Patirtis

Dėl žiauraus elgesio su žvėreliais ant valstybės sienos su Baltarusija0

Ekrano nuotrauka

Tai klausimas, apie kurį nepriimta kalbėti. Nei valstybė, nei nevyriausybinės gamtosaugos organizacijos savo ataskaitose neužsimena, kiek briedžių, elnių, vilkų ir saugomų lūšių, jau nekalbant apie šernus ir kitus gyvūnus, žūsta spygliuotos vielos tvoroje prie valstybės sienos. Nacionalinis saugumas visų pirma! Dėl to nekyla jokių abejonių. Tačiau skubotai išvyniota spygliuota viela nėra išeitis šiuolaikinėje šalyje, todėl medžiotojų organizacija prisiėmė atsakomybę ir nusprendė iškelti nepatogią problemą ir ragina ieškoti kito sprendimo: statyti sieną iš kitokios medžiagos. taip pat įrengti laisvus išėjimus gyvūnams.

Lietuvos medžiotojų draugija išsiuntė laišką Aplinkos ministerijai su raginimu apsvarstyti galimybę kaip galima greičiau paraginti Vidaus reikalų ministerija (VRM) ir Valstybės sienos apsaugos tarnybą (VSAT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos esamą koncertinos tvorą Lietuvos pasienyje su Baltarusija atnaujinti, tvorą keičiant ją apatinėje dalyje iš koncertinos į gelžbetoninę ar metalinę, pavyzdžiui, kaip Lenkijoje (Žr. Lenkija pasienyje su Baltarusija pastatė 140 kilometrų ilgio tvorą (lrytas.lt) ), kad Lietuvoje nebūtų žiauraus elgesio su laukiniais gyvūnais.

LMD ragina ministerij reaguoti į skleidžiamą informacinę ataką

“Prašome reaguoti į skleidžiamą informacinę ataką Žr. https://youtu.be/rzJV4ROcKA0 ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Не для слабонервных: жертвы забора на белорусско-литовской границе. Vaizdo įrašas sulaukė 5 715 peržiūrų kanale Sputnik Беларусь,kas turi 19,3 tūkst. prenumeratorių.

Naudodamiesi proga atkreipiame dėmesį, kad palaikome VRM veiksmus statant laikiną fizinį barjerą iš koncertinos dabar, bet humanizuojant fizinį barjerą greitoje ateityje kaip tai planuojama Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo“.

Mūsų nuomone, koncerina dabar nesudarys grėsmes elninių žvėrių populiacijai, nes dėl įvairių perteklinių medžiotojams taikomų apribojimų Lietuvoje nesumedžiojamas visas elninių žvėrių limitas ne vieną dešimtmetį dėl ko daug elninių žvėrių žūsta autoavarijose sužalodami žmones.

Naudodamiesi proga atkreipiame dėmesį, kad fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo proga pasienyje turėtų būti įrengta telekomunikacijų infrastruktūra plačiajuosčiams internetui ir mobiliam ryšiui, kad pasienio su Baltarusija Lietuvos gyventojai būtų geriau integruoti į Lietuvos informacinę erdvę TV ir interneto priemonėmis.

Interneto ryšys reikalingas ir planuojamam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ 6.6.11. Pakeisti teisinį reglamentavimą, kad medžioklės ar žvejybos plotų naudotojai ir kiti gamtos išteklių naudotojai galėtų efektyviai įgyvendinti pareigą saugoti gamtos išteklius, o neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turėtų daugiau galių dalyvauti vykdant aplinkos apsaugos kontrolę ir būtų sudarytos teisinės prielaidos diegti skaitmeninius kontrolės metodus (2021 m. I ketv. 2022 m. IV ketv. AM Reguliacinis).”

