Patirtis

VSTT siūlo sumedžioti 205 vilkus0

Nuotrauka: Darius Babelis

Nuotraukos autorius Darius Babelis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateikė savo pasiūlymą, pagrįstą mokslinių tyrimų rezultatais.

DĖL VILKŲ SUMEDŽIOJIMO PER 2021-2022 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) susipažino su pateiktu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl vilkų sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ projektu (toliau – Projektas).

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos atliktų 2020-2021 m. sumedžiotų vilkų tyrimų apibendrintais rezultatais nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje gyveno ne mažiau kaip 63 jauniklius vedusios vilkų šeimos.

Vilko apsaugos plano 36.4 papunktyje nustatyta, kad jeigu vilkų yra daugiau kaip 62 šeimos (visa populiacija 500 ar daugiau individų žiemos pabaigoje), populiacijos naudojimas planuojamas taip, kad būtų užtikrintas jos tolygus sumažinimas ir išlaikymas 32–62 šeimų ribose. Nustatomas sumedžiojimo limitas, lygus metiniam prognozuojamam populiacijos prieaugiui, kuris apskaičiuojamas nustatytą besiveisiančių šeimų skaičių padauginant iš 3,25 (vidutinio jauniklių skaičiaus vadoje rudenį, įvertinant natūralų mirtingumą) arba didesnis.

Susiję straipsniai

Įvertinus tai, kad nustatyta tik 1 vilkų šeima daugiau už Vilko apsaugos plano 36.4 papunktyje nustatyta 62 šeimų ribą, Tarnybos nuomone, nustatant sumedžiojimo limitą, metinio prognozuojamo populiacijos prieaugio 3,25 keisti nesiūlome. Projektą siūlome tikslinti ir nustatyti 205 vilkų sumedžiojimo per 2021-2022 m. medžioklės sezoną limitą.

Direktorius Albertas Stanislovaitis

Šiandien paskutinė diena pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl vilkų limito projekto!

ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv