Patirtis

Atviras atsakymas LMŽD, dėl siūlymo integruotis į jos gretas, arba kodėl mums nepriimtinas šūkis „Viena partija – viena tiesa“0

LMŽD, savo 2023 m. vasario 17 d. valdybos sprendimu, paragino tris visuomenines organizacijas, t. y. Lietuvos medžiotojų sąjungą „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjungą ir Lietuvos medžiotojų draugiją, integruotis (o tiksliau – išnykti iš istorijos) į jos gretas, nes tik ji yra vienintelė galinga ir teisinga medžiotojus vienijanti visuomeninė organizacija Lietuvoje. Būtų gražu, jei nebūtų liūdna. Tokie rimti ketinimai, paskelbti spaudoje, tokia plati kampanija socialiniuose tinkluose – dar vienas viešas, didelis ir “riebus” PIARAS . Ir tai tik norint sukurti apgaulingą spektaklį medžiotojų bendruomenei, kurio tema: „ Štai mes kokie geri, mes siūlome, mes vienijame, mes, mes, mes…“

Gaila, bet, deja, nebuvo ir senokai nėra natūralaus bendravimo, žmogiškų pokalbių, susitikimų ir pasiūlymų gyvai, nėra bendrų ketinimų, yra tik išviešintas lozunginis kvietimas viešoje erdvėje, socialiniuose tinkluose. „Valio“ tolerancijai, pagarbai kitoms organizacijoms ir elementariam žmogiškumui.

Truputis istorijos. Siekti bendrų tikslų LMS „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų sąjungos LMŽD ragino nuolat. Buvome susitikę su tuometiniu LMŽD vadovu Broniumi Bradausku. Susitikime dalyvavo ir tuometinis Sūduvos medžiotojų sąjungos vadovas Paulius Uleckas. Nusprendėme įkurti medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų konfederaciją lygiomis teisėmis. Jos vadovu netgi nuspręsta išrinkti Bronių Bradauską. Deja, žodis „lygios“ užkirto kelią tolimesniam bet kokiam konfederacijos progresui. 2019 m. lapkričio mėn. 7 d., jau LMŽD pirmininko Jono Talmanto iniciatyva, penkios medžiotojus vienijančios organizacijos, t. y. LMŽD, Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjunga, Lietuvos medžiotojų sąjunga ir Lietuvos ginklų pirklių asociacija pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją. Deja, lygiai po dviejų savaičių dėl to pačio žodžio „lygios“ ji buvo grubiai sulaužyta ir turbūt suprantate kieno iniciatyva.

Kad ir dabar, LMS „Gamta“ arba Sūduvos medžiotojų sąjunga taip pat galėtų imtis iniciatyvos sukviesti visas medžiotojų klubus ir būrelius vienijančias visuomenines organizacijas, neutralioje aplinkoje, prie apvalaus stalo ir lygiomis sąlygomis diskusijai – „Medžiotojų vieta ateities bendruomenėje“. Tačiau ir vėl turime visai nesenos karčios patirties.

Praėjusiais metais, bandėme susodinti prie stalo medžiotojus kartu su žemės ir miškų savininkais ir pasiekti bendrą susitarimą. To iniciatorius buvo Nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas. Viskas vyko teigiama linkme. Įsitraukus į diskusijas LMŽD – viskas žlugo!

Kur problema? Problema pagarboje kitoms organizacijoms, paprastiems medžiotojams ir nenoras klausytis. Noras bendrauti ir pagarba turi būti NUOŠIRDI ir pastovi. Tai turi būti natūrali bendravimo forma, o ne ŠOU elementas. Kaip kitaip galima suprasti Jūsų direktoriaus Laimono Daukšos kalėdinius žeminimus, savo viešuose pasisakymuose, LMŽD skyrių renginiuose ir pan.. Nepagarba visur, matoma plika akimi. O kaip vertinti tokį faktą, kad po naujos LMŽD vadovybės išrinkimo, kitų medžiotojų vienijančių organizacijų net pavadinimai buvo išbraukti iš laidos „Tauro ragas“ ir internetinės svetainės “miške.lt”. Nenorime Jūsų nuvilti, bet tokia strategija nepasitvirtino, nes net ir po tokių „gražių“ žingsnių mažesnės organizacijos tapo dar labiau vertinamos, gerbiamos ir dar labiau stiprėja. Šių organizacijų išsilaikymui nereikia didelių pinigų. Jos savo lėšomis kuria šaudyklas (natūralias ir elektronines), mokymo centrus, kaip, beje, didžiąja dalimi ir Medžioklėtyros laboratoriją, kuriai LMŽD pritaikė „Krymo aneksijos scenarijų“ ir po kurio iškilo daugybė problemų.

Mūsų giliu įsitikinimu, mažesnė visuomeninė organizacija visada turės pranašumą prieš didelę, dėl visai suprantamų ir paprastų priežasčių. Čia žmonės vieningi, vieni kitus pažįsta, išsikristalizavę siekiai, norai ir tikslai. Sukurtos savitos tradicijos, vyksta pastovūs ir tradiciniai renginiai, labiau girdimas eilinio medžiotojo balsas. Yra labai gera patarlė „Mažas akmenėlis – didelį vežimą verčia“.

