Patirtis

Ukininko atviras laiškas atsakingoms institucijoms0

Laiškas išsiųstas: Aplinkos apsaugos agentūrai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams, Lietuvos avių augintojų asociacijai

Dėl vilkų daromos žalos

2024 m. balandžio 5 d. Stebulių kaime, Lazdijų rajone, vilkas užpuolė 2 ūkininkams priklausančias avis. Užpuolimo metu buvo sudraskytos 4 avys, taip pat daug avių buvo sužalota. Vilko neatbaidė nei 1,23 m. elektrinis tinklas, skirtas apsaugai nuo vilkų, nei kieme esanti jutiminė šviesa, nei tvarte uždegta šviesa. Žiaurus vilko užpuolimas buvo nufilmuotas tvarte esančia kamera. Minėtą dieną, kiek žinoma, vilkas užpuolė ir netoli Stebulių esančiose apylinkėse gyventojų auginamus šunis.

Kadangi esame atsakingi gyvulių augintojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kreipėmės į Lazdijų rajono savivaldybę ir kitas institucijas, kad inicijuotų leidimo paimti vilką iš gamtos išėmimą. Nors nukentėjo 2 ūkininkai, tačiau leidimas nebuvo išduotas. Reikia džiaugtis arba apgailestauti, tačiau kelių dienų bėgyje vilkas vėl užpuolė toje pačioje seniūnijoje esančius gyvulius
ir Lazdijų rajono savivaldybė pakartotinai kreipėsi dėl leidimo išdavimo.

Leidimas paimti vilką iš gamtos išduotas po mėnesio ir 5 dienų. Manau, kad toks delsimas išduoti leidimą yra nelogiškas. Po tiek laiko probleminis vilkas gali būti jau tikrai labai toli. Taip pat būtina pažymėti, kad sumedžioti vilką priskirtas vienas medžiotojų būrelis. Medžiojant negalima naudoti šviesos šaltinio, negalima vilioti vilko nei elektroniniais prietaisais, nei kritusių gyvulių likučiais… O ką kalbėti kada kaimelio centre, ūkiniame pastate užpuolamos avys…

Būtinas budėjimas, tačiau kas iš medžiotojų yra suinteresuoti budėti. Be to, budėjimas tik šviesiu paros metu, kada vilkai tikrai neateina. Sumedžioti vilką nėra taip paprasta, medžiotojų būrelis turi įdėti pastangų, turi turėti noro sumedžioti. O tas noras dingsta, kai sumedžiojus vilką dar reikia atlikti daug formalumų (kaip pvz išimti vilko gimdą ir siųsti…). Visa esmė, dėl ko yra rašomas šis raštas, kad galiausiai yra gaunamas leidimas, o tada medžioti medžiotojai gali tik dienos metu. Institucijos guodžia duodami leidimą iš kurio naudos tikriausiai bus mažai, nes probleminis vilkas po mėnesio laiko gali būti labai toli ir sumedžioti būtent jį misija neįmanoma.

Gal galite paaiškinti, kaip tuomet turėtų veikti probleminio vilko išėmimas?

Suprantu, kad vadovaujamasi teisės aktais, tačiau juos būtina keisti. Siūlau apsvarstyti tokius
siūlymus:

1. Kad leidimai būtų išduoti iš karto po įvykio, kuriuo padaroma žala, kaip pvz., mano atveju įžūlus vilkas eina į tvartą peršokęs per elektrinius tinklus, nežiūri net uždegtos šviesos ar juo labiau jutiminės šviesos, sudrasko gyvulius, kitus sužeidžia. Ką kalbėti, kad tai kaimo centras.

2. Turi būti sukurtos medžiotojų grupės ar to rajono, ar apskritai Lietuvos mastu, kurie gavus skubų leidimą iš karto reaguotų ir jiems yra suteiktas leidimas medžioti naktį pasišviečiant, kad būtų galima palikti kritusius gyvulius dėl jauko, nes kaip žinia vilkas grįžta į tą vietą, kurioje medžiojo, taigi taip būtų tikimybė sumedžioti būtent tą probleminį vilką.

