Patirtis

Siekdamas uždrausti naktinio matymo taikiklius, Linas Jonauskas bando suklaidinti Seimą0

Nuotrauka Delfi.lt

Lietuvos medžiotojų draugija išsiuntė atvirą laišką įvairiems adresatams įvairiose institucijose:

Atsižvelgę į tai, kad 2022-09-07 Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiui Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis | Mano vyriausybė (lrv.lt) buvo pateikta klaidinga informacija, kad: “3. Dabartinė situacija. Šiuo metu medžioklės įrankiai ir priemonės reglamentuojami tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse.” (PAŽYMA 2022-08-24 Nr. NV-2460, Ekonomikos politikos grupės vyresnioji patarėja Jurgita Gaižiūnienė, o analogišką klaidinančią informaciją nurodo ir Seimo narių grupės pateiktas aiškinamasis raštas_Medžioklės įstatymo 5 ir 15 str. pakeitimo projektas.docx (2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai: Seimo narys Linas Jonauskas. “3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai: Šiuo metu Medžioklės įstatyme nėra nurodyti draudžiami medžioklėje naudoti įrankiai, priemonės ir būdai. Jie numatyti tik Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse. ” , todėl siekdami ištaisyti klaidingą informaciją pranešame:

Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvenciją (Berno konvenciją)

Ratifikuotos konvencijos turi įstatymo galią, be to Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos (Berno konvencijos) ratifikavimo (Žin., 1996, Nr. 58-1373) numato draudžiamus medžioklės būdus nuo 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1376 kai Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 1996 m. balandžio 5 d. dekretą „Dėl pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvenciją (Berno konvenciją)“, ratifikuoja 1979 m. rugsėjo 19 d. Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvenciją (Berno konvenciją), pasirašytą 1994 m. rugsėjo 28 d. Strasbūre.

Šio įstatymas taip pat skelbia:

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos 22 straipsniu, pareiškia, kad Lietuvos Respublikoje: 1) negalioja šie Konvencijos IV priedėlyje numatyti draudimai: a) medžioklėje naudoti taikinių apšvietimo priemones (jos gali būti naudojamos tik šernų medžioklėje iš bokštelio tamsiu paros metu); b) medžioklėje naudoti pusautomačius ginklus, kurių apkaboje telpa daugiau kaip du šoviniai (naudojami tik stambiųjų kanopinių žvėrių ir paukščių medžioklėje); c) naudoti spąstus žvėrims gaudyti (gali būti naudojami tik specialios konstrukcijos selektyviniai bei neleidžiantys žvėreliams kankintis spąstai bebrams ir ondatroms gaudyti); 2) vilkams (Canis lupus) taikomos ne Konvencijos II priedėlyje, o III priedėlyje numatytas apsaugos režimas. Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS

I-1376 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvenci… (lrs.lt)

Atsižvelgiant į šias aplinkybes Seimo narys Linas Jonauskas suklaidino Seimo narius ir Vyriausybę, nes įstatymo projektu Seimo narys Linas Jonauskas bando į Medžioklės įstatymą perkelti draudimus, bent neperkelia jokių išlygų, kurios yra Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijoje (Berno konvencijos) ir ES direktyvose, pvz., direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, kuriomis remiantis kitos valstybės (Vokietija. Latvija) kovoja su Afrikinio maro plitimu gamtoje šernų populiacijoje.

Jūsų žiniai, Vokietija, kaip ir Latvija, būdamos dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos (Berno konvencijos) ir ES nariais suteikia galimybę civiliams naudotis naktiniai taikikliais, pavyzdžiui, šernų medžioklei.

Cituojame Vokietijos įstatymą, kurį mums pateikė Vokietijos medžiotojai: „Nukrypstant nuo Federalinio medžioklės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5a punkto, leidžiama naudoti naktinius taikiklius, turinčius vaizdo keitiklį arba elektroninį stiprinimą ir skirtus šaunamiesiems ginklams, taip pat dirbtinius šviesos šaltinius, skirtus taikiniui apšviesti šaudant į šerną.

Pridedame medžiotojų sąjungos originalų dokumentą vokiečių kalba su išvardintomis Vokietijos žemėmis kur leidžiama naudoti naktinius taikiklius medžiojant šernus.

Šiuo metu įstatymo I-1376 ir Konvencijos lygmeniu draužiama IV PRIEDĖLIS Draudžiami medžioklės ir kitokio naudojimo būdai ir priemonės

Žinduoliai: Kilpos. Masalui naudojami gyvi apakinti ar suluošinti gyvūnai. Magnetofonai. Skirti užmušti elektros aparatai. Dirbtiniai šviesos šaltiniai. Veidrodžiai ir kiti akinantys daiktai.

Taikinių apšvietimo priemonės. (jos gali būti naudojamos tik šernų medžioklėje iš bokštelio tamsiu paros metu). Taikikliai, turintys vaizdo keitiklį arba elektroninį vaizdo padidintoją šaudant naktį. Sprogmenys *. Tinklai **. Spąstai-žabangos (gali būti naudojami tik specialios konstrukcijos selektyviniai bei neleidžiantys žvėreliams kankintis spąstai bebrams ir ondatroms gaudyti). Užnuodytos arba imobilizuotos žuvys ir jaukai. Dujos ir dūmai. Pusautomačiai ir automatiniai ginklai, kurių apkaboje telpa daugiau kaip du šoviniai. Aviacija. Automobilių transporto priemonės.

Susiję straipsniai

Paukščiai: Kilpos*. Klijai. Meškerių kabliukai. Masalui naudojami gyvi apakinti ar suluošinti paukščiai. Magnetofonai. Skirti užmušti elektros aparatai. Dirbtinės šviesos šaltiniai. Veidrodžiai ir kiti akinantys daiktai. Taikinių apšvietimo priemonės. Taikikliai, turintys vaizdo keitiklį arba elektroninį vaizdo padidintoją šaudant naktį. Sprogmenys. Tinklai. Spąstai-žabangos. Užnuodytos ar imobilizuotos žuvys ir jaukai. Pusautomačiai ir automatiniai ginklai, kurių apkaboje telpa daugiau kaip du šoviniai. Aviacija. Automobilių transporto priemonės.

Žurnalo priedas Medžiojamieji gyvūnai – kanopiniai prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.