Aptarkime ir taip Jūsų mėgstamas temas kaip:

Tema Nr. 1. „Medžiotojų ruošimas“. Svarbi ir labai aktuali. Reikia įsiklausyti į natūralius žmonių atsiliepimus. Spėkit, kam medžiotojai sako: – Eikite tik TEN, jie tikrai gerai jus išmokys. Mes turime puikių, išsilavinusių dėstytojų komandas. Visų kursų dėstytojų komandos sudarytos mažiausiai iš 6 asmenų ir tai daroma dėl paprastos priežasties: žmogus negali būti ir biologas, ir ornitologas, ir ginklininkas, ir veterinaras, ir kinologas, ir aplinkosaugininkas ir t. t.. Jei save laikai visažiniu, vadinasi tavo žinios mažiau negu paviršutiniškos ir tu negali dėstyti. Šioje srityje tikrai su Jumis galime pasidalinti patirtimi, be jokių išankstinių sąlygų.

Aštri tema Nr. 2. „Priklausymo CIC – ui problema“. Kad ir kokie pasigyrimai iš LMŽD tribūnų skambėtų, bet, mūsų žiniomis, LMŽD neturi jokių rašytinių Lietuvos valstybės įgaliojimų atstovauti mūsų šalį, kaip ir neturi medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų rašytinių ar žodinių įgaliojimų atstovauti visą Lietuvos medžiotojų bendruomenę. Nors turbūt pakanka žinoti, kada ten LMŽD ten pateko. Ogi „šlovingais“ komunistiniais laikais. Ką tai reiškia? Žinote patys. Mes visi esame Lietuvos ir ES piliečiai ir prieš įstatymą lygūs visi.

Kitų organizacijų niekinimas ir žeminimas veda į niekur. Mes vis dar tikimės kad Jūsų gretose sudygs demokratijos ir pagarbos kitoms organizacijoms sėkla, nes labai jau nesinori, prieš visą Europą, žeminti savo kolegas. Be to manome, kad nereikėtų mojuoti lozungais – „Mes didžiausi“, nes viskas turi savybę baigtis. Skaitlingumas pasiekiamas daug kur pažeidžiant, demokratijos ir LR Konstitucijos 25, 26 ir 35 straipsniuose garantuotas žmogaus teises ir laisves, ypač pasirinkimo teisę priklausyti norimai visuomeninei organizacijai. Belieka viltis, kad jau ateina jaunoji karta ir tik laiko klausimas, kada ji pradės formuoti naują medžioklės politiką ir naują požiūrį į demokratiją. Stabdydami jų norus ir žlugdydami Konstitucijos garantuotas žmogaus teises, mes tik laikinai sustabdome vulkano išsiveržimą.

Mus stebina ir svetimų nuopelnų prisiėmimas. Švino naudojimas medžioklėje ir žvejyboje, A kategorijos ginklai ir šalies gynybos organizavimas, tai Lietuvos ginklų savininkų asociacijos, kurios vadovas Arūnas Marcinkevičius, o idėjinis vadovas – Nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas, kovos, pergalių ir pralaimėjimų laukas. LMS „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų sąjunga yra LGSA socialiniai partneriai. Jokiuose iš šių darbų, mes nematėme LMŽD dalyvavimo.

Ne mums teisti ar mokyti, tačiau, mūsų nuomone, teisingų organizacijų (su teisingomis vertybėmis) vadovai visada analizuoja priežastis, kodėl jų gretos staiga ėmė tirpti? Kokia psichologinė situacija ten, „apačioje“, tose bendruomenėse, kuriose medžioja eiliniai žmonės? Tuomet daro išvadas bei sprendimus, kurie situaciją pakeistų į visiems palankiausią pusę. Ir vargu ar problema išsispręs, mokant direktoriui didesnį negu ministro atlygį, eilinių medžiotojų sąskaita, ar nuperkant jam puikų džipą. Dėl to problema tik gilėja. Na, bet čia jau Jūsų organizacijos vertybių reikalas.

Lietuvoje yra 9 medžiotojus vienijančios visuomeninės organizacijos (draugijos). Pasiūlymas integruotis į LMŽD gretas tik trims organizacijoms turi aiškų tikslą toliau skaldyti medžiotojų bendruomenę.

Deja, mes nematome jokios veiklos, kur LMŽD yra pranašesnė už kitas medžiotojų organizacijas. Dėl to, LMŽD pasirinktas bendravimo su giminingomis organizacijomis būdas, tonas ir turinys, neskatina jokių bendradarbiavimo galimybių. Mes už bendradarbiavimą lygiateisiškumo pagrindais, už pagarbą, už bendrus renginius, už bendros politikos formavimą nepažeidžiant organizacijų identiteto. Todėl mums yra nepriimtinas bendradarbiavimas UAB – o principu.

Pripažįstame ir džiaugiamės, kad LMŽD yra labai daug puikių medžiotojų, mokslininkų, politikų, verslininkų, skyrių, būrelių ir klubų vadovų, su kuriais mes palaikome šiltus ir draugiškus santykius, organizuojame įvairius renginius, kartu medžiojame ir kalbamės prie apvalaus stalo be jokių priverstinių integracijų. Ir to niekas uždrausti negali. Ar gali?!

Susiję straipsniai

AČIŪ už kvietimą integruotis, bet… mes už laisvę rinktis ir vis dar tikime, kad medžiotojus susivienyti pavyks, bet tik ne siūlomomis „ šeimininko – tarno“ sąlygomis. Siūlome įkurti medžiotojus vienijančių organizacijų konsultacinę tarybą, kurioje visos organizacijos galėtų dalyvauti ir reikšti nuomones lygiomis teisėmis.
Pagarbiai,

LMS „Gamta„ prezidentas Raimondas Ribačiauskas

Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas Ramūnas Mažėtis

PRENUMERUOKITE Žurnalą kovo 1 d. iki 2023 metų pabaigos!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.