Patirtis

Redaktorės skiltis. Bijome nežinios, bijome naujovių0

#standwithUkraine

Daug kalbų ir diskusijų vyko apie tai, ar leisti Lietuvos medžiotojams naudoti naktinius taikiklius, garso slopintuvus. Nedrįsta ir patys medžiotojai, tačiau dar labiau bijo atsakingosios institucijos. Štai balandį Latvijoje be jau naudojamų naktinių taikiklių leista naudoti ir termovizorius lapių, mangutų ir šernų medžioklei. Žinoma, daug diskutuota, prieštaravo ir policijos atstovai. Pateikti tie patys argumentai, kaip ir prieš beveik dešimtmetį dėl naktinių taikiklių.

Pirma, neva išaugsiąs neteisėtų medžioklių skaičius. Antra, iššaudysią visus gyvūnus. Trečia, kilsianti grėsmė visuomenei. Ketvirta, būsią šaudomi saugomų rūšių gyvūnai… Kiekvieną šių argumentų galima lengvai atremti, o ligšiolinė patirtis rodo, kad nė viena tokia prielaida nepasitvirtino.

Medžioklė yra neteisėta, kai naudojama draudžiama įranga arba šaudomi gyvūnai, kuriuos medžioti draudžiama. Brakonieriai jau dabar naudoja ne tik naktinio matymo prietaisus, bet ir terminius taikiklius bei garso slopintuvus. Neteisėtos įrangos naudojimo mastas nežinomas. Latvijos pavyzdys rodo, kad po naktinių taikiklių ir garso slopintuvų legalizavimo gyvūnų skaičius nesumažėjo, o ir pažeidimų būna palyginti negausiai. Visuomenės saugumo požiūriu, didesnė žalos tikimybė kiltų dėl šaudymo tamsoje, naudojant prožektorius ar kitą draudžiamą įrangą.

Dar viena provokuojanti mintis: kam naudinga apsunkinti ginklų ir įvairių prietaisų naudojimą Lietuvoje? Pastarųjų metų retorika Europoje verčia manyti, kad kai kurių jėgų propaganda tikslingai siekia riboti Europos Sąjungos piliečių galimybes naudotis šaunamaisiais ginklais, mažinti jų galimybes pasipriešinti agresijos atveju. Įdomu: Latvijoje Kremliui artima partija pasiūlė konflikto atveju nedelsiant nuginkluoti medžiotojus…

Konspiracijos teorijų niekuomet nerėmiau, tačiau tokie dalykai verčia susimąstyti. Net Europos „žaliasis kursas“ primena europiečių priklausomybės nuo agresoriaus dujų didinimo strategiją. Minčių kelia ir tai, kad gamtos apsaugos organizacijos ne per labiausiai smerkia agresoriaus pradėtą karą Ukrainoje. Sutapimas?

Susiję straipsniai

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.