Patirtis

Vilkės plėšikavimą sustabdė Skaistgirio medžiotojai0

Nuotrauka: unsplash.com

Šaltinis: Ūkininko patarėjas

Nuo praėjusių metų pabaigos per Joniškio rajono kaimus eina garsas apie tai vienur, tai kitur gyventojų kiemuose dingusius prie grandinės pririštus šunis. Kai Vaineikių, Daunoriškės ir Bertaučių, Lankaičių kaimuose gyventojai savo kiemuose rado tik savo keturkojų sargų kūnų likučius, ėmė skambinti pavojaus varpais, kad į kaimus medžioti traukia ne kas kitas, o vilkai.

Į rajoną galimai žmonių kiemuose plėšikaujančio ir šunis pjaunančio vilko pėdsakais pasekti buvo atvykęs Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkas, stambiųjų plėšrūnų tyrinėtojas, asociacijos Ekosistemų apsaugos centro vadovas Petras Adeikis, vienareikšmiškai teigęs, kad toks plėšrūnas yra sergantis, nuo šeimos atskirtas, jei negali susimedžioti sau grobio, ir jį būtina eliminuoti iš ekosistemos.

Su šia užduotimi susidorojo Beržynės medžiotojų būrelio Skaistgirio grupės medžiotojai. Rajono kaimų ir vienkiemių gyventojai gali lengviau atsikvėpti – augintiniai kiemuose turėtų būti saugūs.

Beržynės medžiotojų būrelio nuotraukoje: Beržynės būrelio Skaistgirio medžiotojų grupė po sėkmingos vilkės medžioklės. Iš kairės stovi medžiotojai Sigitas Čereška, Skaistgirio grupės medžiotojų vadovas Vytautas Staškus, Rimantas Radvilas, priekyje klūpi medžioklės karalius Artūras Čereška su savo sumedžiota vilke.
Nuotrauka: ukininkopatarejas.lt

Šviežius pėdsakus aptiko medkirčiai

Visa bendruomenė sutelkta stebėti situaciją. Dažnai šį vilką pastebėdavo netgi mašinų vairuotojai, matydami, kaip jis dienos metu ristele kerta Joniškio – Žagarės plentą, migruodamas tarp Daunoravos miško ir Beržynės, netgi užsukdavo ir į Maldenių mišką. Viena iš paskutiniųjų kiemuose medžiojančio vilko auka tapo augintinis Dvelaičių kaime.

Sekmadienį, vasario 11 dieną, Lankaičių krūmuose netoli Skaistgirio miestelio darbininkai gaminosi malkas ir prieš pat pietus pastebėjo šviežias vilko pėdas. Papietavę darbininkai grįžo į savo darbo vietą ir pamatė ant sniego kraujuotas vilko pėdas – suprato, kad plėšrūnas visai neseniai kažin ką sudraskė. Su tokiais įtarimais vienas iš darbininkų paskambino kitoje plento pusėje gyvenančiam medžiotojui Viktorui Maižiui, o jis susisiekė su Beržynės būrelio Skaistgirio medžiotojų grupės vadovu Vytautu Staškumi.

Medžioklė organizuota akimirksniu

Labai greitai medžiotojų grupės vadovas susisiekė su medžiotojais skaistgiriečiais Alvydu Šiaučiūnu, Rimantu Radvilu, Sigitu Čereška, Artūru Čereška. Visi išvardinti medžiotojai su ginklais 15 valandą jau rinkosi prie Lankaičių krūmų. Čia, užsipildę medžioklės lapus ir išklausę saugaus elgesio taisykles medžiojant krūmuose, medžioklės vadovo buvo sustatyti į strategiškai tinkamas vietas, kur vilkas, varomas iš krūmų, turėjo bėgti. Viktoras Maižius sutiko tapti varovu. Varymas prasidėjo nuo Skaistgirio miestelio uolyno tvenkinių pusės – Lankaičių krūmai susideda iš dviejų dalių, kuriuos dalija proskyna.

Trečias šūvisbuvo mirtinas

Pradėjus varymą, garsiai šūkaujant vilkui nieko kito neliko, tik sprukti iš krūmų. Pirmiausia vilkas taikėsi bėgti į Beržynės mišką, bet, pamatęs medžiotoją, grįžo atgal į krūmus, bet čia varovo garsai plėšrūną dar labiau speitė į kampą. Tada vilkas pagal kanalą nutarė sprukti į Daunoravos mišką. Bet čia buvo paleistos trys Artūro Čereškos graižtvinio šautuvo kulkos. Antrasis šūvis vilką sužeidė, o trečiasis šūvis vilko patelei buvo mirtinas. Apie taiklų šūvį ir sumedžiotą, sprendė medžiotojai, 7–8 metų vilko patelę Artūras Čereška informavo medžioklės vadovą Vytautą Staškų, Beržynės būrelio vadovą Laimį Bubelį ir visas reikalingas tarnybas.

Artūras medžioja nuo 2008 metų. Tai pirmas toks trofėjus medžiotojo kolekcijoje. Išdirbtas vilkės kailis ir jos kaukolė papuoš medžiotojo trofėjų kolekciją. Tokį trofėjų savo kolekcijoje turi ir Artūro tėtis Sigitas.

Plėšikavimo sėkmę vilkui lemia aštri uoslė, išlavėjusi klausa, puikus regėjimas ir neapsakomas budrumas.

Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Lietuvoje gyvena apie 100 vilkų šeimų. Tai gerokai daugiau, nei leidžia vilko apsaugos plane numatyta maksimali populiacija – 62 šeimos. Aplinkos ministro įsakymu nuo 2023 metų spalio iki 2024 metų vasario pabaigos leista sumedžioti 341 vilką.

Įsigykite naujausią žurnalo numerį internetu!

Susiję straipsniai

Naujasis priedas. Medžioklės ginklai ir šaudymas

LA.lv