Patirtis

Žąsų rudeninė sankaupa Žuvinto ežere stebina neregėtu kiekiu!0

Nuotrauka: VSTT

Žuvinto ežere ekologai šiomis dienomis suskaičiavo beveik devynis tūkstančius septynis šimtus apsistojusių pilkųjų žąsų. Dar kažkiek jų nakvoja kituose Žuvinto biosferos rezervato ežeruose – Amalve, Žaltytyje, tad netenka abejoti – pilkųjų žąsų sankaupa šioje saugomoje teritorijoje pasiekė ir viršija dešimtį tūkstančių paukščių.

Ne taip paprasta suskaičiuoti tokią gausybę paukščių. Žąsų būriai skaičiuojami, kai išskrenda ryte maitintis į laukus. Tai prasideda prieš patekant saulei, ir jei ežero neužkloja rūkas, vienas po kito į visas puses kylančius paukščių būrius įmanoma suskaičiuoti. Žuvinto ežere migruojančių paukščių sankaupos skaičiuojamos nuo 1990 metų, tad Žuvinto biosferos rezervate sukaupta daug informacijos apie žąsų gausos pokyčius.

Pilkųjų žąsų rudeninės sankaupos Žuvinto ežere auga visą rugsėjį, kol paukščiai susimaišo į bendrus būrius su spalį atskridusiomis kitomis, šiaurinėmis žąsų rūšimis – baltakaktėmis, tundrinėmis, želmeninėmis.

Pasak Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos ekologo Arūno Pranaičio, šios rūšies, dar taip neseniai buvusios saugomų rūšių – Raudonosios knygos, sąrašuose ypač spartus gausėjimas verčia stebėtis. Žuvinte pilkosios žąsys ėmė telktis maždaug prieš dvidešimt penkis metus, iš pradžių jų sankaupos siekdavo penkis šimtus paukščių, nuo 2002 metų – nuo tūkstančio iki dviejų. Prieš penkis metus, 2017 m. pilkųjų žąsų skaičius priartėjo prie trijų tūkstančių, o pernai pasiekė šešis. Tad per dešimtį metų šių paukščių rudeninės sankaupos Žuvinte išaugo penkis kartus. Šaltinis čia.

Pagal Birdlife ir Europos aplinkos agentūros paskelbtus duomenis pilkųjų žąsų veisimosi populiacijos dydis yra 197 000–344 000 porų, o veisimosi arealas 942000 kvadratinių kilometrų ES-27. Perėjimo tendencija didėja trumpuoju laikotarpiu ir didėja ilguoju laikotarpiu. Anser anserio populiacijos dydis žiemą Europoje yra 798000–1110000 indivydų.
Anser anser populiacijos būklė ES buvo įvertinta kaip saugi.

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

Susiję straipsniai

Prenumeruokite žurnalą tiesiogiai internetu!

LA.lv