Patirtis

10 ginklo saugos įsakymų0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Šie dešimt įsakymų turėtų būti įkalti į atmintį visiems laikams. Jie nustato elgesį su šaunamuoju ginklu, nesvarbu – kur ir kada. Juos privaloma atsiminti miške, šaudykloje, namuose. Šiuos dešimt įsakymų prieš 200 metų sukūrė kompanijos Remington įkūrėjas Eliphaletas Remingtonas. Remington, nuo 2016 metų tapusi ginklų ir amunicijos gamintojų lydere, rekomenduoja laikytis savo įkūrėjo ginklo naudojimo saugos taisyklių, kurios aktualios ir po dviejų šimtmečių.

1. Visada laikyk ginklo vamzdį saugia kryptimi.

Ši sąlyga yra ir mūsų Medžioklės taisyklių reikalavimų pagrindas – įdedant ir išimant šovinį ginklo vamzdis turi būti nukreiptas į viršų arba apačią. Situacijų būna įvairių ir nenumatomų, todėl saugiausia, kai vamzdis niekada neatsuktas į žmones, transporto priemones, namus ir t. t.

2. Kai ginklo nenaudoji, jame neturi būti užtaiso.

Šis principas aiškiai įrašytas mūsų teisės aktuose, reglamentuojančiuose ginklų apyvartą. Ši sąlyga leidžia išvengti situacijos, kai paimi ginklą galvodamas, kad jis neužtaisytas, bet šis netikėtai iššauna. Būtent todėl, kad nesilaikoma šios taisyklės, įvyksta daug nelaimių.

Nuotrauka: Kataryna Šterna

3. Niekada nepasitikėk ginklo saugikliu.

Šiais laikais kuriami vis patikimesni saugikliai, kuriais užsukamas skiltuvas, ir iš principo, kol jis neužsuktas, ginklas iššauti negali. Vis dėlto apyvartoje vis dar daug ginklų su senesnėmis, dviejų pakopų saugos sistemomis. Technika lieka technika, todėl saugiausias yra neužtaisytas ginklas.

4. Taikinys turi būti aiškiai matomas, ir reikia žinoti, kas yra už taikinio.

Jokiu būdu nei miške, nei šaudykloje negalima šauti tiesiog taikinio link, manant, kad galbūt pataikysi. Reikia aiškiai matyti taikinį ir žinoti, kad už jo nėra nei namo, nei gyvulių, nei žmonių. Tai reiškia, kad reikia pasirinkti saugų šūvio kampą ir kryptį.

5. Naudok ginklui tinkamą amuniciją.

Tai reiškia ne tik tinkamos amunicijos pasirinkimą, bet ir žinojimą, kaip kulka skrieja. Ginklą reikia prišaudyti, nes skirtinga amunicija lekia skirtingai, ir tai ypač tinka kalbant apie graižtvinius ginklus. Taip pat negalima naudoti didesnio užtaiso amunicijos, nei numatyta konkrečiam ginklui, pavyzdžiui, lygiavamzdžiui, kuriuo skirta šaudyti 70 mm šoviniais, negalima naudoti 76 mm šovinių. Tas pats tinka kalbant ir apie švininę, ir apie bešvinę amuniciją. Bešvinių šratų lygiavamzdžiams su pilnais droseliais naudoti negalima.

6. Jeigu ginklas neiššauna nuspaudus nuleistuką, elkis su ginklu atsargiai.

Ir šis principas įtvirtintas Medžioklės taisyklėse, kurios numato, kad jeigu iššauti nepavyko, ginklą leidžiama atidaryti ne anksčiau kaip po 8 sekundžių. Tai reiškia, kad jo negalima iš karto atidaryti, taip pat jokiu būdu nesistenkite žiūrėti į vamzdžio vidų – vis tiek ten nieko nepamatysite!

7. Šaudykloje visada naudok akių ir ausų apsaugos priemones.

Klausos susigrąžinti neįmanoma, o prie šūvio garso priprasite tik tada, kai apkursite. Todėl ne tik šaudykloje, bet ir medžioklėje, jeigu nenaudojamas duslintuvas, reikėtų naudoti klausos apsaugos priemones. Idealiu atveju šaudykloje reikėtų ir akis apsaugoti apsauginiais akiniais.

Nuotrauka: Kataryna Šterna

8. Visada prieš šaudamas įsitikink, kad vamzdyje nėra kliūčių.

Tai ypač svarbu naudojant lygiavamzdžius, bet reikia atkreipti dėmesį ir tada, kai rankose karabinas. Kaskart, kai ginklas įkrenta į smėlį, purvą ar sniegą, reikia patikrinti vamzdį. Taip pat išėmus ginklą iš seifo reikia užmesti akį, ar viskas gerai. Jeigu vamzdyje yra kliūčių, šaunant jis gali sprogti, sunkiai sužeisdamas ginklo naudotoją.

9. Niekada ginkle nieko neperdarinėk, atidžiai jį prižiūrėk.

Nesuprantant negalima pačiam ko nors reguliuoti, pertaisyti ar gerinti ginklo mechanizmo, nebent tai numato jo specifikacijos. Tai gali sukelti nelaimingų atsitikimų.

10. Išmanyk savo ginklo mechanines savybes ir naudojimo reikalavimus.

Susiję straipsniai

Nusipirkus ginklą iš karto reikėtų eiti į šaudyklą, kad suprastumėte, kaip su juo elgtis. Pavojinga, jeigu medžioklėje kas nors nežino, kaip ginklą sudėti ir išardyti, nė nekalbant apie naudojimą. Dėl tokio neatsakingumo įvyksta nemažai nelaimių.

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose.

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.