Patirtis

Agroeta.lt: Ar automobilis gali būti slėptuve tykojimo medžioklėse?0

Nuotauka: iš archyvo

Portale „Agroeta.lt“ Sulaikytas asmuo, medžiojęs iš automobilio“ pateikta informacija apie Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (GGAI) pareigūnų Kupiškio rajone sulaikytą medžiotoją, stirniną šovusį iš automobilio pro atidarytą langą. Pasak Panevėžio GGAI viršininką toks medžioklės būdas yra neetiškas, laikomas grubiu medžioklės taisyklių pažeidimu, nes palengvina ir pagreitina medžioklę.

Ar automobilis stovėjo, kaip priedanga, slėptuvė tykojimo medžioklėje, ar į žvėrį buvo šauta, prie jo privažiuojant ?

Gaila, kad iš pranešimo negalima suprasti, ar į žvėrį buvo šauta, prie jo privažiuojant, kas tik tuo atveju turėtų būti traktuojama, kaip grubus medžioklės taisyklių pažeidimas. Žvėrys pripratę prie transporto priemonių ir prie jų privažiuoti tikrai lengviau nei prisėlinti pėsčiomis. Tai, žinoma, blogai, nes dėl to daug gyvūnų žūsta, susiduriant su transporto priemonėmis keliuose. Tačiau, kai automobilių priviso daugiau nei žvėrių, to neišvengsi. Bet iš pateiktos neišsamios informacijos galima spėlioti, kad į žvėrį galėjo būti šauta ir iš stovinčio automobilio, kuris buvo panaudotas kaip priedanga, vietoj žvėrių tykojimo bokštelio.

Bent sovietmečiu taip žvėrių tykodavo gana daug šaulių. Kai kurie sėdynes įruošdavo ant visureigių stogų, buvo (o gal ir dabar yra) įsigudrinusių iš seno automobilio netgi sukonstruoti bokštelį, automobilį užkėlus ant pastolių. Jeigu automobilis medžioklės vietoje pastatomas prieš medžioklės pradžią ir žvėries tykojama, sėdint jame prie atviro lango, ar tai gali būti grubus medžioklės taisyklių pažeidimas? Automobilis juk nėra koks nors jaukas žvėrims, kad pagreitintų ir palengvintų medžioklę.

Priešingai, jis dvokia benzinu, dyzelinu, tepalais ar dar kažkuo, kas žvėris tik atbaido. Žinoma, turėdami tik tokią informaciją, mes galime tik spėlioti, tačiau jei stirninas buvo šautas iš stovinčio automobilio, medžiotojas neturėtų lengva ranka mokėti didžiules baudas, o teisybės ieškoti teismuose. O tas baudimas įspūdingas: medžiotojui gresia susimokėti nuo 600 iki 1700 eur. baudą, iš jo gali būti konfiskuotas brangus šautuvas su visais priedais ir netgi automobilis, kaip medžioklės priemonė, ir dar atimta teisė medžioti 2- 3 metus. Gerai, kad nors nepataikė į stirniną – bankrotas būtų garantuotas…

Kodėl aplinkybės verčia abejoti dėl grubaus medžioklės taisyklių pažeidimo?

Pažiūrėkime, ką apie transporto priemonių naudojimą medžioklėje kalba medžioklės taisyklės. III medžioklės taisyklių skyriuje ” Medžioklės įrankiai ir priemonės, medžioklės būdai ir terminai” teigiama, kad: ” Medžioklėje leidžiama naudoti šiuos įrankius ir priemones – sausumos ir vandens transporto priemones; stacionarius ir kilnojamus tykojimo bokštelius ir dirbtines priedangas, slėptuves”. Taigi, automobilis, kaip sausumos transporto priemonė, medžioklėje naudoti nedraudžiama, tačiau kaip ją galima naudoti? Ar stovintis automobilis negali būti ta dirbtine priedanga ar slėptuve? Apibūdinant tykojimo medžioklę rašoma:” kai medžiojamųjų gyvūnų laukiama tam skirtame medžioklės bokštelyje, slėptuvėje, valtyje, specialiai įrengtoje priedangoje ar be jos”. Ar tokia priedanga gali būti stovintis automobilis, nenurodoma, nors nurodoma, kad tokia priemone gali būti vandens transporto priemonė – valtis.

IX medžioklės taisyklių skyriuje “Su medžiokle susijusi draudžiama veikla” teigiama: “Draudžiama – medžioti draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais; iš transporto priemonių, taip pat vaikant ar transporto priemonėmis numušant medžiojamuosius gyvūnus; iš judančių vandens transporto priemonių, varomų varikliu;” III medžioklės taisyklių skyriuje taip pat nurodoma, kad:” Medžioti leidžiama … sėlinant- vandens paukščius, bebrus, ondatras leidžiama medžioti iriantis (ne motorine) valtimi”. (O kaip būtų vertinama, jei valtyje esant neveikiančiam varikliui būtų iriamasi irklais?).

Nuostatos medžioklės taisyklėse turėtų būti suformuluotos labai aiškiai ir tiksliai.

Kai ir padariusiems klaidas medžiotojams, ir brakonieriams skiriamos tos pačios nežinia kuo remiantis nustatytos didelės baudos ir sunaikinto gyvūno įkainiai, medžioklės taisyklės turėtų būti suformuluotos labai tiksliai ir aiškiai, kad jų skirtingai interpretuoti negalėtų nei medžiotojai, nei aplinkosaugos pareigūnai bei teisėjai.

Susiję straipsniai

Ką mes turime šiuo atveju su automobiliais? Dėl vandens transporto naudojimo medžioklėje daugiau ar mažiau aišku. Aiškiai įvardyta, kad tūnodamas valtyje gali laukti medžioklės objekto tykojimo medžioklėje, o sėlinant gali šaudyti iš irklais varomos valties. Su sausumos transporto priemonėmis yra daug neaiškumų. Skaityti toliau

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv