Patirtis

Estijoje rasta turbūt vilkų papjauta lūšis0

Nuotrauka: iš archyvo

Estijos medžiotojų asociacijos redakcija gavo medžiotojų informaciją, kad Urumarjos kaime gruodžio 16 d. rytą rasta nugaišusi lūšis.
Apie radinį pranešta paskambinus valstybiniu informaciniu telefonu. Į įvykio vietą atvyko Aplinkos inspekcijos atstovai ir kartu su vietos medžiotojais konstatavo, kad ant suaugusio lūšies patino kaklo ir stuburo gerai įžiūrimi lūžiai. Kitų traumų nepastebėta. Medžiotojai lūšies mirties kaltininkais laiko šioje teritorijoje gyvenančią tankią vilkų populiaciją.

Žinoma, kad ten, kur vilkų daug, jie neretai naikina savo konkurentes lūšis. Šiuo metu sunku spręsti, ar tokie atvejai gali lemti ir lūšių skaičiaus mažėjimą. Siekiant tai nustatyti reikia tolesnių tyrimų.

Latvijoje žalieji pasiekė lūšių medžioklės sustabdymą

Latvijos miškų tarnyba 2021–2022 m. medžioklės sezoną nenustatys leidžiamo lūšių sumedžiojimo limito ir neišduos lūšių medžioklės leidimų. Toks sprendimas susijęs su lūšies statuso pakeitimu, kurį po 13 tūkst. Latvijos gyventojų balsavimo internetu pasiūlė Aplinkos ir regionų vystymo ministerija.

Valstybinė miškų tarnyba yra medžioklę prižiūrinti institucija, į kurios kompetenciją įeina ir limituojamų medžiojamųjų rūšių sumedžiojimo limitų nustatymas. Latvijos medžioklės taisyklės nustato, kad lūšys yra limituojami medžiojamieji gyvūnai, ir tarnyba kiekvieną medžioklės sezoną turi nustatyti leidžiamą šių gyvūnų sumedžiojimo limitą.

Kadangi numatyta priimti Medžioklės taisyklių pakeitimus, kurie lūšį paskelbs itin saugoma rūšimi, Miškų tarnyba nusprendė šį medžioklės sezoną nenustatyti leidžiamo lūšių sumedžiojimo limito ir dėl to neišduoti lūšių medžioklės leidimų. Šiems pakeitimams prieštarauja medžiotojų organizacijos, bet kadangi šiemet Latvijoje vyks parlamento rinkimai, tai panašu į politinį sprendimą.

Susiję straipsniai

Šiuo metu Latvijos lūšių populiacija yra geriausios būklės per pastaruosius šimtą metų. Nuo įstojimo į Europos Sąjungą lūšių populiacija pagausėjo pusantro karto. Pernai leista sumedžioti apie 80 lūšių. Moksliniai duomenys nerodo, kad medžioklė kokiu nors būdu neigiamai atsilieptų lūšių populiacijai.

Prenumeruokite žurnalą Medžioklė iki 2022 m. pabaiga!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.