Patirtis

Pasakoja liudytojai. Meška užpuola žmogų ir patenka į miško kamerą0

Netrukus po to, kai meška Rytų Latvijoje užpuolė miško darbuotoją, vykdžiusį savo darbines pareigas, kitas gyventojas Vidurio Latvijoje irgi akis į akį susitiko su stambiuoju plėšrūnu.

Atis iš savo namų Valmieros savivaldybėje ėjo krauti malkų prie visai netoli esančio atžalyno. Apie 16:45 jis už nugaros išgirdo žingsnius ir sunkų kvėpavimą. Pasisukęs maždaug už dešimties metrų pamatė mešką.

„Ji sparčiai ant manęs puolė! Spėjau sušukti ir mečiau į ją metro ilgio malką. Meška tada sustojo ir spruko į mišką. Gyvūnas buvo labai arti! Ten pat ant kupsto turėjau telefoną, įrašiau, ką tuo metu jaučiau, nufilmavau meškos pėdsakus. Jeigu nebūčiau išgirdęs artėjančio gyvūno, viskas būtų baigęsi liūdnai. Skambinau ir į girininkiją, bet jie atsakė, kad negali man padėti. Tada paprašiau informuoti darbuotojus apie šioje apylinkėje esančią mešką, kad kokiam eiguliui į koją neįkąstų“, – pasakojo vyras.

Meškos pėdsakai įvykio vietoje
Nuotrauka: iš archyvo

Girininkijos darbuotojų atsakymas yra teisingas. Meška yra saugomas žvėris, todėl apie jos padarytą žalą Latvijoje reikia pranešti Aplinkosaugos valdybai, nes meška yra jų „klientė“. Lietuvoje apie tokius atvejus reikėtų informuoti Aplinkos apsaugos departamentą ir Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą. Rekomenduojama pastebėtus gyvūnus registruoti ir Biomon.lt.

Latvijos aplinkosaugos valdybos specialistai komentuodami šį įvykį aiškino, kad šiuo metu meškų populiacija yra stabili, kad jauniklių vedama ir Latvijoje, tad meškos gali kelti pavojų, jeigu prie jų priartėjama.

Gamtos apsaugos valdyba siūlo steigti specialias brigadas.

„Mūsų įstaigos svetainėje yra infografikai, kuriuose paaiškinta, kaip elgtis sutikus mešką. Sušaukėme darbo grupę ir spręsime, kas ir kokių veiksmų tokiose situacijose gali imtis. Esant atitinkamai situacijai, turime galimybę priimti sprendimą pavojingą mešką likviduoti. Problema ta, kad niekas to nenori prisiimti. Kas prašys leidimo ir kas šią užduotį atliks? Kalbėsime su policija ir savivaldybėmis. Galbūt reikės sukurti mobiliąją brigadą tokioms problemoms spręsi, panašiai kaip Estijoje. Aišku, nereikia eiti į kraštutinumus, kai bet kuri meška laikoma pavojinga“, – teigia Latvijos specialistai.

Susiję straipsniai

Beje, medžiotojai tokio darbo negali apsiimti, nes meškos nėra įtrauktos į medžiojamųjų gyvūnų sąrašą.
Primename, kad Estijoje, kur, pagal oficialius medžiotojų ir mokslininkų skaičiavimus, yra apie 1000 meškų, šių plėšrūnų medžioklė leidžiama. Per metus sumedžiojama apie 10 proc., papildomai išduodama leidimų probleminių gyvūnų atrankai ten, kur jie kelia pavojų ar žalą.

Norite nusipirkti žurnalą internetu arba jį užsiprenumeruoti?

LA.lv