Medžioklės reikmenys

Pasaulio kalibrai. Vienas iš monstrų – .338 Win Mag0


Šį kalibrą pripažįsta ir nemažai Lietuvos entuziastų
Šį kalibrą pripažįsta ir nemažai Lietuvos entuziastų
Nuotrauka: Linda Dombrovska

Praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio viduryje kompanija Winchester įdėjo daug pastangų, kad išvystytų įvairius šovinius ir kalibrus, ir tai tam tikra prasme įsuko tikrą sūkurį. Nors Royus Weatherby, amunicijos ir ginklų gamybos kompanijos Weatherby steigėjas ir savininkas, eksperimentavo su įvairiais kalibrais, tačiau tik kelios įmonės turėjo tokius išteklius kaip Winchester.

Kompanijos inžinieriai sutrumpino .375 H&H tūtelę iki 2,5 in, taip pat pritaikė tūtelės kaklelį, kad sukurtų 0,458, 0,338 ir 0,264 in skersmens kulkas (šią magnumų trijulę išleido 1958 metais). 0,458 ir 0,264 in vamzdžio sienelių skersmuo tuo metu medžiotojams ir šauliams nebuvo nieko neįprasta. Tokių skersmenų kulkų pradžios ieškotina XIX amžiaus antrojoje pusėje, kai jos slėpėsi už tokių pavadinimų kaip .45-70 Government, .450 Nitro Express, 6.5×55mm Swedish Mauser ir 6.5×54mm Mannlicher–Schönauer.

Vis dėlto 0,338 in kulkos skersmuo buvo kažkas nauja. Ši versija tam tikra prasme buvo pasiskolinta iš .33 Winchester šovinio – šis 1886 metais buvo integruotas į Winchester karabiną, kuris paskui buvo pakeistas .348 Winchester ir Winchester Model 71. Šio kalibro užuomazgų reikėtų ieškoti tada, kai Aidaho valstijos (JAV) šaunamųjų ginklų entuziastai ir meistrai Charlesas O’Neilas, Elmeris Keithas ir Donas Hopkinsas sujungė .30-06 Springfield tūtelę su sutrumpinta .375 H&H tūtele, prijungė 0,333 in skersmens kulką, taip pat naudojo kalibrą .333 Jeffrey ir sukūrė .333 OKH bei .334 OKH. Šis kalibras galėjo iššauti iki 300 gr (19,4 g) kulką ir tapo gana populiarus tarp Afrikos medžiotojų.

Būtent vidutiniškas šio didelio magnumo greitis padaro jo atatranką pakenčiamą
Nuotrauka: Linda Dombrovska

Ką Winchester padarė 1958 metais? Ogi pateikė puikių kalibrų meškų ir didžiųjų Šiaurės Amerikos elninių medžiotojams ir labai priimtiną pasiūlą Afrikos medžiotojams. Buvo originaliai sukurtos 200, 250 ir 300 gr (12,9, 16,2 ir 19,4 g) kulkos, pasiekiančios gerą greitį vamzdžio gale. Taip pat sugalvoti balistiniai sprendimai nišoje tarp .30-06 Springfield, .300 H&H Mag ir .375 H&H Mag. Be viso to dar – geros kokybės ir kainos rankenėle pertaisomas (angl. bolt-action) karabinas.

Sunkios šio kalibro kulkos pakėlė .338 Winchester reputaciją, bet vystantis technologijoms ir tai keitėsi. Ilgainiui 300 gr kulkos tapo nepopuliarios, tačiau 250 gr kulkos dar išlaikė gerą balansą tarp stabdomojo efekto ir trajektorijos.

250 gr kulka pasiekė iki 807 m/s greitį vamzdžio gale, o tai reiškia pakankamą galią, kad būtų sustabdytas grizlis, taip pat tai geras sprendimas didesnėms nei kudu, juodoji ar didžioji Afrikos antilopėms. Šis derinys tapo labai populiarus tarp vapičių ir grizlių medžiotojų. Kulkos energija vamzdžio gale – įspūdingi 5152 J. Rimtas kalibras rimtoms užduotims, nors reikia pasakyti, kad šaunant iš bench rest pozicijos atatranka gali sukelti ne itin malonių pojūčių.

Naudojant lengvesnes kulkas galima suprasti .338 Win Mag įvairiapusiškumą, nes tai yra plačios paskirties šovinys, kurį galima naudoti ir medžiojant smulkesnius gyvūnus.

200 gr kulkos greitis pasiekia beveik 914 m/s.

Pasaulyje .338 Win Mag tapo vienu populiariausių magnumo kalibrų stambiųjų Amerikos gyvūnų medžioklėje. Medžiotojai vertina vidutinišką šios sunkios kulkos greitį, kuris užtikrina gerai kontroliuojamą ekspansiją ir efektyvią skverbimosi galią, o tai yra patvirtintas receptas geram stabdomajam poveikiui pasiekti. Būtent vidutiniškas šio didelio magnumo greitis padaro jo atatranką pakenčiamą.

Lietuvos sąlygomis naudojant, pavyzdžiui, atatrankos kompensatorių, ši problema galėtų būti išspręsta visiškai. Palyginti su kitais greitaisiais ir didžiaisiais magnumais, .338 Win Mag trajektorija yra kiek aukštesnė, tačiau realiomis medžioklės sąlygomis šis faktas retai atsiliepia rezultatui.

Mūsų dienomis Norma šiam kalibrui siūlo dvi parinktis: treniruotėms – pilno apvalkalo Norma Jaktmatch 14,6 g kulka, o stambių gyvūnų medžioklei – 14,9 g Norma Oryx. Amerikiečių Nosler turi įvairių svorių variantų su AccuBond kulkomis (Nosler svetainėje pateikti visi šio kalibro rodikliai). Taip pat šį kalibrą siūlo Barnes. Tikėtina, kad Lietuvoje, norint naudoti šį kalibrą, turbūt reikės pačiam taisyti šovinius, nes pas mus tai nėra pats populiariausias kalibras, nors yra medžiotojų ir šaudymo sporto entuziastų, kuriems jis patinka.

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.