3. Taip pat reikia nepamiršti medžiotojams ar sukurtai specialiai medžiotojų grupei kompensuoti už probleminio vilko medžiojimą ir atliktą darbą, nes tai nėra paprasta medžioklė, tam reikia ir žinių ir įdėti pastangų budint. Jeigu būtų atsižvelgta į šiuos siūlymus, manau, kad taip medžiojant būtų vėl gražinama baimė vilkams artintis prie gyvenviečių ir ūkinių gyvūnų, nes dabar nustatytas bendras limitas nebuvo išnaudotas, o iš genetinių tyrimų matome kiek yra pagausėjusi vilkų populiacija. Dabar net neišmedžiotas skaičiuojamas metinis prieaugis. Vilkai turi maitintis laukiniais gyvūnais ir stengtis juos gaudyti, o ne rinktis lengvą grobį, ūkinius gyvulius.

Atrodo visi žino ko trūksta teisės aktuose kalbant apie vilkų populiacijos reguliavimą, bet kažkodėl vis tiek išduodami leidimai (praėjus daug laiko) arba jie visiškai neišduodami. Nors ir išduotas leidimas, tačiau vistiek maža galimybė sumedžioti būtent tą probleminį vilką. Šis raštas siunčiamas daugeliui suinteresuotų institucijų, kurių bendras tikslas – išaugoti gyvulius sveikus, sumažinti žalą ir turėti miškuose vilkus, kurie bijo žmogaus ir nesiartina prie sodybų
ar juolabiau neina į ūkinius pastatus. Kodėl negalima visiems sutarti dėl tinkamo ir efektyvaus probleminių vilkų medžiojimo? Šiuo metu leidimo medžioti probleminį vilką, praėjus geram mėnesiui, išdavimas tai visiškai nelogiškas ir neveikiantis. Net turint leidimą to pačio būrelio teritorijoje, o nuo mano ūkio už kilometro, vėl buvo sudraskytos 6 avys ir vilkas nebuvo sumedžiotas iki šiol. O Lazdijų rajone išduotas dar vienas leidimas medžioti antrą probleminį vilką, kitam medžiotojų būreliui. Būtina priimti sprendimus, nes gyvulininkystė ir taip traukiasi, o avininkystė
paliekama sudraskyti vilkams, kas mums tikrai skaudu, kai tiek metų įdėtos pastangos avių auginime.
O leidimo išdavimas, kai ūkis yra nukentėjęs nuo vilkų, maža paguoda.

Prašymą dėl leidimo išimti vilką iš gamtos buvau siuntęs suinteresuotoms institucijoms, tuo pačiu prašiau peržiūrėti teisės aktus, koreguojant nuostatas dėl leidimo išdavimo, žalos kompensavimo taisykles, kurios nebuvo keistos ir tokia pati žala skaičiuojama 5 metus, taip pat prašiau atkreipti dėmesį į augantį vilkų skaičių, jų daromą žalą, jų drąsą eiti į kiemus, tvartus, ir inicijuoti sprendimus dėl probleminių vilkų skaičiaus sumažinimo, nes tik imantis veiksmų prieš
probleminius vilkus, būtų suformuotas kitoks vilkų elgesys, atgrasoma nuo ėjimo prie žmonių gyvenamųjų vietų, auginamų gyvūnų.

Tenka apgailestauti, tačiau iš institucijų buvo gautas (o iš kai kurių net negautas) atsakymas, kad Jūsų prašymą išnagrinės atsakinga institucija. Tačiau jokių veiksmų nebuvo imtasi, ir toliau problemos dėl vilkų nėra sprendžiamos. Aišku skaitydami šį raštą galite turėti minčių pasiūlyti užsidaryti avis, arba netgi pasiūlyti apsisaugoti neplautais drabužiais ar šlapimu (tokių pasiūlymų jau sulaukiau iš medžioklės žinovo Lazdijų rajone), tačiau noriu pažymėti, kad esu vienas iš pirmųjų pasinaudojęs galimybėmis apsisaugoti nuo vilkų, tačiau kaip matote iš mano rašto, ši apsauga
nepadėjo. Prašau Jūsų nelikti abejingais ir svarstyti teisės aktų pakeitimus, nes visi aiškiai matome, kad šiuo metu yra didelės problemos dėl vilkų daromos žalos.

Tikiuosi Jūsų bendradarbiavimo ir supratingumo. Ūkininkas Mantas Jančiukas

Naujasis priedas. Medžioklės ginklai ir šaudymas

LA.lv