Argumentuodamas organizacijos kreipimąsi, Asociacijos vadovas Gediminas Vaitiekūnas dalijosi patirtimi: “Jau montuojant tvorą ūkininkai žiemą vežioję koncertiną ir kitas medžiagas į pasienio ruožą pastebėjo, kad sniegas kruvinas nuo koncertina žvėreliams padarytų traumų. Esamas gyvūnų populiacijas migruojančias per sieną su Baltarusija koncetina turėjo pamažinti nežymiai, bet skubią koncerinos tvorą jau reikėtų planuoti keisti siena, kur nebūtų žiauraus elgesio su laukiniais gyvūnais kaip tai yra sienos konstrukcijose Lenkijoje, JAV ar Izraelyje.”

Atsiliepimą į Lietuvos medžiotojų draugijos kvietimą parengė Ramunė Jašinskaitė

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausioji specialistė raše:

“Atsakydami į Jūsų papildomą siūlymą ir siekdami stiprinti tarpusavio bendradarbiavimo galimybes (tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padalinių, medžiotojų būrelių ir pan.), atsižvelgdami į tai, kad su kai kuriais medžiotojų klubais (būreliais) pasienio užkardose buvo pasirašyti bendradarbiavimo planai (susitarimai) ir siekdami, kad bendradarbiavimas tarp pasienio užkardų apimtų kuo daugiau pasienio ruože veikiančių medžiotojų klubų/būrelių (jų narių), siūlytume, papildomai, kaip vieną iš bendradarbiavimo formų, apsvarstyti galimybę pasirašyti bendradarbiavo susitarimą tarp medžiotojus vienijančios organizacijos (siekiant aprėpti kuo platesnį medžiotojų klubų ar būrelių narių ratą) ir VSAT, kuriame galėtų būti detaliau aptariami bendradarbiavimo klausimai, susiję su tam tikrais įsipareigojimais, kaip pvz.:

1. Medžiotojų klubų (būrelių): operatyviu informacijos apsikeitimu ir perdavimu VSAT padaliniams apie rengiamą, daromą ar padarytą nusikaltimą ar administracinį teisės pažeidimą, asmenis, galimai užsiimančius neteisėta veikla ir pan.; galimybė apriboti medžioklę tam tikru metu tam tikroje teritorijoje, jeigu tuo metu būtų žinoma, kad tuose plotuose būtų vykdomos tam tikros pasienio operacijos, susijusios su valstybės sienos apsaugos užtikrinimu ir siekiant užtikrinti tiek pareigūnų, tiek kitų asmenų saugumą; užtikrinti pasienio teisinio režimo laikymąsi; galimybė VSAT padaliniams (atskiriems pareigūnams) operatyviai gauti informaciją iš pasienio ruože pasienio medžiotojų klubų naudojamų MMS kamerų ar kitų įrenginių, skirtų ne tik gyvūnijos stebėsenai, bet ir galimam neteisėtam asmenų judėjimui fiksuoti ir kt.;

2. VSAT padalinių – laiku informuoti medžiotojų atstovus apie aktų, reglamentuojančių valstybės sienos apsaugą, pasienio teisinį režimą pasienio ruože (valstybės sienos apsaugos zonoje ar kitose VSAT kontroliuojamose teritorijose pasikeitimus; nustatyta tvarka operatyviai teikti informaciją apie galimai vykdomą neteisėta veiklą, susijusią su medžioklės taisyklių pažeidimais, esant būtinumui, teikti pagalbą kovojant su neteisėta veikla užsiimančiais medžiotojais (brakonieriais) ir kt.;

Aptari kiti aktualūs klausimai.

Taip pat pažymime, kad tikslinga būtų, kad visi pasienio ruože veikiantys medžiotojų klubai (būreliai) pasirašytų bendradarbiavimo su pasienio užkardomis planus (susitarimus), o tam pagrindas būtų aukščiau minėtas susitarimas tarp medžiotojus vienijančios organizacijos ir VSAT.”

Detalesnius klausimus dėl tokios bendradarbiavimo formos galima aptarti darbine tvarka.

Išleistas naujas žurnalo numeris!

Susiję straipsniai

Žvėriena – žurnalo priedas, skirtas sumedžiotų gyvūnų apdorojimui

LA.lv