Patirtis

Šūvio anatomija: šernai pažadina medžiotoją0

Nuotrauka: Kataryna Šterna

Pagrindinė pardavėjo užduotis – parduoti prekę, o dėl gero rezultato galiausiai kovoji pats. Gerai, jeigu amuniciją gali pirma išbandyti medžioklėje ir matyti rezultatus – ar kulka daro tai, ką turi daryti, kad gyvūną greitai ir efektyviai nukautų.

Šį kartą amunicija buvo rekomenduota kaip alternatyva bešvinei amunicijai, nes šoviniai, kurių norėjau įsigyti, buvo pasibaigę. Porą mėnesių laukdama geidžiamos amunicijos gavau galimybę išbandyti kalibro .308 Win 10,7 g šovinius Norma Oryx.

Nuotrauka: iš archyvo

Medžiotojo istorija

Kalbėdamas apie amuniciją neapsieisi be geros medžiotojo istorijos. Šį kartą ekstremalių pojūčių nebus – tiesiog graži, klasikinė medžioklė iš bokštelio. Po ilgos ir varginančios dienos apie pusiaunaktį medžiotojas užlipo į bokštelį. Pakeliui jis netyčia pabaidė būrelį šernų. Et, numojo ranka – jeigu lemta, laimikis į šėryklą anksčiau ar vėliau ateis. Taip medžiotojas įsitaisė bokštelyje tykoti, šalia prigulė patikimas medžioklinis šuo, ir jau po akimirkos abu knarkė saldžiu miegu. Apie trečią nakties medžiotojas pabudo, išgirdęs garsų čepsėjimą.

Šėrykloje šniukštinėjo keturi šernai. Šviesios vasaros nakties prietemoje viskas buvo aiškiai matyti. Viena didelė, trys pernykščiai. Nusitaikęs medžiotojas pasirinko tą, kurio papilvėje buvo kailio kuokštelis, nors logiškai pavasarį visi patinėliai turėjo būti išginti.

Vienas šūvis iš 60 metrų iš viršaus į apačią, ir gyvūnas buvo patiestas ant žemės, praktiškai krito vietoje. Šuo pabudo tik po šūvio ir piktai sulojo, protestuodamas dėl sutrikdytos ramybės. Medžiotojas akimirką palaukė, paskui nulipo ir nuėjo apžiūrėti laimikio. Medžiotojo intuicija buvo teisinga, nes kuokštelis pasirodė esąs tiesiog ilgesnis, į verpetą susisukęs kailis. Taigi sumedžiojus mažąją šerniukę medžioklės ūkiui didelės žalos padaryta nebuvo. Turi likti ir vienas kitas patinėlis, kad ateityje būtų kam tų šerniukų užtaisyti!

Deja, ši medžiotojo istorija nesibaigia gerai, nes plano pasigaminti šernienos dešrelių teko atsisakyti, mat laboratorijoje buvo nustatyta trichinelių. Reikėjo laužyti galvą, ką daryti, nes žinant, kad gyvūnas ligotas, ne itin norėjosi valgyti jo mėsos. Todėl ir sakoma, kad nežinojimas – palaima. Nežinodami, kad mėsoje yra trichinelių, troškiname ją ir linksmai valgome, bet vos paaiškėjus, kad žvėris nebuvo sveikas, kyla abejonių.

Nuotrauka: purnavumuiza.lt

Kulkos vertinimas

Gyvūną nudyrus atsiskleidė šis tas įdomaus. Nors šūvis buvo taiklus, galbūt mažumėlę į kairę nuo taikymosi vietos, pasirodo, kad šernas stovėjo kiek įstrižai, ką optikoje įvertinti labai sunku. Dėl to kulka, lėkdama iš viršaus į apačią, pataikė šiek tiek prieš mentę ir įstrižai perėjo kūną, sutraiškydama peties sąnarį. Įėjimo skylė labai maža, išėjimo – didesnė, ant mentės apie 10 cm spindulio hematoma. Paprastai pataikius į kaulą kulka padaro didžiulę žalą, todėl ir gyvūnas nugaišo akimirksniu.

Norma Oryx konstrukcija sukurta tokia, kad pataikiusi kulka subliūkštų, net jeigu pataikoma į kaulą. Šios kulkos privalumas yra ideali kontroliuojama grybo formos ekspansija. Dėl to kulka išlaiko daugiau kaip 90 procentų pradinio svorio. Norma bandymais nustatė, kad į briedžio šonkaulius ir plaučius pataikiusi kulka išlaiko net 96 procentus svorio. Tai beveik idealus rodiklis, turint omenyje kenksmingą švininės amunicijos poveikį maistui. Didžiausia problema su švinine amunicija yra ta, kad švinas skyla, ypač tada, kai pataikoma į kaulą.

Blogiausiu atveju į kaulą pataikiusi kulka subliūkšta, sukeldama didžiulę žalą mėsai. Matytos rentgeno nuotraukos rodo, kad smulkių švino dalelių randama ne tik pataikymo vietoje, bet ir kitur kūne. Švedai net pataria laikytis maisto higienos – nevalgyti mėsos, esančios arčiau kaip 30 centimetrų nuo pataikymo vietos, kad į organizmą nepatektų švino.

Kadangi Oryx kulka skverbiasi kontroliuojamai, neatskylant švino gabalėliams, dėl to susidaro didelė žaizda ir mėsai nepadaroma tokia žala. Ir apžiūrėjus sumedžiotą laimikį teko nustatyti: kur kulka perskrodė kūną, yra pažeidimų, skilęs kaulas ir hematoma, tačiau pažeidimų plotas nebuvo toks didelis, kad būtų galima sakyti, jog žvėriena sugadinta.

Susiję straipsniai

Kulka šaunant suveikė idealiai, pateisindama pardavėjų pažadus. Ir šovinio kaina protinga. Neabejotina ir tai, kad kulkos stabdomoji galia bus didelė net nepataikius itin sėkmingai.

Žurnalas Medžioklė. Prenumeruok Lietuvos pašte arba ieškok spaudos prekybos vietose!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.