point kulkomis švininiu antgaliu
Nuotrauka: Kataryna Šterna

LTŠF vadovo nuomone, minėtas Ginklų fondo įsakymas buvo pasirašytas maždaug 2012 metais. Šiemet Ginklų fondas buvo reorganizuotas. Dalis užduočių, įskaitant ekspertų komisijos veiklą, kuri apima ginklų, amunicijos, ginklų dalių ir ginklų klasifikaciją, buvo patikėta Policijos departamentui. „Deja, nė vienas šios ekspertų komisijos narys nėra nei medžiotojas, nei sportininkas.

Akivaizdu, kad kažkam atrodė labai patogu ir tinkama tiesiog išbraukti du žodžius ir neva sukurti naują dokumentą. Galbūt taip ir atsirado toks absurdiškas įsakymas, kuris, pirma, leidžia konkrečią amuniciją įtraukti į dvi kategorijas vienu metu. Antra, reiškia, kad ekspansyviųjų kulkų negalima naudoti nei treniruotėse, nei varžybose, nei ginklui prišaudyti, nei savanorių pratybose, nei sportiniam šaudymui su pistoletais ir revolveriais, nei su graižtviniais ginklais.

Bet kokias ekspansyviąsias kulkas pagal šį įsakymą būtų galima naudoti tik medžioklėje. Be to, įsakymo autoriai pamiršo, kad ekspansyviosios kulkos, skirtos trumpavamzdžiams ginklams, nėra tas pats, kas graižtvinių ginklų kulkos! Aišku, tikiuosi, kad tiesiog įvyko žmogiška klaida“, – sako P. Vilpišauskas.

LTŠF vadovas teigia susisiekęs su Policijos departamentu, kad jį pakonsultuotų, ir kvietė peržiūrėti minėtą dokumentą, atsižvelgiant į amunicijos naudojimo praktiką sporte, medžioklėje, treniruotėse ir kitoms reikmėms. „Antraip maždaug 10 tūkst. žmonių, jeigu ne daugiau, gali būti iš karto įkalinti, nes kas trečio medžiotojo ir šaudymo sportininko namuose bus vienokio ar kitokio tipo ekspansyviųjų kulkų“, – tvirtina P. Vilpišauskas.

LTŠF vadovas laiške ekspertų komisijai nurodė, kad minėto sprendimo 1.4 papunktis dabar nebepaaiškina, apie kokiems ginklams skirtą amuniciją kalbama. Be to, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme yra toks pats sakinys, iš kurio neišbraukti žodžiai „pistoletų ir revolverių“. Tai yra 3 straipsnio 5 punktas: „pistoletų ir revolverių šoviniai su ekspansyviosiomis kulkomis ir kulkos tokiems šoviniams, išskyrus atvejus, kai tokius šovinius ir kulkas medžioklei naudoja tam teisę turintys asmenys“.

„Laiške paprašiau Policijos departamento patikslinti spalio 19 d. išleistą sprendimą, įtraukiant į 1.4 papunktį žodžius „pistoletų ir revolverių“, nes tokio lygio dokumentas niekaip neturėtų prieštarauti aukštesniam valstybės įstatymui. Atsakymą gavome nedelsiant“, – atskleidžia P. Vilpišauskas.

Susiję straipsniai

Penktadienį, lapkričio 13 d., įvyko Policijos departamento posėdis, kuriame peržiūrėtas LTŠF siūlymas dėl naujojo sprendimo Nr. 5-IN-1 1.4 punkto apibrėžimo. „Po posėdžio Policijos departamento atstovas informavo LTŠF, kad sprendimo Nr. 5-IN-1 1.4 punkto formuluotė bus pakeista ir performuluota, ir nelies ilgųjų šaunamųjų ginklų“, – vos gavęs žinią savo feisbuko profilyje paskelbė P. Vilpišauskas.
Dėkojame Lietuvos policijai už konstruktyvų dialogą!

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose.

LA.lv