Patirtis

Vilkų medžioklės limitų niekas nedidina nuo 2018 metų0

Nuotrauka: unsplash.com

Kas yra vilkų limytas? Dauguma sakys, kad tiek žvėrių leidžiama sumedžioti einamuoju medžioklės sezonu. Pasirodo, kad ne.

Vilkų limitas yra moksliškai pagrįstas ir nera didintas nuo 2018 metų. Jį tik perskaičiuoja atsižvelgdami į augančią vilkų populiaciją. T.y. limitas visus tuos metus buvo lygus vilkų šeimų skaičiui, padaugintam iš koeficiento 3,25. 2021 metais medžiojo netgi mažiau, nei buvo galima.

Taigi, vilkų medžioklės limitas ne didinamas, o tik perskaičiuojamas, atsižvelgiant į einamaisiais metais suskaičiuotą vilkų šeimų kiekį:

2018 metai – nustatytos 34 vilkų šeimos. Dauginame iš 3,25 ir gauname 110 vilkų medžioklės limitą.
2019 metai – nustatytos 37 vilkų šeimos. Dauginame iš 3,25 ir gauname 120 vilkų medžioklės limitą.
2020 metai – nustatytos 54 vilkų šeimos. Dauginame iš 3,25 ir gauname 175 vilkų medžioklės limitą.
2021 metai – nustatytos 63 vilkų šeimos. Dauginame iš 3,25 ir gauname 204 vilkų medžioklės limitą. S. Gentvilo ministerija patvirtino tik 190 vilkų limitą, nors neturėjo tam teisės – pažeistos Vilko apsaugos plano nuostatos.

Sumedžioti vilkai

2022 – nustatytos 87 vilkų šeimos. Dauginame iš 3,25 ir gauname 282 vilkų medžioklės limitą. Kadangi vilkų šeimų skaičius ženkliai viršijo Vilko apsaugos plane nustatytą 62 šeimų arba 500 vilkų (perskaičiavus pagal švedišką metodiką) skaičių, turėjo būti mažinamas vilkų šeimų skaičius – tą Aplinkos ministerija ignoravo.

Taigi, kuomet Aplinkos ministerijos atstovai kalba apie vilkų medžioklės limito didinimą, kaip taisyklė turima omeny medžioklės limito perskaičiavimas atsižvelgiant į išaugusią vilkų populiaciją. Ar medžiojo 110 vilkų 2018 metais, ar 282 vilkus 2023 metais – tai vienas ir tas pats limito skaičiavimas, kuris lygus vilkų šeimų skaičius padaugintas iš 3,25 koeficiento. Rezultatas kasmet vis didesnis ne todėl, kad didino limito koeficientus, o todėl, kad stipriai auga vilkų populiacija.

Svarbiausia, kad nėra laikomasi Vilko apsaugos plano pagrindinio tikslo: 40. Pagrindinis ilgalaikis vilkų populiacijos valdymo ir apsaugos tikslas – užtikrinti palankią vilko rūšies, atliekančios savo ekologinį vaidmenį natūraliose buveinėse, apsaugos būklę, kartu išsaugant maksimaliai taikų šių plėšrūnų sambūvį su žmogumi, išlaikant vilkų populiaciją 31–62 besiveisiančių šeimų (bendras populiacijos individų skaičius 250–500 individų) ribose, kasmet vertinant, kaip laikomasi šio tikslo planuojant vilkų populiacijos naudojimą atsižvelgiant į vilkų populiacijos būklės stebėsenos duomenis ir į ūkiniams gyvūnams daromos žalos mastą.

Susiję straipsniai

Vilkų populiacija pernai siekė minimum 87 šeimas. Aplinkos ministerija net neketina reguliuoti vilkų populiaciją iki Vilko apsaugos plane numatytos 62 šeimų ribos.

Tekstas: gamtosaugos aktyvistas Žydrūnas Juozapavičius

Naująjį žurnalo numerį jau galima įsigyti spaudos vietose ir internete!

LA.lv