Patirtis

NVO naujienos. Šaukiamas visuotinis Vilniaus medžiotojų draugijos narių susirinkimas0

Vilniaus medžiotojų draugijos (kodas: 193186991, adresas: Stiklių g. 6-8, Vilnius) valdybos 2022 m gegužės 5 d. sprendimu šaukiamas Eilinis visuotinis Draugijos narių susirinkimas (suvažiavimas), kuris įvyks 2022 m. liepos 13 d. 18 val. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos salėje, adresu M. Sleževičiaus g. 15, Vilnius. Dalyvių registracija prasideda nuo 17 val. Būtina

Suvažiavimo darbotvarkė: veiklos ataskaitos tvirtinimas, Revizijos komisijos ataskaita, praeitų metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Numatomas dviejų Revizijos komisijos narių rinkimas likusiam Revizijos komisijos kadencijos laikotarpiui, Draugijos adreso ir įstatų keitimas. Bus sprendžiami ir kiti klausimai.

Neįvykus susirinkimui (suvažiavimui) trūkstant kvorumo, pakartotinis susirinkimas (suvažiavimas) bus šaukiamas 2022 m. liepos 20 d. 18 val. (dalyvių registraciją pradedant nuo 17 val.) toje pačioje vietoje ir ta pačia darbotvarke. Apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą (suvažiavimą), jei toks būtų šaukiamas, atskirai skelbiama nebus.

Susiję straipsniai

Papildoma informacija apie šaukiamą Draugijos narių suvažiavimą teikiama dienraštyje Lietuvos rytas, telefonu: 8 698 23 535, el. paštu: v.mazuronis@medziokle.lt bei interneto svetainėje: www.medziokle.lt.

Naujasis žurnalo priedas jau prekyboje!

LA.lv
Prašome komentuoti mandagiai, nekurstyti neapykantos ir apsieiti be keiksmažodžių.